Nieuwe melding Registreren Log in

Skywarn Meldcentrum

Nieuwsberichten, media en links

Guidance en weerkaartjes

09-10-2019 05:49 - KNMI - m.b.t. 09-10-2019 t/m 10-10-2019

Guidance modelbeoordeling
Modellen algemeen tot +48 uur, geldig tot donderdag 10 oktober 2019 24.00 locale tijd

Guidance modelbeoordeling voor Nederland, de Nederlandse kustwateren en de Noordzee, gebaseerd op de HIRLAM run van 00 UTC en de overige genoemde modellen en gidsen met bijbehorende runtijd.Modelbeoordeling door meteoroloog

Synoptische situatie:
Een lagedrukgebied tussen IJsland en Schotland beweegt slechts langzaam oostwaarts, bereikt de Faeröer eilanden in de nacht naar donderdag en trekt donderdag overdag langzaam noordoostwaarts. Met een zuidwestelijke stroming wordt maritiem polaire lucht aangevoerd. Een hoogtetrog ten zuiden van Engeland beweegt oostwaarts en passeert vanmiddag, vanavond en in de nacht naar donderdag als grootschalige hoogtetrog onze omgeving van west naar oost. De T500 hPa zakt vanavond naar -26°C. Ook in het grondpatroon zien we dan een sterk cyclonaal gekromd patroon. Vanaf donderdagochtend wordt het stromingspatroon op hoogte anticyclonaal, in de loop van de middag gebeurt dit ook aan de grond, alvorens de stroming weer cyclonaal wordt op nadering van een warmtefront dat aan het begin van de avond het zuidwesten van de FIR zal bereiken. Dit warmtefront behoort bij een frontaal systeem dat zich nu nog boven de Atlantische Oceaan bevindt.

Modelbeoordeling:
Synoptisch gezien zijn de verschillen tussen de modellen klein en in grote lijnen komen ook de neerslagpatronen overeen. Zoals gebruikelijk laten de beide Harmonies de felste buien zien met de daarbij behorende (zware) windstoten. Overigens lijkt de bovenluchttrog op de satellietbeelden momenteel sterk op een CAD en zien we op de radarbeelden een nogal omvangrijk gebied met buiige regen. Het lijkt echter waarschijnlijk dat het merendeel weer in zal zakken boven Frankrijk en België en dat er vanochtend toch meer een band vanuit het Kanaal overblijft alvorens de buiigheid ook elders op gang komt, zoals de modellen momenteel laten zien. Wel zien we verschillen in de vorming van turbulentiestratus in de late nacht en ochtend en opnieuw in de nacht naar donderdag en donderdagochtend. H36 en HIR komen met een sterk signaal in het midden, zuiden en oosten, EC en H40 hebben nauwelijks iets maar laten wel een vochtige laag zien onderin de profielen. We houden het voorlopig op een kans in de zuidoostelijke helft, m.u.v. het uiterste zuidoosten (gunstige windrichting).

Aandachtspunten

Temperatuur:
Geen bijzonderheden.

Wind:
Vandaag overdag 5-6 Bft, staan seinen voor uit. H36 heeft de wind er het beste in zitten, de andere modellen onderschatten deze momenteel. Vanaf de middag bij buien boven zee kans op windstoten tot 40 kn, landinwaarts 30, mogelijk 35 kn. Vanaf de nacht naar donderdag zien we de 6 Bft weer structureel terugkomen in de kustdistricten met in de Harmonies met name bij buien weer even tippend aan 7 Bft.

Bewolking:
Momenteel enkele geïsoleerde Cb's met toppen tot ca. FL150. Vandaag overdag in de ochtend nog enkele opklaringen, maar van het zuidwesten uit vrij snel toenemende bewolking. Met de geleidelijk kouder wordende bovenlucht veelal convectief van aard maar ook velden met middelbare en hoge bewolking. De onstabiliteitsdiepte gaat geleidelijk omhoog naar FL250-300. Pas donderdagochtend zien we de onstabiliteitsdiepte sterk afnemen en donderdagmiddag blijven er alleen nog TCU's over met toppen tot rond FL100. Tegelijkertijd zien we dan al wel de frontale (hogere) bewolking binnenkomen op nadering van en bij het warmtefront, inzaaiing behoort dan dus ook tot de mogelijkheden.

Neerslag:
Vanochtend eerst een enkele geïsoleerde bui, CAPE dan 70-100 J/kg. In de loop van de ochtend van het zuidwesten uit activerende buien, naast de kouder wordende bovenluchten en de cyclonale kromming gaat ook kustconvergentie een duidelijke rol spelen. Alle modellen laten een clustering van buien zien langs de westkust maar de buien hebben ook weinig moeite om in de middag en avond het land op te komen, naast de passage van de koudste bovenluchten speelt dagelijkse gang hierbij ook een rol. Overigens zou er vanochtend ook buiige regen binnen kunnen trekken, zie de modelbeoordeling. CAPE-waarden liggen in het kustgebied in de ordegrootte 400-700 J/kg. Met een effectieve schering van 20-30 kn is de convectiemodus veelal multicell, in het kustgebied vaak geclusterd. Bij de buien is ook onweer mogelijk. Langs de kust zijn neerslagsommen mogelijk van 10-20 mm, lokaal mogelijk meer. Donderdag van het westen uit geleidelijk afnemende buienactiviteit. De eerste frontale neerslag bij het warmtefront zal pas in de loop van de avond het westen bereiken, HIR is zoals altijd het snelst.

Zicht:
In de polaire lucht buiten de buien om goede zichtcondities. H40 komt met een signaal dat de zichten onder de turbulentiestratus in de zuidoostelijke helft vanochtend nog kunnen teruglopen, dit lijkt echter niet waarschijnlijk gezien de huidige condities.

Paraaf meteoroloog: wijs
Uitgifte: 09/10/2019 05.49 uur LT.

Sluiten

© Skywarn Nederland - Met het oog op het weer sinds 2007