Nieuwe melding Registreren Log in

Skywarn - over het meldproces

Melden - hoe?

Op deze pagina uitleg over hoe een melding in te dienen, eventueel te wijzigen en hoe aanvullende informatie toe te voegen. Welke verschijnselen gemeld mogen worden en wat daarbij de grenswaarden en regels zijn vind je in "Wat moet er gemeld worden?"

Inhoud:

Melden met het standaard webformulier

Start het standaard webformulier via het website-menu, de rode knop bovenaan de webpagina's of via; http://www.skywarn.nl/melding.php (tip: maak er een favoriet van in je browser). Let op: gebruik het oefenformulier i.p.v. deze links om jezelf bekend te maken met het melden. Het oefenformulier bevat per stap ook extra verklarende teksten die op de "echte" versie ontbreken - aanbevolen dus! En dat is ook meteen het leesadvies, de uitleg over het standaard meldformulier is nogal uitgebreid. Gebruik vooral het oefenformulier om je met het melden bekend te maken en lees delen uit deze uitleg naar behoefte.

Stap 1: aanmelden
Als je nog niet was aangemeld is de eerste stap inloggen. Je moet beschikken over een geldige waarnemersaccount dat niet gedeactiveerd of geblokkeerd is. Is dat wel het geval dan verschijnt een foutmelding na het aanmelden.
Vul je gegevens in en klik "inloggen":

Stap 2: Lokatie bepalen
Na het aanmelden (of als je al aangemeld was) ziet het formulier eruit als hieronder. Een Skywarnmelding moet altijd de positie van de waarnemer bevatten, dat moet dus nu bepaald worden:

 • "Lokatie automatisch ophalen" spreekt voor zichzelf; merk op dat dit meestal niet goed werkt op computers in netwerken en in het algemeen op apparaten die niet via het mobiele netwerk of - beter nog - GPS hun positie kunnen achterhalen. Als je deze keuze gebruikt en de lokatie kan helemaal niet bepaald worden volgt een foutmelding.
 • "Lokatie zelf bepalen" geeft je de mogelijk om op verschillende manieren zelf de lokatie te leggen via (o.a.) Google  Maps; e.e.a. wordt hieronder behandeld.
 • Je kan de melding afbreken door te klikken op "Stoppen".

Hieronder het formulier om zelf de lokatie te bepalen:

 • Linksboven weer een knop om te proberen de lokatie automatisch te bepalen.
 • Of voer een te zoeken adres in, de minimale vorm is "plaats, provincie", maximaal adres,plaats,provincie,land. Let erop dat de argumenten met komma's gescheiden zijn. Controleer altijd goed het resultaat van zo'n zoekactie, zo komen bijvoorbeeld sommige Nederlandse plaatsnamen ook voor in Hongarije... Klik "Zoek" om het zoeken te starten.
  Als je nog geen lokatie had bepaald wordt het zoekvak en de kaartstartpositie op een plek (ongeveer) centraal in Nederland in gesteld.
 • Als je al favoriete ("Mijn") lokaties zou hebben verschijnt rechtsboven een keuzelijst waarje voor een van die lokaties kunt kiezen waarna je direct naar het vorige scherm teruggaat. Over "Mijn lokaties" hieronder meer.
 • Je kan ook een lokatie aangeven (of een gevonden lokatie bijwerken) door de aanwijzer op de kaart te verslepen.
 • Klik "OK, gebruik lokatie" als je tevreden bent met de lokatie. Je gaat terug naar het vorige scherm waar de lokatie getoond wordt en je verder kunt gaan naar stap 3 van de melding.
 • "OK, gebruik + Mijn Lokaties" doet hetzelfde maar voegt bovendien de lokatie toe aan je favoriete lokaties, die je een volgende keer dus direct kan kiezen uit een keuzelijst rechtsbovenaan dit scherm. Dit is handig als je vaak waarneemt vanuit thuis, je werkplek of bijvoorbeeld een favoriete zichtlokatie.
 • Kies "Annuleer" om geen lokatie over te nemen uit dit scherm en terug te gaan naar het vorige scherm.

En zo zien we opnieuw het eerste scherm, met een automatisch gevonden lokatie of een lokatie gevonden via het Google Maps scherm. En er is natuurlijk ook kans dat de lokatie niet, of niet helemaal goed bepaald kon worden:

 • In het voorbeeld hierboven is succesvol een lokatie gevonden:
  - Kies "ga verder" om naar stap 3 te gaan;
  - Kies "zelf bepalen op kaart" om nogmaals het Maps-formulier te gebruiken;
  - "Stoppen" om de melding af te breken.
 • Als er wat mis gaat zal een foutmelding worden getoond. Mochten er wel coordinaten zijn gevonden maar geen beschrijvend adres* (of kon dat niet worden weergegeven) dan kan je kiezen om met alleen de coordinaten verder te gaan of weer de kaart te gebruiken om je positie te bepalen.
 • Als er helemaal geen lokatie bepaald kon worden kan je alleen nog via de kaart aan de slag - of stoppen natuurlijk.

Stap 3: de melding invoeren
In de volgende stap kunnen we de melding zelf invoeren, dit ziet het in eerste instantie zo uit::

Kies het te melden verschijnsel uit de keuzelijst, welk verschijnsel gekozen werd bepaalt hoe de rest van het meldformulier eruit komt te zien. Meestal hoeft alleen de tijd en en precisie ervan gecontroleerd en zonodig aangepast te worden. Verder is er ruimte van 384 posities voor een korte indicatie van kracht en/of omvang van het waargenomen verschijnsel (blader eens door bestaande meldingen voor voorbeelden):

Bij enkele verschijnselen verschijnen twee extra velden, Zichtrichting en Afstand. Belangrijke info maar invoer van deze velden is niet verplicht:

Bij het melden van funnelclouds en hozen/tornado's verschijnt er nog een extra veld, namelijk over welk oppervlak het verschijnsel zich bevond bij waarneming. Dit is bij analyse belangrijk om te bepalen of het om een waterhoos ging.

Er is nog een vorm, namelijk bij het melden van schade, het kan voorkomen dat je schade pas achteraf waarneemt en rapporteert waarbij de datum dat de schade werd aangericht afwijkt van de datum waarop de schade werd waargenomen. Controleer de schadedatum en pas die zonodig aan:

Als alles naar wens is ingevuld kan op OK worden geklikt en verschijnt:

Kies Stoppen om af te sluiten. Als je kiest voor nog een melding indienen kom je terug bij stap 2 waarbij de lokatie onthouden is. Dit kan handig zijn als je meerdere te melden verschijnselen tegelijk waarneemt (bijvoorbeeld windstoten en grote hagel), je kan immers slechts een verschijnselen per keer melden.

Klik hier voor het oefen standaard meldingsformulier.

« naar boven

Melden met het formulier voor mobiele "devices"

Start het standaard webformulier via het website-menu of via link http://www.skywarn.nl/mobiel.php (tip: maak er een favoriet van in je browser). Melden met formulier voor smartphones en (desgewenst) tablets verloopt in grote lijnen hetzelfde als bij het standaard webformulier met drie opmerkingen:

 • I.t.t. het standaard formulier zal de mobiele versie automatisch direct proberen de locatie te bepalen. Het is dus aanbevolen dit alleen te gebruiken op apparaten die via GPS en het mobiele netwerk dit kunnen doen. Aanbevolen is verder om skywarn.nl voorgoed toestemming te geven de locatie op te halen, dat scheelt handelingen bij een volgende keer.
 • Bij het zelf bepalen van locatie beschik je niet over een kaart, je kan alleen zoeken op adres/plaats en - mits aanwezig - kiezen uit opgeslagen Mijn Lokaties.
 • De layout is beperkt (zelfs minimalistisch!) en aangepast voor kleine schermen. Door de zeer beperkte opzet is het mobiele formulier ook bruikbaar bij langzame internet verbindingen.

« naar boven

Melden via een partnersite

Het is in een beperkt aantal gevallen mogelijk met je Skywarn spotter-id een melding in te dienen bij een partner-site. Los van het beleid van die site blijft voor Skywarn-waarnemers gelden dat alleen eigen waarnemingen van de bij Skywarn geldende verschijnselen en criteria mogen worden ingediend.

Een tweede belangrijke opmerking is dat een melding slechts eenmaal mag worden ingediend, of bij de partner-site of bij Skywarn - maar niet bij beide om dubbelingen te voorkomen! Door constante synchronisatie zal een melding via een partnersite namelijk binnen enkele minuten ook in de Skywarn database zijn opgenomen - en vice versa.

« naar boven

Een melding wijzigen

Let op: omdat meldingen direct naar externe afnemers worden doorgezet is het na het indienen van een melding
naderhand wijzigen van lokatie, verschijnsel of tijdstip niet mogelijk: dat moet dus meteen goed ingediend worden!

Om een melding te kunnen wijzigen moet je ingelogd zijn als de waarnemer die de te wijzigen melding heeft ingediend of als een site-beheerder (dan kan elke melding gewijzigd worden). Selecteer de gewenste melding op het meldingenoverzicht, gebruik eventueel de filtermogelijkheden om de melding te vinden. Let, als je al aangemeld bent, ook op de mogelijkheid alleen je eigen meldingen weer te geven.

Klik het nummer van de melding om de detailweergave te openen en kies "Melding wijzigen". Breng de gewenste wijziging aan en kies "OK, sla op" om op te slaan of "Annuleer" om terug te gaan zonder wijzigingen te bewaren.

« naar boven

Aanvullende informatie toevoegen

Om informatie aan een melding toe te voegen de melding selecteren en in detail weergeven als hierboven onder "een melding wijzigen" aangegeven. Ook hier geldt dat je de indiener van de melding moet zijn of een site-beheerder. In de detailweergave zijn naast de meldingdetails tot drie "tabs" zichtbaar, voorbeeld:

Voorbeeld tabs bij meldingdetails

« naar boven

Aanvullingen & links: links naar nieuwberichten, verslagen en foto's

Voor de dossiervorming en analyse achteraf is zoveel mogelijk goede aanvullende informatie bij een melding belangrijk. In deze tab kunnen links worden geplaatst naar foto's, nieuwberichten, verslagen etc. etc. die elders op het net zijn opgeslagen. Om een link toe te voegen "Nieuw" op de kopregel klikken en de aanwijzingen volgen. Het is mogelijk geen link op te nemen om zodoende een kort bericht te plaatsen maar let op: dit blad is niet bedoeld als forum of berichtendienst!

Beheerders hebben hier de aanvullende mogelijkheden links tegen wijziging te beveiligen en een link tot dagbericht te benoemen; dit betekent dat de link bij alle meldingen over die dag zal worden weergegeven.

« naar boven

Beeldenbank: beeldenbankfoto's

Alleen beheerders mogen de Beeldenbank aanpassen en materiaal uit de Beeldenbank hier koppelen. Wil je eigen foto's aan de melding koppelen gebruik dan "Aanvullingen & links" als hierboven besproken.

« naar boven

Alle meldingen m.b.t. (datum):

Deze tab wordt alleen getoond als er meer meldingen m.b.t. dezelfde datum zijn. Meldingen kunnen hier niet worden toegevoegd maar kunnen wel worden geselecteerd om te wijzigen.

© Skywarn Nederland - Met het oog op het weer sinds 2007