Nieuwe melding Registreren Log in

Skywarn Meldcentrum

Nieuwsberichten, media en links

Guidance en weerkaartjes

13-10-2019 05:16 - KNMI - m.b.t. 13-10-2019 t/m 14-10-2019

Guidance modelbeoordeling
Modellen algemeen tot +48 uur, geldig tot maandag 14 oktober 2019 24.00 locale tijd

Guidance modelbeoordeling voor Nederland, de Nederlandse kustwateren en de Noordzee, gebaseerd op de HIRLAM run van 00 UTC en de overige genoemde modellen en gidsen met bijbehorende runtijd.Modelbeoordeling door meteoroloog

Synoptische situatie:
Een zuidwest-noordoost georiënteerd warmtefront van Hoek van Holland naar Twente beweegt noordoostwaarts en passeert vanochtend de Wadden. Daarbij kantelt de oriëntatie naar west-oost. Dit warmtefront hoort bij een golftop nabij Bretange, die vandaag door interactie met de jet uitdiept tot een lagedrukgebied. Dit lagedrukgebied trekt vanmiddag en vanavond via Humber naar Denemarken over het noordwesten van de FIR. Het bijbehorende koufront ligt vanavond langs de westkust, trekt oostwaarts en passeert de grens met Duitsland aan het begin van de nacht naar maandag. In die nacht en maandagochtend passeert een trekrug van zuid naar noord, waarna het koufront terugkeert als warmtefront. Dit warmtefront bereikt aan het einde van maandagochtend het uiterste zuidoosten en is zuidwest-noordoost georiënteerd. Het warmtefront trekt wederom noordwaarts en passeert maandagavond de Wadden. Het bijbehorende koufront ligt aan het einde van maandagavond boven het zuidwesten.

Modelbeoordeling:
Actueel onderschatten de modellen de St ernstig. Harmonie36 zit er nog het beste op. Het blijft verder een onzekere situatie. Dat begint al deze ochtend met (onweers)buien die vanaf hoogte kunnen ontstaan, vanwege een onstabiele opbouw a.g.v. warmteadvectie rond 925 hPa. De buien zijn enkele uren geleden ontstaan boven West-Frankrijk en hebben zich vervolgens in stand kunnen houden m.b.v. voldoende schering. De modellen zijn het onderling nog niet steeds eens waar de buien vanochtend over trekken. EC zit er voor wat betreft de eerste bui het beste op, maar er zit westelijker nog meer wat dit model niet heeft. We gaan er voorlopig vanuit dat deze buien voornamelijk over het zuidoosten gaan. De onzekerheid voor het koufront is nog groter. Zowel qua timing (EC is 1-2 uur sneller) als qua ontwikkeling van onweersbuien voor het koufront. Het is een dynamische setting, waardoor ze een duidelijk aandachtspunt zijn.

Aandachtspunten

Temperatuur:
De zomerse grens van 25°C komt zeer dicht in de buurt van Venlo te liggen rond 16:00 vanmiddag.

Wind:
Bij eventuele buien voor het koufront komen windstoten voor, waarbij Harmonie36 van run tot run met al dan niet zware windstoten komt. De primaire bijdragen voor de windstoten zijn een forse neerslagintensiteit (veelal 5-10 mm/u, lokaal 10-20 mm/u) en neerwaarts transport (50 kn op geringe hoogte in de kolom) Het is nog de vraag of het criterium voor code geel (onweer + windstoten van 60 km/u, 33 knopen) gehaald gaat worden. Deze onzekerheid zal vrijwel zeker blijven. Voor de gemiddelde wind gaan we uit van een toename naar 6 Bft in alle districten, aan de zuidflank van het laag 7 Bft, mogelijk 8 Bft.

Bewolking:
De modellen zijn voortdurend te positief en we blijven bij het front rekening houden met (veel) lagere bases. Vanuit Frankrijk en België trekken vanochtend enkele Cb's over het zuidoosten van het land. Deze Cb's hebben een basis rond 5000 vt en toppen halen FL250. Vanochtend is er tevens een signaal voor turbulentiestratus door de toenemende gradiënt. In de avond kunnen Cb's vanaf de grond tot ontwikkeling komen. De trigger is hierbij het inkomende koufront, met (gezien de tijd-hoogtediagrammen van de potentiële natteboltemperatuur) rond 900 hPa wat koudere lucht voor het koufront uit. De bases liggen lager met 2000-3000 vt, de toppen wisselen sterk per plaats. Gemiddeld zullen ze rond FL250 liggen, maar lokaal hoger. Net achter het warmtefront van maandag zien we opnieuw de mogelijkheid tot Cb's, ondanks het tijdstip van de dag vanaf hoogte. Toppen FL250.

Neerslag:
Voornamelijk motregen ten noorden van het warmtefront, lokaal lichte regen. Vanochtend in het zuidoosten enkele buien, mogelijk met onweer. Schering (zowel 1-3 als 1-6) zijn orde 15-20 kn, CAPE maximaal 400-700 J/kg. Enige organisatie is er natuurlijk wel, anders zouden de buien ons land niet bereiken, maar het lijkt er wel op dat de activiteit geleidelijk minder wordt. Onweerssignalen zijn gering voor deze buien. Voor het koufront komen waarschijnlijk onweersbuien tot ontwikkeling. Hier is veel schering aanwezig, tussen 0 en 6 km soms meer dan 50 kn. De CAPE-waardes zijn veel kleiner, circa 100-200 J/kg. We zitten dan in de "mini-supercellmodus". In combinatie met een TPW van 30-35 mm kan dit zeer lokaal leiden tot wateroverlast. De treksnelheid ligt hoog, dus het gaat om wateroverlast door forse intensiteiten. Voor het warmtefront van maandag eerst lichte regen, in de warme sector opnieuw kans op buien die vanaf hoogte ontstaan. De schering is 20-30 kn, CAPE 400-700 J/kg (later nog veel hoger, maar omdat de trigger van convergentie op lage hoogtes moet komen (aanwezig bij het warmtefront) ontstaan er geen buien meer zodra het warmtefront noordwaarts vertrokken is. Onweerskansen zijn ook bij deze buien weer aanwezig. Op 500 hPa is het wel cyclonaal gekromd.

Zicht:
Ten noorden van het warmtefront nevel. Mistbanken worden niet meer verwacht. De rest van de periode hangt het zicht af van de neerslagintensiteit.

Paraaf meteoroloog: zwagers
Uitgifte: 13/10/2019 05.16 uur LT.

Sluiten

© Skywarn Nederland - Met het oog op het weer sinds 2007