28/06/2022 (niet ingelogd)

KNMI Guidance

Valid: 2022-06-23 05:34:34 - 2022-06-24 24:00:00

Issued: 23-06-2022, forecaster: buscher
KNMI - Disclaimer

Synoptische situatie:

Een zwak hoog met centrum boven de Duitse Bocht trekt gedurende de periode richting de Baltische staten. Een thermisch lagedrukgebied boven noordwest Frankrijk trekt opvullend noordwaarts. Van bijbehorend occluderend frontaal systeem bereikt het warmtefront vanmiddag het zuiden, snel gevolgd door het koufront. Uiteindelijk trekt het geheel als een smalle warme sector of occlusie ZO-NW georiënteerd naar het noordoosten. Vrijdag later in de ochtend/begin van de middag verlaat deze band het noordoosten van het land, vrijdagmiddag het noordoosten van het luchtruim. In de loop van de nacht en ochtend trekt een kortgolvige trog van zuid naar noord over het land, dit zorgt mogelijk voor forse activering boven met name de oostelijke helft.

Modelbeoordeling:

De convectie is de komende periode het belangrijkste aandachtspunt. Er zijn in feite 3 fases te onderscheiden: 1) de convectie in de loop van de middag die voornamelijk op dagelijkse gang ontstaat, voornamelijk in de zuidelijke helft. Deze zien we aan het begin van de avond vrij snel inzakken. 2) Het gebied met meer geclusterde buien, dat geleidelijk overgaat in buiige regen in de nacht van donderdag op vrijdag en vrijdagochtend, waarbij de neerslaghoeveelheid het belangrijkste fenomeen is. Hierbij zien we nog wel positie-verschillen in de neerslagzone tussen de opeenvolgende runs. Het accent ligt op de (noord)oostelijke helft, maar mogelijk kan het allemaal iets westelijker komen. De activiteit wordt mede getriggerd door de kortgolvige hoogtetrog. 3) De buien vrijdagmiddag op dagelijkse gang.

Wind(stoten):

Bij de eventuele buien van donderdagmiddag komen de modellen lokaal met ca. 60 km/u (verdamping). HAP1/H40/H43 komen bij de nachtelijke buien van vrijdag nauwelijks meer met windstoten (buien komen wat later). Uiteraard is H40 hierin het meest uitgesproken met de windstoten (teveel graupel). Aan de westkust steekt donderdagmiddag een zeewind op. Bij de buien van vrijdagmiddag opnieuw kans op windstoten, lokaal mogelijk tot 60 km/uur.

Bewolking:

Noord van de Wadden bij het occluisie-restant SC en ST, deze wordt door de modellen slecht opgepakt, alleen UWC geeft een indicatie. Vanmiddag miet deze noordwestwaarts weggetrokken zijn. In de middag vooral in het zuiden ontwikkeling van enkele Cb's met een basis rond 4000 vt en toppen tot FL350/-45°C. Bij het occluderend frontaal systeem eerst bkn/ovc Ac 7000 vt, later ontwikkeling van Cb's met een basis rond 5000 vt en toppen tot FL370/-50°C. Na passage kan er in de ochtend tijdelijk St ontstaan doordat de grenslaag erg vochtig geworden is na de stevige regenval. Vrijdag in de loop van de middag vooral in de zuidoostelijke helft weer enkele Cb's. Toppen mogelijk tot FL300-350.

Zicht:

In onweersbuien de slechtste zichten.

Neerslag:

1) In de middag verspreid in de zuidelijke helft enkele regen- en onweersbuien, ook hagel komt hierbij mogelijk voor. Deze buien ontstaan vanaf de grond met een voorkeur voor de warmste en vochtigste lucht (oosten/zuidoosten). Effectieve schering is tot halverwege de middag 15-20 kn, maar neemt daarna toe tot 25-30 knopen, en CAPE (1000+ J/kg) leveren geleidelijk een multicel-regime op. Wel is er sprake van veel entrainment van droge lucht 2) Bij de buien van vrijdag in de nacht en ochtend zien we minder CAPE, de schering (1-6 km) beperkt zich dan tot 20-30 kn. Aandachtspunt is de cumulatieve neerslagsom. Nog steeds multicel, waardoor de buien zichzelf nog enige tijd in stand kunnen houden. Uurlijkse sommen lokaal 20 mm in het oosten, 6-uurlijkse som op veel plaatsen 20-30, lokaal 40+ mm. Oranje criterium voor grootschalige neerslag lijkt niet aan de orde. Net over de grens zien we in Harmonie wel 48-uursommen van lokaal 70-100 mm door een overlap van de 3 neerslag'events'. 3) Vrijdag in de loop van de middag en avond opnieuw enkele multicel (schering 15-25 knopen), CAPE ca. 1000 J/kg.

Temperatuur:

Vandaag Tx in de oostelijke helft op veel plaatsen 30+, elders wordt de 30°C ook gehaald maar op minder uitgebreide schaal.

Sluiten