18/05/2022 (niet ingelogd)

KNMI Guidance

Valid: 2022-01-16 05:25:06 - 2022-01-17 24:00:00

Issued: 16-01-2022, forecaster: wijs
KNMI - Disclaimer

Synoptische situatie:

Aan de noordflank van een rug boven het noorden van Frankrijk staat er in onze omgeving een zuidwestelijke stroming die geleidelijk in kracht toeneemt. Onder een inversie rond 2500 vt is de lucht erg vochtig. Een hoogtelaag boven Engeland vult op tot een hoogtetrog, trekt oostwaarts en passeert ons land in de ochtend. Lager in de atmosfeer gaat dit boven de zuidelijke helft van het land gepaard met een tong van hogere theta-w waarden. Door de toenemende menging en tijdelijk afnemende hogedrukinvloed komt de inversie hoger te liggen. Een golvend koufront nabij Ierland en Schotland trekt oostwaarts en bereikt aan het eind van de middag het noordwesten van ons land. In de avond trekt het front zuidoostwaarts over ons land, waarna we in drogere maritiem polaire lucht terecht komen. Een volgend frontaal systeem, nu nog aanwezig boven de Atlantische Oceaan, staat op het programma voor maandag. Het warmtefront bereikt het noorden al vroeg in de ochtend en lost al zuidwaarts trekkend op boven ons land, het eveneens afzwakkende koufront wordt in de middag stationair boven het noordoosten van de FIR.

Modelbeoordeling:

Het weer in het aandachtsgebied speelt zich aanvankelijk voornamelijk af in de grenslaag. Actueel zit geen van de modellen er goed op. Door de toenemende menging zien we zowel in werkelijkheid als in de modellen een van het westen uit verbeterende trend en die houden we dan ook aan. Echter loopt de werkelijkheid momenteel wel enkele uren achter op de modellen. Bij de theta-w tong zien we in de modellen opnieuw lage bewolking ontstaan, waarbij HAP1 en HA43 het negatiefst zijn maar waarschijnlijk ook het meest realistisch. De advectieve stratus vanuit Engeland die HAP1 laat zien vinden we momenteel niet/nauwelijks terug in de waarnemingen en lijkt steeds minder waarschijnlijk. De andere modellen zijn voor boven zee wel duidelijk te positief. Achter het koufront in alle modellen een sterke conditionele verbetering. Voor wat betreft de neerslag hebben HAP1 en HA43 duidelijk meer lichte buitjes, ik acht dat toch wel realistisch. De meeste neerslagactiviteit zal zich echter wel concentreren bij de hoogtetrog en de theta-w tong.

Wind(stoten):

In de loop van de dag neemt de kans op 6 Bft in de kustdistricten toe. Maandag boven de Noordzee ook 7 Bft.

Bewolking:

In het oosten en noordoosten op uitgebreide schaal stratus (beneden 500 vt), de komende uren van het westen uit wegtrekkend/oplopend met de toenemende aanlandige wind. Bij de theta-w tong weer op veel plaatsen St die ook in neerslag aangemaakt kan worden. Nabij de hoogtetrog tijdelijk een wat meer convectief wolkenbeeld met in de noordelijke helft TCu's en in de zuidelijke helft mogelijk een ingebedde Cb. Vervolgens bij het koufront weer St en daarachter sterk verbeterende condities in de polaire lucht. Maandag bij de fronten Sc-velden en een kleine kans op St.

Zicht:

In het oosten eerst lokaal mist, elders boven land nevel. De komende uren van het westen uit verbeterend zicht met een toenemende aanlandige wind. Bij de theta-w rug weer kans op nevel en teruglopend zicht in neerslag, evenals bij het koufront.

Neerslag:

Nabij de hoogtetrog lichte regenbuien, bij de theta-w rug regen en motregen, mogelijk ook een ingebedde bui. Bij het koufront opnieuw regen en motregen.

Temperatuur:

Komende nacht in het zuidoosten lokaal mogelijk Tweg onder nul, met een geringe kans op bevriezingsgladheid.

Sluiten