Nieuwe melding Registreren Login vergeten? Log in

Skywarn nieuws

Periode: / / t/m / /
Reset Toepassen

Berichten 56 t/m 60 van 66:

Wijzigingen Skywarn meldproces


08-11-2014 - Redactie

Met onmiddellijke ingang zijn er een tweetal wijzigingen te melden in het Skywarn meldproces:

1. Uitbreiding te melden weerfenomenen

N.a.v. gesprekken met professionele meteorologen en de kettingbotsingen op de A58 in Zeeland tijdens de dichte mist van 16 september jl. zijn de volgende weersverschijnselen aan het meldsysteem toegevoegd:

  • Dichte mist met een zicht van 100 meter of minder. Let op, het gangbare criterium voor dichte mist is zicht van 200 meter of minder, maar voor een Skywarn melding moet het dus 100 meter of minder zijn!
  • IJzel en ijsregen. IJzel: onderkoelde regen die bevriest zodra het gevallen is, ijsregen: regen die tijdens het vallen bevriest en dus als ijsbolletjes valt. Beiden soorten kunnen vastvriezen en gladheid veroorzaken. Alleen melden als het vallen ervan waargenomen wordt - dus tijdens het vallen en niet de gladheid achteraf.
  • Zware sneeuwval (zicht 200 meter of minder). Zware sneeuwval leidt tot verminderd zicht en kan snel leiden tot overlast/gevaar voor het wegverkeer. Let goed op de werkelijke zichtafstand, we zijn dit in Nederland niet gewend en denken (te) snel dat het om zware sneeuwval gaat.

De web-site en meldcentrale zijn hiervoor aangepast, maar nog niet alle hulpdocumenten zijn bijgewerkt met de nieuwe informatie!

2. Wijziging registratie "premium-ontvangers"

Het huidige systeem hiervoor voldoet niet om de volgende redenen:

Het (direct) verzenden van e-mail werkt vertragend op het vastleggen van een melding en dat is natuurlijk ongewenst. Bovendien blijkt helaas dat de mail vaak in de spamfolders/-filters belandt (een eenvoudige mail met een link erin kan kennelijk vaak al niet meer worden vertrouwd).
De allerbelangrijkste afnemers willen andere (meer directe) toegang om meldingen actueel te ontvangen.

Het is daarom vanaf nu niet meer mogelijk om via de site aan te melden als ontvanger en ook zullen meldingen niet meer per mail worden verzonden. De reeds geregistreerde ontvangers zullen hierover in kennis worden gesteld.

Skywarn gepresenteerd op het VWK congres


27-10-2014 - Hans Stans

Een woord van dank aan de organisatoren van het congres "Weer en Maatschappij" op 25 okt. 2014 jl. bij gelegenheid van het 40-jarig bestaan van de Vereniging voor Weerkunde en Klimatologie. Een bijzonder geslaagde dag en via een tweetal gehouden lezingen de nodige aandacht kunnen vragen voor Skywarn Nederland en verder ook behoorlijk kunnen "netwerken"!

Nieuwe ESWD meldcriteria per 1 mei 2014


13-06-2014 - Hans Stans

Per afgelopen 1 mei 2014 hanteert de European Severe Weather Database (ESWD) nieuwe meldcriteria. Voor de volledige info zie deze ESWD publicatie.
E.e.a. komt erop neer dat enkele fenomenen niet meer gemeld mogen worden en voor enkele andere verschijnselen wat strengere criteria van toepassing zijn.

Wat betekent e.e.a. voor Skywarn? Als bekend worden Skywarn meldingen door Skywarn doorgezet naar de ESWD zodat onze waarnemers niet dubbel hoeven te melden (zie swmpenv.php). Kijken we naar de Skywarn NL meldingen vanaf 1 mei:

01 09-06-2014 20:30 Schade
02 09-06-2014 12:50 Zware windstoot (vanaf 90 km/u)
03 09-06-2014 12:50 Zware neerslag/wolkbreuk
04 09-06-2014 04:35 Hagel (vanaf 20mm en/of gesloten hageldek)
05 09-06-2014 04:15 Onweer (vanaf 60 ontl./minuut)
06 26-05-2014 10:33 Hoos/tornado (contact oppervlak)
07 20-05-2014 22:15 Wallcloud/sokkelwolk
08 20-05-2014 22:05 Funnel/Tuba (>10% afstand wolk-oppervlak)
09 20-05-2014 22:01 Wallcloud/sokkelwolk
10 14-05-2014 11:52 Funnel/Tuba (>10% afstand wolk-oppervlak)
11 12-05-2014 13:25 Funnel/Tuba (>10% afstand wolk-oppervlak)
12 10-05-2014 17:11 Schade
13 06-05-2014 16:26 Wallcloud/sokkelwolk

Het was al zo dat wallclouds en intens onweer niet gemeld mochten/konden worden, dus tot 1 mei zouden deze meldingen worden doorgezet:

01 09-06-2014 20:30 Schade
02 09-06-2014 12:50 Zware windstoot (vanaf 90 km/u)
03 09-06-2014 12:50 Zware neerslag/wolkbreuk
04 09-06-2014 04:35 Hagel (vanaf 20mm en/of gesloten hageldek)
06 26-05-2014 10:33 Hoos/tornado (contact oppervlak)
08 20-05-2014 22:05 Funnel/Tuba (>10% afstand wolk-oppervlak)
10 14-05-2014 11:52 Funnel/Tuba (>10% afstand wolk-oppervlak)
11 12-05-2014 13:25 Funnel/Tuba (>10% afstand wolk-oppervlak)
12 10-05-2014 17:11 Schade

Nu worden ook funnelclouds niet meer gemeld.

Voor zware neerslag (03 in de lijst) geldt nu dat er een intensiteitsmeting moet zijn of bewijs van wateroverlast en/of schade. Dat ontbreekt in dit geval (alleen verminderd zichtcriterium gehaald) en dus kan deze melding niet worden doorgezet.

De hoos/tornado melding nummer 06 betrof een tweetal -of- zwakke spouts -of- stofhozen die zeer hoogreikend waren waarbij de hoogte van de wolkenbasis wel werd gehaald. Aangezien ze niet ontstonden vanuit een convectieve wolk en er niet door windmeting of beoordeling van schade is aangetoond dat windsnelheid > 25m/sec bedroeg kan dit volgens de nieuwe opvatting noch als een "lesser whirlwind" noch als tornado gemeld worden. Ik voorzie persoonlijk dat over hoosverschijnselen nog wel de nodige, strikt genomen niet meer geldige, meldingen zullen worden ingediend bij de ESWD ...

Dit betekent dat nu alleen de volgende meldingen zijn doorgezet:

01 09-06-2014 20:30 Schade (als "heavy wind")
02 09-06-2014 12:50 Zware windstoot (vanaf 90 km/u)
04 09-06-2014 04:35 Hagel (vanaf 20mm en/of gesloten hageldek)
12 10-05-2014 17:11 Schade (als "heavy wind")

Is dit erg? Nee hoor, de ESWD vraagt en wij bedienen ze van de gevraagde info. Maar het is wel belangrijk dit te weten als je jouw Skywarn melding naderhand niet terugvindt in de ESWD.

Deze aanpassing door de ESWD heeft geen gevolgen voor de Skywarn NL meldcriteria! Die blijven onveranderd, al zijn een paar tekstuele aanpassingen later niet uitgesloten mocht dat in de nieuwe situatie duidelijker zijn. Wij vinden dat de verschijnselen die nu niet meer in de ESWD worden opgenomen, wel belangrijk genoeg om te melden (mits criteria gehaald worden natuurlijk) en wel (1) omdat ze wel degelijk gevaar kunnen opleveren, (2) belangrijk zijn voor dossiervorming over opgetreden zwaar weer en "last but not least" (3) waarnemers kunnen helpen om het waarnemings- en beoordelingsvermogen van buiensituaties te trainen en te verbeteren.

21/5/2014: de honderdste!


21-05-2014 - Redactie

N.a.v. van de heel behoorlijk uitpakkende onweersbuien van gisteravond kwamen een drietal meldingen binnen, de derde bleek de honderdste Skywarn Nederland melding! Toch een mooie mijlpaal, met dank aan de indienende waarnemers!

Presentatie Skywarn op de ledenvergadering VWK


14-04-2014 - Hans Stans

Een stukje externiteit: eergisteren (12/4) een presentatie gehouden over Skywarn en de huidige stand van zaken en aanpak op de jaarlijkse ledenvergadering van de VWK (Vereniging voor Weerkunde en Klimatologie) bij het KNMI te De Bilt. Een en ander werd goed ontvangen en ook zijn we een paar belangrijke contacten rijker! :-)

© Skywarn Nederland - Met het oog op het weer sinds 2007