18/05/2022 (niet ingelogd)

KNMI Guidance

Valid: 2022-01-16 09:16:02 - 2022-01-17 24:00:00

Issued: 16-01-2022, forecaster: grootn
KNMI - Disclaimer

Synoptische situatie:

Aan de noordflank van hoge druk boven het zuiden van Frankrijk staat er in onze omgeving westelijke stroming. Een hoogtetrog trekt vanmiddag over de zuidelijke helft ons land. Lager in de atmosfeer gaat ditgepaard met een tong van hogere theta-w waarden. Een golvend koufront nabij Ierland en Schotland trekt oostwaarts en bereikt aan het eind van de middag het noordwesten van ons land. In de avond trekt het front zuidoostwaarts over ons land, waarna we in drogere maritiem polaire lucht terecht komen. Een volgend frontaal systeem, nu nog aanwezig boven de Atlantische Oceaan, staat op het programma voor maandag. Het warmtefront bereikt het noorden al vroeg in de ochtend en lost al zuidwaarts trekkend op boven ons land, het eveneens afzwakkende koufront wordt in maandagmiddag stationair boven het noordoosten van de FIR.

Modelbeoordeling:

Het belangrijkste aandachtspunt tot passage van het koufront is de (lage) St nabij de hoogtetrog/theta-w tong. Veroorzaakt door een combinatie van vochtige lucht en kustconvergentie. Actueel zit Har43 goed op de actualiteit en kan gevolgd worden. Har40 en EC00 hebben duidelijk te weinig St en Hap1 te veel, omdat dit model te veel St boven het zuidoosten van Engeland berekent wat er actueel niet zit. Kortom, Hap1 kan genegeerd worden. Nabij het koufront geven alle modellen een kans op St. Ook maandag geven alle modellen een kans op St in het oosten en vooral in de avond door stuw in de Limburgse Heuvels, waarbij er tussen de verschillende Harmonie-uitvoer de bekende verschillen zijn.

Wind(stoten):

In de loop van de middag neemt de kans op 6 Bft in de kustdistricten toe. Maandagnacht en -ochtend boven het (noord)oosten van de Noordzee ook 7 Bft, daarna een afnemende wind.

Bewolking:

Nabij de hoogtetrog/theta-w tong enkele ingebedde CB/TCU, toppen rond FL100, verder op uitgebreide schaal (lage) St. Nabij het koufront lokaal St en TCu (toppen ca. 8000 vt). Pas na passage van het koufront verdwijnt de St in het zuid(oost)en. De nacht naar maandag vooral in het westen enkele (brede) opklaringen, verder overdag in het oosten nabij beide frontale systemen kans op St in neerslag en in de Limburgse Heuvels ook door stuw. Verder nabij het koufront opnieuw een enkele TCu (toppen ca. 6000 vt).

Zicht:

In het zuiden nabij de hoogtetrog/theta-w tong in neerslag en nevel matig tot slechte zichten. Nabij het koufront in neerslag mogelijk matig. Achter het koufront in de polaire lucht goede zichten, daarna pas dinsdagavond weer kans op nevel en een enkele mistbank.

Neerslag:

Nabij de hoogtetrog enkele ingebedde lichte, mogelijk matige, regenbuien en lichte (mot)regen. Voor het koufront uit een enkele geïsoleerde regenbui, nabij het koufront lichte (mot)regen en een enkele ingebedde bui. Achter het koufront in het noordoosten nog kans op een enkele lichte bui. Maandag nabij het warmtefront lichte (mot)regen en nabij het koufront tevens kans op een ingebedde lichte bui. Verder geen grote hoeveelheden de komende 36 uur.

Temperatuur:

Maandag- en dinsdagochtend een kleine kans op gladheid op koude punten, bruggen en viaducten, mits het langdurig opklaart. Har40 (waar het gladheidsmodel mee rekent) heeft wel de meeste en breedste opklaringen.

Sluiten