24/06/2021 (niet ingelogd)

KNMI Guidance

Valid: 2021-05-09 05:18:20 - 2021-05-10 24:00:00

Issued: 09-05-2021, forecaster: wijs
KNMI - Disclaimer

Synoptische situatie:

Aan de oostflank van een lagedrukgebied nabij Ierland staat een zuidelijke stroming waarmee in onze omgeving (in de warme sector) continentaal tropische lucht wordt aangevoerd. Een gebied met nog hogere theta-w waardes, actueel boven het noorden van Frankrijk, beweegt noord-noordoostwaarts en zal vanochtend en aan het begin van de middag van zuidwest naar noordoost over het land trekken. Deze situatie heeft de kenmerken van een Spaanse pluim, in het theta-w patroon oogt dit systeem als een secundair frontaal systeem in de warme sector. In de loop van de avond trekt er een zwakke thermische vore over met name de westelijke helft van ons aandachtsgebied. Het sterk golvende koufront, behorende bij eerdergenoemd lagedrukgebied, passeert maandagochtend van zuidwest naar noordoost, waarna we weer in getransformeerde maritiem polaire lucht terecht komen. Doordat het koufront golfvorming vertoond blijft het maandagmiddag mogelijk nog enige tijd schampen aan het uiterste oosten.

Modelbeoordeling:

Belangrijkste aandachtpunt voor deze periode is de kans op (zware) convectie, er lijken zich drie episodes af te tekenen waarin zich dit kan gaan voordoen. In de ochtend bij het binnenkomen van de hoge theta-w waardes, in de (late) avond en nacht naar maandag op passage van de thermische vore en later in de nacht naar maandag en maandagochtend vroeg wanneer het koufront weer passeert. Nog steeds lijkt de nadruk te liggen op de (noord)westelijke helft van ons land, al lijken de buien van komende ochtend nu wel wat oostelijker uit te komen in de modellen. De zwaarste buien worden nog wel steeds voor vanavond berekend. Maar zoals vaker in convectieve situaties moeten we altijd rekening houden met onzekerheden. Ten eerste is het altijd even afwachten of de buien zich qua heftigheid gaan ontwikkelen zoals de modellen ons voorschotelen, ten tweede is er ook onzekerheid qua positie en timing van de buien. Van model tot model en van run tot run zien we steeds wat verschillen. Zoals altijd wordt convectieve neerslag (en de bijbehorende windstoten en andere randverschijnselen) door de hoge resolutiemodellen realistischer weergegeven. Vooralsnog alleen code geel uitgegeven voor het westen van het land, maar het zal een kwestie van nowcasten worden.

Wind(stoten):

Vandaag geen seinen meer. Bij de buien van vanochtend kans op windstoten. Omdat de buien niet surface-based zijn zullen de uitschieters waarschijnlijk beperkt blijven tot maximaal 35 kn (ca. 60 km/u), overeenkomend met de Harmonies. Bij de buien van vanavond laten de Harmoniemodellen uitschieters zien tot 50 kn (ca. 90 km/u), het belangrijkste aandachtspunt. De progtemps zien er vlak voor het arriveren van die buien in de onderste 5000 vt droog en onstabiel uit, alleen de onderste paar honderd meter zijn a.g.v. de dagelijkse gang dan al gestabiliseerd. De NAPE kan in deze situatie een grote rol spelen in de zwaarte van de windstoten, dit is wat de Harmoniemodellen dan ook expliciet berekenen. Qua locatie houden de modellen het vooral op de westelijke helft van het land, maar een iets oostelijker positie (westelijke helft) is niet uit te sluiten. Ook maandagochtend zijn windstoten bij de zwaardere buien niet helemaal uitgesloten, dan waarschijnlijk weer in de orde van 35 kn, er staat dan echter al wel duidelijk meer gradient.

Bewolking:

Vanochtend bij het binnenlopen van de hoge theta-w waardes zien we een gebied met onstabiele middelbare bewolking met geclusterde Cb's, progtemps laten toppen toe tot FL370. Buiten dit gebied zien we alleen wat dunne sluierbewolking. Vanavond op de thermische vore opnieuw diepe convectieve bewolking, toppen tot ca. FL380. Ook deze Cb's ontstaan niet vanaf de grond. In de nacht naar maandag eerst weer enkele opklaringen, maar later in de nacht naar maandag en maandagochtend van het zuidwesten uit toenemende bewolking bij het koufront. Ook op het koufront zijn enkele ingebedde Cb's mogelijk. Wat ook opvalt is dat vanaf de nacht naar maandag boven de Noordzee, mogelijk ook de noordwestkust, eigenlijk alle modellen wel een signaal voor mist en/of lage stratus hebben, met name in gebieden met weinig wind (de frontale vore, het occlusiepunt), hetgeen te verklaren is door de uitstroom van hoge dauwpunten over het relatief koude zeewater.

Zicht:

Goed, in de intensieve buien waarschijnlijk kortdurend matige tot slechte zichten. In de nacht naar maandag in het noordwestelijk deel van de FIR op de Noordzee en boven het noordwestelijke kustgebied waarschijnlijk matige tot slechte zichten (mogelijke mist) a.g.v. de hoge dauwpunten over het relatief koude zeewater.

Neerslag:

Zowel in de ochtend als avond dus stevige (onweers)buien, met de nadruk op de noordwestelijke helft van het land. Met een MUCAPE van 700-1000 J/kg en lokaal een effectieve schering (1-6 km) van 20-30 kn kunnen er goed georganiseerde multicells ontstaan, mogelijk zelfs een MCS. Echte dynamische forceringen zijn lastig te vinden in de modelvelden, waarschijnlijk speelt warmteadvectie de grootste rol. Bij de buien in de avond speelt convergentie bij de thermische vore waarschijnlijk de grootste rol, de MUCAPE is met 1000-1500 J/kg dan hoger dan in de ochtend, de effectieve schering blijft ongeveer gelijk. Bij de ingebedde buien bij het koufront maandagochtend speelt PVA aan de voorzijde van een inkomende hoogtetrog mogelijk een rol. Ook bij deze buien is onweer waarschijnlijk. De Harmoniemodellen komen verder met hoge bliksemintensiteiten en geven ook een signaal voor zomerhagel, bij de buien van vanavond is dit signaal wat sterker dan bij de buien vanochtend.

Temperatuur:

In de tropische lucht vanmiddag maxima van 18°C op de Wadden tot lokaal mogelijk 27°C in het zuidoosten. De temperatuurstijging in het westen en noorden zal aanvankelijk getemperd worden door bewolking en neerslag.

Sluiten