24/06/2021 (niet ingelogd)

KNMI Guidance

Valid: 2021-05-09 16:31:20 - 2021-05-10 24:00:00

Issued: 09-05-2021, forecaster: homan
KNMI - Disclaimer

Synoptische situatie:

Ten oosten van een lagedrukgebied nabij Ierland staat een zuidelijke stroming waarmee in onze omgeving (in de warme sector) continentaal tropische lucht wordt aangevoerd. In de loop van de avond trekt er een thermische vore over met name de westelijke helft van ons aandachtsgebied. Een golf in het koufront, met geleidelijk ook een laagje, trekt vannacht via het Nauw van Calais over de westelijke helft van de Noordzee noordwaarts. Het koufront zelf trekt maandagochtend inactief van zuidwest naar noordoost ons land, na passage bevinden we ons in een zuidwestelijke stroming met de aanvoer van getransformeerde maritiem polaire. Door golfvorming boven het Alpengebied stagneert het koufront boven Duitsland.

Modelbeoordeling:

Belangrijkste aandachtpunt voor deze periode is de kans op (zware) convectie van vanavond over de westelijke helft van het land. Qua actualiteit lijken de modellen er in tegenstelling tot vanmorgen wel weer goed op te zitten. De Harmoniemodellen blijven consistent in positie en timing van de buien van vanavond, alsmede de intensiteit van de buien met bijbehorende randverschijnselen. Zoals altijd wordt convectieve neerslag door de hoge resolutiemodellen realistischer weergegeven dan de hydrostatische modellen Hirlam en EC. Code geel staat uit voor de westelijke helft van het land, maar gezien de zware windstoten die de Harmonies steeds laten zien dienen we waakzaam te blijven. We houden vooral een scherp oog op de ontwikkeling in het noorden van Frankrijk, daar zouden de zware buien aan het begin van de avond moeten ontstaan. Verder zal het qua verloop ook weer een kwestie van nowcasten worden.

Wind(stoten):

Bij de buien van vanavond laten de Harmoniemodellen uitschieters zien in de range 41-48 kn (75- 90 km/u), het belangrijkste aandachtspunt. De progtemps zien er vlak voor het arriveren van die buien in de onderste 5000 vt droog en onstabiel uit en de convectieve handmethode geeft uitschieters tot 40 kn. De onderste paar honderd meter stabiliseren a.g.v. de dagelijkse gang vrij snel. De NAPE kan in deze situatie een grote rol spelen in de zwaarte van de windstoten, dit is wat de Harmoniemodellen dan ook expliciet berekenen. Qua locatie houden de modellen het vooral op de westelijke helft van het land, maar een iets oostelijker positie (westelijke helft) is niet uit te sluiten. Ook maandagochtend zijn windstoten bij de zwaardere buien niet helemaal uitgesloten, dan waarschijnlijk weer in de orde van 35 kn, er staat dan echter al wel duidelijk meer gradient.

Bewolking:

In het noorden van de FIR op de Noordzee nog Cb's met toppen tot FL370, langs de oostgrens aanvankelijk ook nog enkele Cb's met toppen tot FL250. Vanavond op de thermische vore opnieuw diepe convectieve bewolking, toppen volgens progtemps tot ca. FL380, maar kunnen mogelijk doorschieten naar boven FL400. In Nederland kunnen deze Cb's niet vanaf de grond ontstaan, naar de progtemps van Lille en Gent laten zien dat dat daar wel mogelijk is. In de nacht naar maandag eerst weer enkele opklaringen, maar later in de nacht naar maandag en maandagochtend van het zuidwesten uit toenemende bewolking bij het koufront. Ook op het koufront zijn enkele ingebedde Cb's mogelijk. Wat ook opvalt is dat vanaf de nacht naar maandag boven de Noordzee, mogelijk ook de noordwestkust, eigenlijk alle modellen wel een signaal voor mist en/of lage stratus hebben, met name in gebieden met weinig wind (de frontale vore, het occlusiepunt), hetgeen te verklaren is door de uitstroom van hoge dauwpunten over het relatief koude zeewater. Maandag overdag nog enkele geïsoleerde Cb's met toppen tot FL120, verder ook veel ruimte voor de zon. Maandagavond zien we boven het oosten van het land middelbare en hogere bewolking vanwege het stagnerende front boven Duitsland.

Zicht:

Goed, in de intensieve buien waarschijnlijk kortdurend matige tot slechte zichten. In de nacht naar maandag in het noordwestelijk deel van de FIR op de Noordzee en boven het noordwestelijke kustgebied waarschijnlijk matige tot slechte zichten (mogelijke mist) a.g.v. de hoge dauwpunten over het relatief koude zeewater.

Neerslag:

Boven de noordelijke helft van de FIR boven de Noordzee naar het noorden wegtrekkende geclusterde onweersbuien, langs de oostgrens aanvankelijk ook nog een geïsoleerd exemplaar. Bij de buien in de avond speelt convergentie bij de thermische vore waarschijnlijk de grootste rol, MUCAPE 1000-1500 J/kg, effectieve schering boven ons land 20-30 kn. Boven het uiterste noorden van Frankrijk en het westen van België hogere CAPE-waardes (1500-2000 J/kg, lokaal hoger) en omdat de buien mogelijk vanaf de grond ontstaan een hogere effectieve schering, 30-40 kn. Ervan uitgaande dat de buien inderdaad boven het noorden van Frankrijk en België ontstaan zijn door de dynamische forcering in de thermische vore zelfs opgelijnde multicells of een squall-line mogelijk. Bij het zich ontwikkelende laagje bij de frontale golf ontwikkelt zich een gebied met geclusterde buien, deze trekken komende nacht en maandagochtend land de westrand van de FIR noordwaarts, PVA aan de voorzijde van een inkomende hoogtetrog speelt hierbij een belangrijke rol. Boven ons land levert het koufront slechts een enkele geïsoleerde bui op. Maandagmiddag in de polaire lucht nog een enkele geïsoleerde bui.

Temperatuur:

Komende nacht hoge minima, op veel plaatsen niet onder de 15°C. Maandagmiddag beduidend koeler dan vandaag, Tx van 14°C langs de kust tot lokaal nog 19°C langs de oostgrens.

Sluiten