26/09/2023 (niet ingelogd)

KNMI Guidance

Valid: 2023-09-19 17:58:20 - 2023-09-20 24:00:00

Issued: 19-09-2023, forecaster: haklande
KNMI - Disclaimer

Synoptische situatie:

Aan de zuidflank van een complex lagedrukgebied boven Noordwest- en Noord-Europa staat bij ons een stevige stroming uit west tot zuidwest. Een randstoring is vanmiddag over de noordelijke Noordzee oostwaarts getrokken en trekt vanavond over Denemarken verder (noord)oostwaarts. Het bijbehorende warmtefront schampt daarbij het noorden van het land. Tegelijkertijd doet het koufront het uiterste noorden van de FIR aan, om in de loop van de avond weer als warmtefront noordwaarts te trekken tot buiten onze FIR. Woensdag verpietert het slepende warmtefront grotendeels, dat overdag als koufront geleidelijk noordwaarts gaat bewegen. Het hoofdlaag ten westen van Ierland trekt geleidelijk noordoostwaarts en komt woensdagavond noord van Schotland uit. Pas in de loop van woensdagavond bereikt het bijbehorende actieve koufront het westen van de FIR.

Modelbeoordeling:

De wind speelt de hoofdrol vandaag. Op veel plaatsen wordt de gemiddelde wind een fractie onderschat en worden de uitschieters goed berekend (aan zee) of overschat (dieper landinwaarts). De activering van de neerslag die we momenteel zien is te koppelen aan wat dikkere ijsbewolking die over de waterbewolking heen schuift (Wegener-Bergeron-Findeisen-proces). HA40 komt behoorlijk overeen met de actualiteit. Verder zijn de verschillen tussen de modellen niet heel groot. EC berekent te weinig lage SC bij het warmtefront, de Harmonies doen dat beter en inmiddels zien we dat ook op de Noordzee.

Wind(stoten):

Actueel boven de Noordzee op veel plaatsen 8 Bft. In het noordwestelijk kustgebied komen vanavond zware windstoten voor van 75-90 km/uur. In de loop van de avond neemt de wind weer langzaam in kracht af, al blijft er nog tot aan het einde van de periode een 6-7 Bft staan. Woensdag lijken de zware windstoten door de zuidelijke richting buitengaats te blijven, overdag zal de wind boven land echter wel enigszins vlagerig zijn. In het oosten speelt instraling daarbij ook een rol.

Bewolking:

Vandaag overdag veelal stratiforme bewolking, maar gezien de onstabiele opbouw in de onderste 9000 vt kan er ook nog wat Cu-bewolking ontstaan en blijft er kans op een enkele TCu (inzaaiing). Bij beide fronten en tevens in de kustgebieden lokaal St, al blijft de basishoogte vanwege de wind grotendeels boven St-niveau.

Zicht:

Goed, in neerslag matig tot slecht.

Neerslag:

Vanavond vooral in het noorden, westen en midden perioden met regen en motregen. Vannacht trekt dit noordoostwaarts weg en kan er nog plaatselijk wat lichte motregen vallen in het noordwesten met name (kustconvergentie). Woensdag overdag lijkt het in elk geval boven land overwegend droog te worden. De neerslag bij het koufront bereikt het uiterste westen van het land pas in de nacht naar donderdag.

Temperatuur:

Geen bijzonderheden.

Sluiten