Nieuwe melding Registreren Login vergeten? Log in

Skywarn Meldcentrum

Nieuwsberichten, media en links

Guidance en weerkaarten per 10:00

09-05-2019 10:00 - KNMI - m.b.t. 09-05-2019 t/m 10-05-2019

Guidance modelbeoordeling
Modellen algemeen tot +48 uur, geldig tot vrijdag 10 mei 2019 24.00 locale tijd

Guidance modelbeoordeling voor Nederland, de Nederlandse kustwateren en de Noordzee, gebaseerd op de HIRLAM run van 00 UTC en de overige genoemde modellen en gidsen met bijbehorende runtijd.Modelbeoordeling door meteoroloog

Synoptische situatie:
Een tweetal laagjes bepalen vandaag het weerbeeld in onze omgeving. Een laag boven het westen van de Noordzee beweegt langzaam noordoostwaarts, een om het laag heen gedraaide occlusie blijft boven het noordwesten en later de noordelijke helft van de FIR. Een tweede laag boven het noorden van Frankrijk beweegt geleidelijk opvullend ONO-waarts over de Ardennen/Luxemburg, de frontale bewolking van dit systeem zal tot net over Limburg reiken. In de middag zien we in het isobarenpatroon een zwakke vore ontstaan boven de oostelijke helft van het land die vervolgens heel langzaam oostwaarts beweegt. Een klein secundair laagje (beetje verscholen in een trog) ligt om 06 UTC Bristol en beweegt heel langzaam oostwaarts via Londen richting het zuiden van ons land, alwaar het de avond en de nacht naar vrijdag overgaat in een kleinschalige trog. In dit secundaire laagje/trog bevinden zich dan wel occlusierestanten. In het 500 hPa-patroon is bij dit secundaire laagje een subtiele kortgolvige trog te zien. Vrijdag beweegt het laag boven de Noordzee oostwaarts weg en ontstaat er boven ons land een zwakke ZO-NW georienteerde rug waarin er weinig stroming. De eerdergenoemde occlusie die in de vrijdagochtend boven het zuidwesten ligt lost geleidelijk op. Een frontaal systeem behorend bij een volgend laag boven het noorden van Frankrijk zal vrijdagavond het zuiden van het land naderen.

Modelbeoordeling:
In grote lijnen laten de diverse modellen een soortgelijke synoptische ontwikkeling zien, maar met meerdere laagjes in een zwakke stroming is het lastig om de frontale en synoptische structuren te blijven volgen. Detailverschillen in windrichting, bewolking en neerslagpatronen zijn in een situatie als deze onvermijdelijk.

Aandachtspunten

Temperatuur:
Geen bijzonderheden.

Wind:
Geen bijzonderheden.

Bewolking:
Rondom de lagedrukgebieden veel frontale bewolking, bij het laag boven de Noordzee in het noordwesten en later noordelijk deel van de FIR ook veel stratus. Actueel ook nog enkele Cb's boven de Noordzee. Boven land vanochtend brede opklaringen. In de loop van de ochtend boven land in de polaire lucht convectieve bewolking die de dagelijkse gang zal volgen en in de middag bovendien ook getriggerd worden door convergentie in de zwakke vore, Cb-toppen tot ca. FL200. In het uiterste zuidoosten vanmiddag ook frontale bewolking van het laagje over de Ardennen. In de avond en nacht zien we ook wat stratus vanaf de Noordzee over de noordelijke helft van het land bewegen. Tegelijkertijd zien we in het uiterste zuiden ook frontale bewolking van het secundaire laagje/trog verschijnen, deze is ook nog potentieel onstabiel waardoor enkele Cb's kunnen ontstaan. Later in de nacht naar vrijdag is daarbij in het zuidoosten ook vorming van stratus. In de nacht naar vrijdag trekt de frontale bewolking en stratus boven de Noordzee oostwaarts weg. Vrijdag overdag boven land vorming van Cu-bewolking, met name in het zuiden kunnen deze nog uitgroeien tot een TCu of Cb vanwege de restanten van de eerdergenoemde occlusie. Vrijdagavond in het zuiden toenemende bewolking op nadering van het volgende laag boven het noorden van Frankrijk.

Neerslag:
Boven de Noordzee bij de occlusie nog af en regen en ook nog een enkele losse bui. Boven land vannacht droog, overdag vanaf het einde van de ochtend enkele buien. De CAPE bedraagt in het noordoosten en oosten 700-1000 J/kg, naar het zuidwesten toe beduidend lagere CAPE-waarden. Effectieve schering bedraagt 10-15, convectiemodus is derhalve meest single cell. In het uiterste zuidoosten mogelijk ook stratiforme neerslag behorend bij het laag dat over de Ardennen trekt. Later vanavond en in de nacht naar vrijdag in het zuiden af en toe regen die vanwege de potentiële onstabiliteit en de forcering van de zwakke hoogtetrog ook buiig van karakter kan zijn. Ook vrijdag overdag kunnen er in deze zone boven het zuiden van het land op dagelijkse gang nog enkele buien ontstaan, elders lijkt het dan zo goed als droog te blijven. Later vrijdagavond in het uiterste zuiden mogelijk al de eerste licht regen van het volgende laag boven het noorden van Frankrijk.

Zicht:
In de polaire lucht meest goed zicht, in frontale neerslag in het noordwesten van de FIR boven de Noordzee en in de buien matige zichtcondities.

Paraaf meteoroloog: homan
Uitgifte: 09/05/2019 05.07 uur LT.

Sluiten

© Skywarn Nederland - Met het oog op het weer sinds 2007