21/01/2022 (niet ingelogd)

KNMI Guidance

Valid: 2022-01-14 23:23:51 - 2022-01-15 24:00:00

Issued: 14-01-2022, forecaster: wijs
KNMI - Disclaimer

Synoptische situatie:

Een hogedrukgebied boven de Alpen heeft een rug boven de Noordzee. De as van deze rug ligt boven het midden, trekt noordoostwaarts en verlaat in de ochtend het noordoosten. Ten noorden van de rugas is de stroming noordwestelijk en de atmosfeer in de grenslaag vochtig en stabiel van opbouw. Achter de rugas wordt de stroming zuidelijk, later zuidwestelijk, en de aangevoerde lucht geleidelijk iets droger. Een stationair ZO-NW georiënteerd koufront boven het noordoosten van de FIR trekt vandaag overdag als warmtefront noordoostwaarts weg. Een hoogtelaag boven het westen van de Golf van Biskaje trekt via Het Kanaal naar het westen van Nederland, waar het zondagochtend als hoogtetrog arriveert. Deze hoogtetrog (T500 tussen -25 en -30°C) trekt zondagochtend oostwaarts over het land. Een golvend koufront dat zich nu nog ruim ten westen van Groot-Brittannië bevindt, trekt oostwaarts en bereikt zondag aan het einde van de ochtend het uiterste noorden van de FIR. De oriëntatie kantelt daarbij geleidelijk naar NO-ZW. Zondagavond passeert dit koufront het land van noordwest naar zuidoost.

Modelbeoordeling:

Het weer in het aandachtsgebied speelt zich aanvankelijk voornamelijk af in de grenslaag. Geen van de modellen zit er echt lekker op; HAP1 is boven land te negatief, EC juist te positief, en boven zee zijn alle modellen te positief (te hoge wolkenbasis). Wat dat betreft blijft het een beetje nowcasten. Er is echter wel een gemene deler; door de toenemende zuid-component in de windrichting wordt er geleidelijk drogere lucht aangevoerd en zien we de wolkenbasis geleidelijk liften. In opklaringen boven België en Duitsland is echter wel mist gevormd en deze of de restanten daarvan (in de vorm van stratus) kunnen vanochtend nog wel het zuiden binnen trekken. Alle modellen laten dit wel zien maar laten de mist/stratus overdag wel (grotendeels) oplossen. Wat ook duidelijk zichtbaar is dat direct achter het wegtrekkende koufront de condities nog heel slecht kunnen worden (in het noordoosten) en blijven, tot in de middag. Onduidelijk is wat er met de stratus boven zee gebeurt, de algehele trend is ook daar verbeterend maar de modellen zijn het niet eens over de wolkenbasis. Dit is van belang voor komende nacht, want de stratus die er dan nog zit zal voor de hoogtetrog uit worden geduwd en dan dus weer het land over trekken. Op nadering van de hoogtetrog zien we enkele buien (TCu) ontstaan. Waarschijnlijk hebben EC en HAP2 er te weinig en zit HAR43 er beter op.

Wind(stoten):

Voor het koufront uit dat zondag het noorden van de FIR binnentrekt trekt de wind aan naar 6 Bft, wellicht dat de noordwestelijke kustdistricten daar mee te maken krijgen.

Bewolking:

Op uitgebreide schaal St, veelal beneden 500 vt. Vandaag overdag stijgt de wolkenbasis ten zuiden van het front geleidelijk naar Sc-niveaus. Voor de hoogtetrog uit Sc, mogelijk ook wat St, en bij buien TCu met toppen FL070, in het zuiden lokaal tot FL100 (Cb's). Bij het koufront van zondag Sc, lokaal St, toppen FL100.

Zicht:

Boven land aanvankelijk lokaal mist, nabij en net zuid van het koufront/warmtefront neemt de verder kans toe. Ook het zuidwesten van het land heeft een grotere kans, met name door advectieve mist vanuit België. Overdag oplossend. Boven zee aanvankelijk lokaal nevel. Vanavond en komende nacht kan er in het oosten van het land opnieuw nevel/mist ontstaan, voorafgaand aan de bovenluchttrog.

Neerslag:

Nabij het koufront wat lichte coalescentie (mot)regen. Op nadering van en bij de de hoogtetrog regenbuien. Bij het koufront van zondag regen (stabiele opbouw).

Temperatuur:

Waar het opklaart in de nacht Tn<0°C, vannacht mogelijk in het uiterste zuid(oost)en en in de nacht naar zondag in het oosten. Tweg kan dan mogelijk ook onder nul komen maar met droge wegen verwachten we geen gladheid.

Sluiten