Nieuwe melding Registreren Log in

Skywarn Meldcentrum

Nieuwsberichten, media en links

Guidance en weerkaartjes

31-12-2019 05:05 - KNMI - m.b.t. 31-12-2019 t/m 01-01-2020

Guidance modelbeoordeling
Modellen algemeen tot +48 uur, geldig tot woensdag 01 januari 2020 24.00 locale tijd

Guidance modelbeoordeling voor Nederland, de Nederlandse kustwateren en de Noordzee, gebaseerd op de HIRLAM run van 00 UTC en de overige genoemde modellen en gidsen met bijbehorende runtijd.Modelbeoordeling door meteoroloog

Synoptische situatie:
In het zuidoosten is de stroming aanvankelijk nog zuidwestelijk en is de lucht onder een sterke subsidentie-inversie droog. Elders is de wind naar west tot noordwest gedraaid en is er vochtigere maritieme lucht binnengestroomd. Een zwak koufront ligt om 06 UTC oost-west georienteerd ter hoogte van de grote rivieren. Het front beweegt geleidelijk nog verder zuidwaarts en komt aan het einde van de middag ZO-NW georienteerd boven België tot stilstand. Tegelijkertijd nadert er van het noorden van de Britse Eilanden een klein hogedrukgebied ons land. Dit hoog beweegt vanmiddag recht over ons land zuidoostwaarts en groeit vast aan het reeds aanwezige hoog boven Midden-Europa. Vanaf de avond vormt zich dan een zuidoost-noordwest georiënteerde rug boven de noordoostelijke helft van Nederland, de stroming aan de zuidflank van deze rug wordt dan tijdelijk zuidoost. De rug beweegt gedurende Nieuwjaarsnacht op Nieuwjaarsdag langzaam oostwaarts en de stroming wordt geleidelijk zuidelijk, in de avond zuidwestelijk. De restanten van het eerdergenoemde front trekken woensdag weer als warmtefront noordoostwaarts over ons land. Het weer speelt zich dan nog steeds af in de grenslaag.

Modelbeoordeling:
In grote lijnen laten alle modellen dezelfde synoptische ontwikkeling zien maar qua bewolking lijkt HAP1 er momenteel het beste op te zitten. Hirlam geeft wat te weinig Sc-bewolking en heeft een ZW-NO georienteerde smalle zone met mist/stratus, dit lijkt wat overdreven maar er zit actueel wel stratus beneden de 200 vt. Belangrijkste aandachtspunt voor vandaag en Nieuwjaarsnacht is toch wel de kans op (zeer) dichte mist, vooral na de jaarwisseling, zie verder bij zicht. Alhoewel de kans op dichte mist groot is zal het optreden van zeer dichte mist a.g.v. vuurwerk toch ook een kwestie van nowcasten worden.

Aandachtspunten

Temperatuur:
Indien er zich mist vormt vanochtend welke ook nog eens hardnekkig zou zijn dan komt de Tx in die gebieden niet boven de 3°C uit. In het noorden zou het nog bij veel zon nog +8°C worden. Tijdens Nieuwjaarsnacht liggen de minima rond het vriespunt, indien het toch ergens opklaart kan het licht vriezen, dan uiteraard kans op gladheid. Tx op Nieuwjaarsdag uiteraard ook afhankelijk van het al dan niet oplossen van de mist, Tx tussen de 0°C en 5°C.

Wind:
Geen bijzonderheden.

Bewolking:
Zie modelbeoordeling.

Neerslag:
Bij het front in het oosten wat lichte coalescentie-neerslag, het signaal is het sterkst in de Hir uitvoer. Verder geen bijzonderheden.

Zicht:
De mist die zich in de vroege ochtend zou moeten vormen in de opklaringen ten N van het front zit in alle uitvoer behalve de EC uitvoer. De smalle ZW-NO georiënteerde zone met mist waarmee Hirlam nu al mee komt lijkt wat overtrokken, alhoewel er nu wel stratus beneden de 200 vt zit. In de loop van de dag zien we al de eerste verschillen ontstaan in de aanwezigheid van mist, HAP1, HAP2 en Hirlam laten de mist die in de ochtend ontstaan is overdag in de rugas niet meer oplossen, in HAP2 groeit deze tegen de dagelijkse gang in zelfs nog aan. EC daarentegen heeft tot aan halverwege de avond zelfs helemaal geen mist. Belangrijk worden de ontwikkelingen op Oudejaarsavond en in Nieuwjaarsnacht. Alle modellen (incl. EC) laten in de avond een sterke uitbreiding van de mist zien, en dan houden de modellen nog niets rekening met de zeer sterkte toename van aerosolen na 23 UTC a.g.v. vuurwerk. Op EC na laten alle modellen het hele land in de (zeer) dichte mist komen. De slechtste zichten zou je kunnen verwachten daar waar de (geo)wind niet al te sterk is, dus met name nabij de rugas boven de noordoostelijke helft van het land en net zuid daarvan, grofweg tot aan de grote rivieren. In het zuiden is de (geo)wind wat sterker en zou de mist mogelijk wat minder dicht kunnen zijn dan elders, EC laat in de zuidelijke helft van het land mogelijk om deze reden helemaal geen mist zien, dit in tegenstelling tot de overige modellen. Voorlopig gaan we ervan uit dar er ook in het zuiden gewoon (dichte) mist kan ontstaan. In combinatie met de grote hoeveelheden extra aerosolen gaan we ervan uit dat het zicht na de jaarwisseling op veel plaatsen erg slecht wordt, lokaal mogelijk richting de 10 meter, de grootste kans hierop waarschijnlijk in de rugas in de noordoostelijke helft van het land, maar ook elders is het niet uit te sluiten. Uiteraard zijn er qua precieze verdeling van de mist telkens verschillen tussen de opeenvolgende modelruns en tussen de modellen onderling. Alhoewel de kans op dichte mist groot is zal het optreden van zeer dichte mist a.g.v. vuurwerk toch ook een kwestie van nowcasten worden. Op Nieuwjaarsdag laat EC de mist naar het noordoosten wegtrekken, Hirlam laat de mist in de loop van de ochtend geleidelijk overal oplossen, deze twee scenario's lijken me te optimistisch. We gaan ervan uit dat de mist op sommige plekken hardnekkig zal zijn, HA|P1 en HAP2 kunnen hiervoor als leidraad dienen, maar het is raadzaam deze niet al te letterlijk te nemen.

Paraaf meteoroloog: homan
Uitgifte: 31/12/2019 05.05 uur LT.

Sluiten

© Skywarn Nederland - Met het oog op het weer sinds 2007