19/09/2021 (niet ingelogd)

KNMI Guidance

Valid: 2021-09-13 11:55:54 - 2021-09-14 24:00:00

Issued: 13-09-2021, forecaster: wijs
KNMI - Disclaimer

Synoptische situatie:

Een hogedrukgebied boven de Noordzee heeft een rug tot boven het midden van ons land, aan de noordoostflank is de stroming noordelijk, aan de zuidwestflank oostelijk. Deze rug trekt noordoostwaarts en verlaat het noordoosten in de loop van de avond. Een zwakke occlusie ligt nagenoeg stationair boven het midden van het land en lost vanmiddag geleidelijk op. Vervolgens trekt een lagedrukgebied dat momenteel nog ten westen van Spanje noordoostwaarts om morgenavond boven Het Kanaal uit te komen. Aan de oostflank van dit laag wordt morgenmiddag en -avond achter een inactief warmtefront met een zuidoostelijke stroming warmere en vochtigere lucht aangevoerd (Td 16 a 17 graden Celsius). Aan de voorzijde hiervan ontstaat mede door de dagelijkse gang een scherpe W-O georienteerde vore, die in de middag van zuidwest naar noordoost over het land zal bewegen. De hoogterug die zich vandaag nog boven onze omgeving bevindt trekt morgen oostwaarts waarna een hoogtelaag boven de Britse Eilanden meer invloed krijgt op onze omgeving.

Modelbeoordeling:

Belangrijkste aandachtspunt is de buiige neerslag in de warme en vochtige lucht morgenmiddag- en avond, waarbij de modellen nog behoorlijk uiteenlopen. In de grootschalige modellen zien we een zone met buiige regen, die in EC t.g.v. de dagelijkse gang steeds actiever wordt naar het noordoosten toe. In de kleinschalige modellen zien we nu ook wel wat buiige regen maar toch vooral de vorming van stevige (onweers)buien bij de vore, met de nadruk op het oosten. We gaan uit van een mix; buiige regen vanuit het zuiden met daarin vanaf hoogte ingebedde regen- en onweersbuien en vooral in het oosten en noordoosten ook enkele onweersbuien die vanaf de grond kunnen ontstaan.

Wind(stoten):

Vandaag geen bijzonderheden. Morgenmiddag en -avond kunnen er bij een bui mogelijk windstoten van ca. 25 kn optreden, vooral in het oosten.

Bewolking:

Geleidelijk oplossende SC/CU. Morgenmiddag en -avond op nadering van en bij het warmtefront AC/AS en ingebedde CB's vanaf hoogte, toppen tussen FL200-FL350. Bij de vore mogelijk CB's vanaf de 'grond', toppen FL350-FL380. Dichter bij het laag in het zuidwesten van de FIR in de loop van de avond kans op ST.

Zicht:

Goed, komende nacht vooral in de noordoostelijke helft lokaal nevel. In een bui matig, mogelijk even slecht. Morgen in de loop van de avond op dagelijkse gang teruglopend.

Neerslag:

Bij de occlusie aanvankelijk nog wat lichte (mot)regen. Morgenmiddag en -avond van het zuiden uit toenemende kans op buiige regen en enkele (onweers)buien die ofwel bij de vore ontstaan ofwel advectief binnendrijven. CAPE waarden liggen rond 1000 J/kg, shear is ca. 20 kn, mits vanaf de grond gevoed. Regime is dan multicell. Bij onweersbuien vanaf de grond kans op hagel (<2 cm) en lokaal kan er 10-20 mm vallen in korte tijd.

Temperatuur:

Geen bijzonderheden.

Sluiten