21/01/2022 (niet ingelogd)

KNMI Guidance

Valid: 2022-01-15 05:09:12 - 2022-01-16 24:00:00

Issued: 15-01-2022, forecaster: wijs
KNMI - Disclaimer

Synoptische situatie:

Een hogedrukgebied boven de Alpen heeft een rug boven de Noordzee. De as van deze rug ligt boven het noordoosten, trekt noordoostwaarts en verlaat in de ochtend het noordoosten. Ten noorden van de rugas is de stroming noordwestelijk en de atmosfeer in de grenslaag vochtig en stabiel van opbouw. Achter de rugas wordt de stroming zuidelijk, later zuidwestelijk, en de aangevoerde lucht geleidelijk iets droger. Een stationair ZO-NW georiënteerd koufront boven het noordoosten van de FIR trekt vandaag overdag als warmtefront noordoostwaarts weg. Een hoogtelaag boven het westen van de Golf van Biskaje trekt via Het Kanaal naar het westen van Nederland, waar het zondagochtend als hoogtetrog arriveert. Deze hoogtetrog (T500 tussen -25 en -30°C) trekt zondagochtend oostwaarts over het land. Een golvend koufront dat zich nu nog ruim ten westen van Groot-Brittannië bevindt, trekt oostwaarts en bereikt zondag aan het einde van de ochtend het uiterste noorden van de FIR. De oriëntatie kantelt daarbij geleidelijk naar NO-ZW. Zondagavond passeert dit koufront het land van noordwest naar zuidoost.

Modelbeoordeling:

Het weer in het aandachtsgebied speelt zich aanvankelijk voornamelijk af in de grenslaag. Geen van de modellen zit er goed op; de Harmonies missen de stratus in het zuidoosten en hebben onterecht mist in het oosten en noorden, EC heeft wel overal stratus maar met een te hoge wolkenbasis. Boven zee zijn alle modellen te positief. Wat dat betreft blijft het een vooral nowcasten. Er is echter wel een gemene deler; door de toenemende zuid-component in de windrichting wordt er geleidelijk drogere lucht aangevoerd en zien we de wolkenbasis geleidelijk liften, het gekke is alleen dat we dat momenteel juist lijken te zien in de noordelijke helft. Aan de zuidrand van het stratusgebied is boven België en Duitsland wel mist gevormd en deze of de restanten daarvan kunnen vandaag overdag nog wel het zuidwesten binnen trekken. Alle modellen laten dit zien maar zijn het niet eens over in hoeverre deze zal oplossen. Onduidelijk is ook wat er met de stratus boven zee gebeurt, de algehele trend is ook daar verbeterend maar de modellen zijn het niet eens over de wolkenbasis. Dit is van belang voor komende nacht, want de stratus die er dan nog zit zal voor de hoogtetrog uit worden geduwd en dan dus weer het land over trekken. Op nadering van de hoogtetrog zien we enkele buien (TCu) ontstaan. Mogelijk hebben EC en HAP2 iets te weinig lichte buien.

Wind(stoten):

Voor het koufront uit dat zondag het noorden van de FIR binnentrekt trekt de wind aan naar 6 Bft, wellicht dat de noordwestelijke kustdistricten daar mee te maken krijgen.

Bewolking:

Op uitgebreide schaal St, veelal beneden 500 vt. Vandaag overdag stijgt de wolkenbasis van het zuid(oost)en uit geleidelijk naar Sc-niveaus. Voor de hoogtetrog uit Sc en mogelijk ook nog wat St-restanten. Bij de hoogtetrog verder landinwaarts vermoedelijk opnieuw vorming van St en bij buien TCu met toppen FL070, in het zuiden lokaal tot FL100 (Cb's). Verder Bij het koufront van zondag Sc, lokaal St, toppen FL100.

Zicht:

Boven land op veel plaatsen nevel en in de zuidelijke helft lokaal ook mist. Overdag moeten de zichten van het zuiden uit goed gaan worden, al kan dat in het zuidwesten moeizaam gaan door advectieve mist vanuit België. Of de zichten in het noorden nog slechter worden zoals de Harmonies laten zien is zeer de vraag. Boven zee aanvankelijk lokaal nevel en/of mist. Vanavond en komende nacht kan er in het oosten van het land opnieuw nevel/mist ontstaan, voorafgaand aan de bovenluchttrog.

Neerslag:

Nabij het koufront wat lichte coalescentie (mot)regen. Op nadering van en bij de de hoogtetrog regenbuien. Bij het koufront van zondag wat lichte regen (stabiele opbouw).

Temperatuur:

Waar het opklaart in de nacht en vroege ochtend Tn<0°C. Tweg kan dan mogelijk ook onder nul komen maar met droge wegen verwachten we geen gladheid.

Sluiten