19/09/2021 (niet ingelogd)

KNMI Guidance

Valid: 2021-07-31 00:23:46 - 2021-08-01 24:00:00

Issued: 31-07-2021, forecaster: schaikm
KNMI - Disclaimer

Synoptische situatie:

Een lagedrukgebied net ten noordwesten van Texel (kerndruk ca. 998 hPa) trekt deze nacht net ten noorden van het Waddengebied langs richting Denemarken waar het laag aan het begin van de middag arriveert en opvult. Aan de zuidoostflank hiervan wordt met een west- tot zuidwestelijke stroming maritiem polaire lucht aangevoerd. Het ingedraaide deel van de occlusie beweegt vannacht en komende ochtend over met name de noordelijke helft van het land. Tevens nadert een grootschalige hoogtetrog boven Engeland onze omgeving waardoor de buiigheid overdag van het westen uit versterkt wordt. Een zwakke barokliene zone (oude occlusie) die momenteel van Schotland naar het zuiden van Noorwegen ligt, trekt op de westflank van het genoemde laag zuidoostwaarts en bereikt in de avond het noorden. In de nacht naar zondag beweegt dit systeem nog iets zuidwaarts en blijft boven de noordelijke helft slepen. Zondag overdag komt genoemde occlusie langzaam verder zuidwaarts en ontwikkelt zich ten zuiden daarvan een scherpe prefrontale trog. De hiervoor genoemde hoogtetrog trekt overdag oostwaarts over onze omgeving.

Modelbeoordeling:

Het voornaamste aandachtspunt is het langstrekkende laag met bijbehorend windveld. De actuele positie wordt door de modellen goed weergegeven. Ook onderling zijn er weinig verschillen. Alle modellen laten de meeste neerslagactiviteit boven de noordelijke helft zien waar de bovenlucht het koudst wordt en het relatief warme water van de Waddenzee (ca. 19 graden) de convectie gunstig beïnvloedt. Ook de ontwikkelingen qua neerslag voor zaterdag zijn in grote lijnen wel vergelijkbaar, ook op zondag wanneer alle modellen op een prefrontale trog zuid van de occlusie de buiigheid flink laten opleven.

Wind(stoten):

Langs de kust en op het IJsselmeer 7 Bft uit Z-ZW. Daarbij is er langs de kust sprake van windstoten tot ca. 75 km/uur. In de loop van de nacht en ochtend verplaatst het windveld (dan met een westelijke wind) zich via de Wadden naar de Duitse Bocht en zwakt vanaf de tweede helft van de ochtend af. Vanwege het buiige karakter van de neerslag laten de Harmonies in het noordelijk kustgebied in de buien zeer lokaal zware windstoten zien van 75-80 km/u. Zondag bij passage van de prefrontale trog mogelijk uitschieters tot ca. 30 kn.

Bewolking:

Rondom het laag en met name de noordelijke helft van het land Cb's. Toppen zijn het hoogst nabij het laag (ca. FL300), zuidelijker beduidend lager (ca. FL150). Verder komt er rondom het laag Sc en St bewolking voor, dit is later in de nacht ook het geval bij de ingedraaide occlusie boven land. Vervolgens zaterdag overdag op dagelijkse gang en wegens nadering van de hoogtetrog verspreid over het land Cb's. De hoogste toppen doen zich voor in het noorden van het land (ca. FL300). In de nacht naar zondag en zondagochtend zien we in alle modellen een sterk signaal voor (turbulentie)ST. Op passage van de trog overdag Cb's met toppen tot FL200-250.

Zicht:

In neerslag matig tot slecht zicht. Verder goed. In de nacht naar zondag bij weinig wind en opklaringen nevel.

Neerslag:

Bij de ingedraaide occlusie zien we naast stratiforme neerslag ook ingebedde buien. Deze nacht en komende ochtend CAPE-waarden nabij het laag in de orde van 700-1000 J/kg. Gezien de schering van 10-15 kn is de convectiemodus single cell/multicell die gezien de convergentie nabij het laag ook wel enigszins gaat clusteren, onweer is nabij het laag mogelijk. Komende dag op dagelijkse gang op meer plekken buien. De zwaarste exemplaren nog steeds boven het noorden, CAPE en schering vergelijkbaar met de waarden deze nacht nabij het laag boven zee. Belangrijkste aandachtspunt voor zondag is de activiteit op de pre-frontale trog. CAPE is zondagmiddag 500-1000 J/kg, in het oosten lokaal 1000-1500 J/kg. Schering gering, 10-15 knopen, overwegend single cel met vrij grote kans op onweer.

Temperatuur:

Komende dag alleen in het zuiden lokaal nog iets boven de 20°C.

Sluiten