Nieuwe melding Registreren Login vergeten? Log in

Skywarn Meldcentrum

Nieuwsberichten, media en links

Guidance en weerkaartjes per 10:00lt


10-06-2019 04:25 - KNMI - m.b.t. 10-06-2019

Guidance modelbeoordeling
Modellen algemeen tot +48 uur, geldig tot dinsdag 11 juni 2019 24.00 locale tijd

Guidance modelbeoordeling voor Nederland, de Nederlandse kustwateren en de Noordzee, gebaseerd op de HIRLAM run van 00 UTC en de overige genoemde modellen en gidsen met bijbehorende runtijd.Modelbeoordeling door meteoroloog

Synoptische situatie:
Een rug behorende bij een hoog boven de Baltische Staten ligt boven de noordelijke Noordzee en heeft inmiddels de FIR verlaten. Ten zuiden van deze rug wordt met een noordoostelijke stroming maritiem polaire lucht aangevoerd. Een vlak laag boven Noord-Frankrijk trekt noordwaarts, diept verder uit en verlaat in de nacht naar dinsdag als vore/instant occlusie het noordoosten. Op nadering van het grondlaag wordt op hoogte met een oostelijke stroming continentaal tropische lucht aangevoerd, waardoor warmteadvectie optreedt en de opbouw (in ieder geval op hoogte) potentieel onstabiel wordt. Na passage van het laag/vore wordt met een zuidwestelijke stroming koelere maritiem polaire lucht aangevoerd hoewel dinsdag het uiterste noordoosten nabij de vore op hoogte nog een groot deel van de dag te maken heeft met de tropische luchtsoort. Een afgesnoerd hoogtelaag behorend bij een hoogtetrog boven de Britse Eilanden koerst gedurende maandag zuidwaarts en blijft vanaf maandagavond boven West-Frankrijk cirkelen. Een kortgolvige hoogtetrog behorende bij dit hoogtelaag trekt maandagmiddag over de zuidwestelijke helft van de FIR noordwestwaarts. Een tweede kortgolvige trog trekt dinsdagmiddag over de zuidoostelijke helft van het land noordwaarts.

Modelbeoordeling:
Tot en met het middaguur zijn de modellen in grote lijnen consistent en bruikbaar. Verschillen zijn er actueel wel in neerslag (actueel is er al opleving van enige buiigheid boven het noorden van het land), dit wordt door HIR het beste beschreven. EC geeft in de vroege ochtend in het (zuid)westen kans op enkele (elevated) buien waarvan de toppen niet hoog gaan. Deze signalen zijn goed te verklaren met de optredende warmteadvectie en een convergentielijn boven de grondinversie (boven het midden/westen aanwezig) en langzaam opbouwende CAPE boven de inversie in de vroege ochtend. Dit is realistisch en we nemen dit over. Vandaag overdag zien we in alle modellen convectie ontstaan op de convergentielijn behorend bij het laag/vore en ten noordoosten daarvan op dagelijkse gang in de warme lucht. Onzekerheid in locatie van deze convectie is nog groot omdat de convectie sterk afhankelijk is van instraling door dagelijkse gang en modellen tegelijkertijd vrij veel middelbare en hoge bewolking berekenen. Ook de koers van het laag is van belang waarbij alle modellen de afgelopen runs schuiven, maar waarbij de HARM's en de EC run het laag over het land noordwaarts laten trekken en de laatste HIR de vore vanavond boven het midden van het land laat stagneren. We gaan vooralsnog uit van het scenario in HARM/EC. De ligging van het laag vandaag overdag gaat bepalen hoeveel en tot hoever westelijk de warmteadvectie uit het oosten door kan dringen, hetgeen belangrijk is voor de opbouw van CAPE. Consensus in de modellen is wel dat de convectie in de loop van de middag tot ontwikkeling komt boven het zuiden, activerend noordwaarts trekt en in de avond als vore het noorden verlaat (m.u.v. HIR). We gaan er voorlopig vanuit dat met name in het midden en noord(oost)en de CAPE beter tot ontwikkeling kan komen en de buien hier actiever zullen zijn.

Aandachtspunten

Temperatuur:
De temperatuursverdeling op maandag wordt sterk bepaald door de opklaringen en het doordringen van de warmteadvectie (afhankelijk van de ligging van het laag). We gaan er voorlopig vanuit dat in de warme lucht ten noordoosten van laag 24/25 C mogelijk is, ten zuiden ervan 20/21 C.

Wind:
Maandag in buien kans op uitschieters tot ca. 40 kn (voornamelijk door afkoeling door verdamping en precip. loading). Dinsdag in het noordoosten bij buien mogelijk tot 25 kn. Buitengaats maandagmiddag op toenemende gradient een 6 Bft, mogelijk een 7 Bft, in de nacht naar dinsdag afnemend.

Bewolking:
Vanochtend Sc/Ac, in het noorden van de FIR lokaal nog St en verspreid over het land enkele (elevated) Cb's met toppen tot FL180. Maandag overdag ontwikkeling van Cu en velden Ac, in de middag Cb's, toppen tot FL350. De bewolkingsgraad is maandag onduidelijk en bepalend (zie modelbeoordeling). In de nacht naar dinsdag nabij de vore St/Sc en nog enkele wegtrekkende Cb's boven het noorden van de FIR. Dinsdagnacht ten zuiden van de vore Sc en St (vooral in het zuidoosten) en dinsdag overdag ontwikkeling van Cu en in de middag enkele Cb's, toppen tot FL150.

Neerslag:
Vanochtend bevinden de buien (op hoogte) zich in een regime met ca. 20 kn effectieve schering en 100-200 J/Kg aan CAPE, single/onderkant multicell. De buien maandag overdag bevinden zich in een regime met ca. 35 kn effectieve schering en potentieel (afhankelijk van de opklaringen, zie modelbeoordeling) 1000-1500 J/Kg aan CAPE, dit kan beter georganiseerde updrafts opleveren in het multicell-spectrum. Hierbij moet wel worden aangetekend dat de meeste snelheidschering aan de top of net boven de effectieve laag zit, hetgeen de bijdrage van schering aan de organisatiegraad enigszins vertekend. Maandag overdag is de treksnelheid van de buien laag (700 hPa wind ca.15 kn) wat in combinatie met PW waardes vooral in het oosten tussen de 30-35 mm lokaal kan leiden tot neerslaghoeveelheden tussen 20-30 mm. In de HarmonEPS zijn de kansen hierop het grootst in het noordwesten. Daarnaast is er bij de buien kans op hagel met de huidige CAPE waardes en convectieve modus, echter grote hagel (> 2cm) wordt niet verwacht. We gaan er voorlopig vanuit dat de kansen hierop het grootst zullen zijn in de warmste lucht (vooral het oosten en noordoosten). Dinsdag overdag bevinden evt. buien in het noordoosten zich in een regime met 15 kn effectieve schering en 200-400 J/Kg CAPE, single cell en de kans hierop is klein.

Zicht:
Goed, in neerslag en komende nacht nabij de vore matig.

Paraaf meteoroloog: boonstra
Uitgifte: 10/06/2019 04.25 uur LT.

Sluiten

© Skywarn Nederland - Met het oog op het weer sinds 2007