Nieuwe melding Registreren Log in

Skywarn Meldcentrum

Nieuwsberichten, media en links

Guidance en weerkaartjes

12-08-2019 06:04 - KNMI - m.b.t. 12-08-2019 t/m 13-08-2019

Guidance modelbeoordeling
Modellen algemeen tot +48 uur, geldig tot dinsdag 13 augustus 2019 24.00 locale tijd

Guidance modelbeoordeling voor Nederland, de Nederlandse kustwateren en de Noordzee, gebaseerd op de HIRLAM run van 00 UTC en de overige genoemde modellen en gidsen met bijbehorende runtijd.Modelbeoordeling door meteoroloog

Synoptische situatie:
Een zuidwestelijke stroming voert polaire lucht aan. De as van een dal van een Rossbygolf (hoogtetrog op 300 hPa) bevindt zich langs 3°WL en verplaatst zich vandaag langzaam oostwaarts. Dinsdagochtend ligt het dal boven het zuidwesten van ons luchtruim, waarbij de amplitude iets afneemt. Aan de voorzijde is er sprake van PVA en van tijd tot tijd enkele kortgolvige verstoringen/hoogtetroggen. In de koude luchtmassa in de hoogtetrog bevinden zich meerdere restanten van occlusies, waarvan enkele een convectief karakter gekregen hebben. Voor ons weerbeeld is vooral een NW-ZO georiënteerde occlusie van belang boven Engeland en de Noordzee. Deze trekt vandaag overdag langzaam van noordwest naar zuidoost over het land en blijft mogelijk wat slepen boven het uiterste zuidoosten. Een tweede occlusie bevindt zich in een scherpe grondtrog die vandaag overdag ten noorden van de Wadden oostwaarts beweegt. Vanavond bereikt buiigheid aan de voorzijde van een kortgolvige hoogtetrog het (zuid)westen en dinsdag krijgt vooral de noordelijke helft hiermee te maken. Daarbij trekt dinsdag in de nacht en ochtend een grondtrog over ons land, mogelijk zelfs een apart lagedrukgebiedje.

Modelbeoordeling:
Oplevingen in buiigheid (in de modellen) kunnen redelijk goed aan de diverse verstoringen in de bovenlucht worden gekoppeld. Ten eerste, een maximum in het IPV-veld (318K) boven Bretagne beweegt vandaag richting het zuiden van het land en in de modellen is daar (i.c.m. dagelijkse gang) een eerste opleving van de buiigheid te vinden. De nadruk ligt hier duidelijk op het midden en zuiden van het land. Aandachtspunt vormen hier windstoten. Een tweede intensificatie van de buiigheid vindt vanavond plaats op nadering van een kortgolvige hoogtetrog vanuit het westen met de nadruk op het zuiden, midden en westen. Daarnaast is er enige onzekerheid in het windveld bij de scherpe trog vanmiddag ten noorden van de Wadden. Het signaal voor een lokale 7 Bft is inmiddels erg dun en ruim buitengaats. Ten slotte is er bij en oost van de grondtrog van dinsdag in de nacht en ochtend kans op (turbulentie)stratus, de sterkste signalen zijn in Hirlam en Ec te vinden.

Aandachtspunten

Temperatuur:
Geen bijzonderheden.

Wind:
Vanochtend tijdelijk minder wind, vanmiddag in de noordelijke kustdistricten 6 Bft bij de trog. Aandachtspunt vormen de windstoten bij de buien later vandaag. Harmonie P2 en P3 laten de zwaarste windstoten zien boven de zuidoostelijke helft (dus ook het KEPS, wat bij P2 hoort), P1 en Ha36 zijn rustiger. De NW-ZO dwarsdoorsnedes van de diverse Harmonie-versies laten het bekende fenomeen zien dat HAP2 en 3 heel veel vloeibaar wolkenwater tot op grote hoogte laten komen (boven de -20°C, terwijl boven -10°C het aantal aanwezige (onderkoelde) druppeltjes normaliter al minder dan 50% is). Hierdoor ontstaat er te veel graupel in HAP2 en 3, waardoor ook de windstoten en de temperatuurdalingen tijdens een bui waarschijnlijk te fors zijn. We gaan voorlopig uit van lokaal maximaal 60-70 km/u.

Bewolking:
In een brede strook van zuidwest naar noordwest boven het midden van de FIR nu al CB's met toppen FL250-300. Vanochtend ontwikkelen zich boven land steeds meer CB's a.g.v. kustconvergentie (en bij de occlusie). Voor de occlusie uit ontstaan met name in de middag Cb's door dagelijkse gang (convectietemperatuur is nog geen 20°C). Vanavond opnieuw Cb's op nadering van de kortgolvige hoogtetrog, in de nacht naar dinsdag zien we dat de Cb's deels over lijken te gaan in Sc/As, met stabiele profielen (behalve in Hirlam) op hoogte, iets wat we vaker zien gebeuren door het vrijkomen van latente warmte. De neerslagactiviteit blijft echter hoog, dus een ingebedde Cb zal er waarschijnlijk zeker bij zitten. Met name in de oostelijke helft worden de profielen onderin zo vochtig dat dinsdagochtend lokaal turbulentie-St niet uit te sluiten valt. Dat heeft vooral te maken met het grootschalige cyclonale patroon en de dagelijkse gang.

Neerslag:
Boven zee en het westen en noorden van Nederland nu al (onweers)buien. Vanochtend vorming van meer buien a.g.v. kustconvergentie en bij de occlusie, plaatselijk met onweer en gaandeweg vooral landinwaarts (hogere CAPE) ook met hagel, ook gezien de lage FZL's van FL080-FL090. De zwaardere onweersbuien (INDECS en de bliksemdichtheidsplaatjes van Harmonie en EC zijn daarin eenduidig) ontstaan in de middag voor de occlusie uit, aan de voorzijde van het IPV-maximum. Met name in het zuiden en zuidoosten kan er meer dan 20 mm vallen. De Hirlam SBCAPE-waardes liggen tussen 1000 en 1500 J/kg, in het zuiden lokaal net 1500+. Neem je een gemengd pakketje in de onderste 50 hPa dan blijft daar ongeveer de helft van over. In het KEPS zien we 1000+ minder uitgebreid voorkomen. De meeste schering is aanwezig boven het zuidoosten. Afhankelijk van welke schering je berekent (de meningen verschillen over 0-halverwege de bui of 0-6 km) hebben we te maken met goed georganiseerde multicells. 24uur-sommen voor maandag komen vooral in het zuid(west)en uit op 10-20 mm en lokaal 20-40 mm. In de loop van de avond concentreren de buien zich eerst boven het zuidwesten om in de nacht naar dinsdag noordwaarts te trekken. Zoals al gezegd bij de bewolking, lijkt de neerslag een stratiformer karakter te krijgen. Echter, de bovenlucht wordt van het westen uit kouder op nadering van de trogas. Dat de buien uiteindelijk weer de overhand gaan krijgen is daarom niet onwaarschijnlijk. Harmonie40P2 laat dan weer enkele uursommen van 20+ mm zien in het Waddengebied.

Zicht:
TAFG komt voor de nacht naar dinsdag in het oosten met 50% kans op lokaal minder dan 5 km. Dit zou dan in een opklaring moeten zijn bij een zwakke wind, nadat er eerder regen gevallen is. De geowind is daar op dat moment circa 15 kn.

Paraaf meteoroloog: haklande
Uitgifte: 12/08/2019 06.04 uur LT.

Sluiten

© Skywarn Nederland - Met het oog op het weer sinds 2007