28/06/2022 (niet ingelogd)

KNMI Guidance

Valid: 2022-06-23 15:54:53 - 2022-06-24 24:00:00

Issued: 23-06-2022, forecaster: homan
KNMI - Disclaimer

Synoptische situatie:

Aan de oostflank van een hoogtetrog boven de Britse Eilanden tot aan de Golf van Biskaje staat een zuidelijke stroming met de aanvoer van warme en vochtige lucht. Een eerst NW-ZO georienteerde vore ligt vanmiddag boven het midden van het land en beweegt noordwaarts en vult daarbij geleidelijk op. Een tweede NW-ZO georienteerde thermische vore boven het midden van Frankrijk beweegt noordoostwaarts en trekt komende nacht en vrijdagochtend heel langzaam noordoostwaarts en zal aan het einde van de ochtend het noordoosten verlaten. Ten westen van de vore bevindt zich vrijdag overdag boven ons land een diffuse N-Z georienteerde barokliene zone en wordt met een zuidwestelijke stroming getransformeerde (nog steeds vrij warme) maritiem polaire lucht aangevoerd. In de bovenlucht zien we een eerste kortgolvige hoogtetrog vrijdagochtend passeren, vrijdagavond gevolgd door een tweede.

Modelbeoordeling:

De convectie en de neerslaghoeveelheden zijn de komende periode de belangrijkste aandachtspunten. Er zijn in feite 3 fases te onderscheiden: 1) de convectie die actueel in de vore ontstaat boven het zuidoosten, en zich geleidelijk noordwestwaarts uitbreiden. 2) Op de tweede vore zien we een gebied met zwaardere en meer geclusterde buien vannacht van het zuidoosten uit noordwestwaarts over ons land bewegen en vrijdagochtend boven het noordoosten en oosten worden nieuwe buien gegenereerd. 3) Vrijdagmiddag zien we ten zuidwesten van de vore op dagelijkse gang opnieuw enkele buien ontstaan. De aandacht ligt met name op de neerslaghoeveelheden komende nacht en vrijdagochtend.In grote lijnen laten alle modellen de drie convectie episodes zien, uiteraard met de gebruikelijke verschillen in positie en timing, dat maakt het ondoenlijk om aan te geven waar het zwaartepunt van de neerslag komt te liggen. EC is op de tweede vore wel duidelijk oostelijker dan de Harmoniemodellen.

Wind(stoten):

Bij de eventuele buien van donderdagmiddag komen de modellen lokaal met ca. 60 km/u (verdamping). HA40 is het meest enthousiast met de windstoten en komt zelfs met zware windstoten van boven de 75 km/uur, als dit al gebeurt zal dit echter een zeer lokaal verschijnsel zijn. De buien van komende nacht en vrijdagochtend leveren vanwege de stabiele grenslaag geen noemenswaardige uitschieters op. Bij de buien van vrijdagmiddag opnieuw kans op windstoten, lokaal mogelijk tot 60 km/uur.

Bewolking:

Actueel boven het zuidoosten geisoleerde Cb's met toppen tot FL360. Op de tweede vore komende nacht en vrijdagochtend geclusterde Cb's met toppen tot FL380, plaatselijk tot boven de FL400. Naarmate het buiencluster zich verder ontwikkelt zal het pakket met bewolking geleidelijk ook steeds meer een stratiform karakter krijgen, met aan de noordoostzijde ervan steeds de ontwikkeling van nieuwe Cb's. Na passage van de buien kan er in de ochtend tijdelijk St ontstaan doordat de grenslaag erg vochtig geworden is na de stevige regenval. Vrijdag in de loop van de middag vooral in de zuidoostelijke helft weer enkele Cb's, toppen mogelijk tot FL350.

Zicht:

In onweersbuien de slechtste zichten. Vanavond en vannacht ook buien buien mogelijk nevelig in gebieden waar veel neerslag is gevallen.

Neerslag:

1) Actueel (einde middag) boven het zuidoosten enkele geisoleerde regen- en onweersbuien, lokaal ook hagel. Deze buien ontstaan a.g.v. convergentie in de eerste vore vanaf de grond. Effectieve schering is 20-25 knopen, en CAPE bedraagt 1000+ J/kg, dit levert enkele multicells op. 2) Bij de buien van komende nacht en in de ochtend zien we minder CAPE, de schering (1-6 km) beperkt zich dan tot 20-30 kn. Ook nu worden de buien steeds getriggerd door grootschalige convergentie op de tweede voren en PVA in de bovenlucht op nadering van de eerste kortgolvige hoogtetrog. Nog steeds multicel, waardoor de buien zichzelf nog enige tijd in stand kunnen houden. Aandachtspunt is de cumulatieve neerslagsom. Uurlijkse sommen lokaal 20 mm, 6-uurlijkse som op veel plaatsen 20-40, lokaal 40+ mm. 3) Vrijdag in de loop van de middag en avond opnieuw enkele multicel (schering 15-25 knopen), CAPE ca. 1000 J/kg.

Temperatuur:

Actueel (einde middag) 28-32°C, op plaatsen waar geen neerslag valt blijft het vanavond nog lang warm. Komende nacht minimumtemperaturen rond 14°C, vrijdag overdag ca. 23°C.

Sluiten