28/06/2022 (niet ingelogd)

KNMI Guidance

Valid: 2022-05-16 16:34:21 - 2022-05-17 24:00:00

Issued: 16-05-2022, forecaster: berge
KNMI - Disclaimer

Synoptische situatie:

Een hogedrukgebied boven de Noorse Zee heeft een rug richting Polen. Dit hoog beweegt geleidelijk naar de Oostzee. Een complex laag boven de Atlantische Oceaan verandert weinig van plaats. Een vore, die vandaag ons land passeerde ligt boven de Duitse Bocht, een NW-ZO georienteerde occlusie ligt actueel boven het de noordelijke helft van het land en beweegt noordwaarts. Een west tot zuidwestelijke stroming voert iets minder warme lucht aan. Een inactief koufront, horend bij het complexe laag, trekt vannacht noordoostwaarst over het land, maar doordat een zwakke rug zich boven het land opbouwt, wordt dit boven het zuiden van het land als warmtefront weer opgetild. Morgen trekt het zuidelijke deel van dit front dan als zwak warmtefront noordwaarts over het land. Vannacht trekt een hoogtetrog over ten noorden van de FIR noordoostwaarts over Noordzee.

Modelbeoordeling:

De actuele convectie zit in grote lijnen goed aardig in de modellen; er vindt zelfs nog enige activering plaats dankzij de naderende hoogtetrog. De laatste onweersbuien zullen toch snel naar Duitsland weg trekken. Verder laten alle modellen een mistveld tussen de occlusie en het koufront op de Noordzee ontstaan. EC heeft dit signaal heel zwak een buiten onze FIR. HAP1 heeft dit mistveld te uitgebreid. Gezien de zwakke stroming en de vochtige lucht is mist mogelijk. Aandachtspunt is ook het zicht langs de kust. Alle modellen komen met een indicatie voor matig tot slechte zichten morgen, EC zelfs met mist, maar de vraag is of dat nog in onze FIR zit of net ten noorden ervan ontstaat. Komende nacht en dinsdagochtend berekent Harmonie bij het opgetilde koufront (wamtefront dus) in het zuid(oosten) wat neerslag afkomstig van vocht op middelbaar niveau. EC is droger, maar we noemen de kans op wat regen wel.

Wind(stoten):

Bij de laatste buien in het oosten aanvankelijk nog een kans op windstoten van 30-35 kt. Deze verdwijnen snel. De 6 Bft in het zuidwesten verdwijnt ook snel. Verder qua wind geen bijzonderheden.

Bewolking:

Bij de occlusie nog Cb's. Aan de achterzijde van de occlusie lokaaal ST. Wanneer op dinsdag de fronten stationair komen te liggen boven de Duitse Bocht op uitgebreide schaal mogelijk vorming van van ST. Bij het koufront vannacht in het zuidoosten SC/AS 5000 vt en hoger.

Zicht:

In buien vandaag matig tot slecht. Aan de achterzijde van de occlusie in de nacht naar dinsdag boven zee vorming van mist. Ook ten westen van ons land matig tot slechte zichten boven zee, mist is een punt van aandacht daar met Td 12 graden en de zeewatertemperatuur ook 12 graden.

Neerslag:

Bij de occlusie nog buien, felste exemplaren in het uiterste oosten (multicel). De buiigheid loopt naar het noordoosten weg, hoewel de naderende hoogtetrog nog voor wat activering zorgt. Modellen laten een redelijk eenduidig beeld zien. Komende nacht en dinsdagochtend in het zuid(oost)en nog een zwak neerslagsignaal (overwegend stratiform) bij het warmtefront.

Temperatuur:

Morgen in het zuiden weer 25+ graden, in het noorden iets minder warm.

Sluiten