24/06/2021 (niet ingelogd)

KNMI Guidance

Valid: 2021-05-08 16:19:48 - 2021-05-09 24:00:00

Issued: 08-05-2021, forecaster: homan
KNMI - Disclaimer

Synoptische situatie:

Een lagedrukgebied ten westen van Ierland beweegt vanavond en vannacht richting de westkust van Ierland, alwaar het daar morgen overdag min of meer stationair wordt. Aan de oostflank van dit laag staat een zwakke zuid- tot zuidwestelijke stroming waarmee aanvankelijk van oorsprong maritiem polaire lucht wordt aangevoerd. Een WNW-OZO georienteerd warmtefront ligt om 18 UTC over het midden van het land en verlaat in de tweede helft van de avond het noordoosten. Een gebied met hoge theta-w waardes, dat zich actueel boven het zuidwesten van Frankrijk bevindt, beweegt noordwaarts beweegt noordoostwaarts en trekt zondagochtend ons land binnen. Deze situatie heeft de kenmerken van een Spaanse pluim, in het theta-w patroon oogt dit systeem als een secundair frontaal systeem in de warme sector. In de avond trekt er een zwakke thermische vore over met name de westelijke helft van ons aandachtsgebied te bewegen. Het koufront lijkt maandagochtend van zuidwest naar noordoost over ons land te trekken, waarna we weer in getransformeerde maritiem polaire lucht zitten.

Modelbeoordeling:

Belangrijkste aandachtpunt voor deze periode is de kans op (zware) convectie, er lijken zich drie episodes af te tekenen waarin zich dit kan gaan voordoen. Zondagochtend bij het binnenkomen van de hoge theta-w waardes, zondagavond op passage van de thermische vore en later in de nacht naar maandag en maandagochtend vroeg wanneer het koufront weer passeert. Steeds lijkt de nadruk te liggen op de westelijke helft van ons land, de zwaarste buien worden voor zondagavond berekend. Maar zoals vaker in convectieve situaties moeten we altijd rekening houden met onzekerheden. Ten eerste is het altijd even afwachten of de buien zich qua heftigheid gaan ontwikkelen zoals de modellen ons voorschotelen, ten tweede is er ook onzekerheid qua positie en timing van de buien. Van model tot model en van run tot run zien we steeds wat verschillen. Zoals altijd wordt convectieve neerslag door de hoge resolutiemodellen altijd realistischer weergegeven. Vooralsnog alleen code geel uitgegeven voor het westen van het land, maar het zal morgen ook een kwestie van nowcasten worden.

Wind(stoten):

Actueel seinen voor 6-7 Bft in de kustdistricten, deze zullen aan het begin van de nacht de noordelijke kustdistricten verlaten. Zondagochtend moeten we rekening houden met eventuele windstoten bij de onweersbuien. Omdat de buien niet surface-based zijn zullen de uitschieters waarschijnlijk beperkt blijven tot maximaal 35 kn, overeenkomend met de Harmonies. Zondagavond laat en in de nacht naar maandag zien we in de Harmonies een indicatie voor zwaardere windstoten, lokaal is nu 80 km/uur zichtbaar, al zal dit een zeer lokale aangelegenheid zijn.

Bewolking:

Frontale wolkenpakket, met op de Noordzee ook stratus, trekt vanavond en vannacht in noordwaartse richting weg. Van het zuiden uit steeds meer opklaringen, komende nacht hooguit enkele velden Ac-bewolking, verder geen significante bewolking. Zondagochtend bij het binnenlopen van de hoge theta-w waardes zien we een gebied met onstabiele middelbare bewolking met geclusterde Cb's, progtemps laten toppen toe tot FL370. Buiten dit gebied zien we alleen wat dunne sluierbewolking. Zondagavond op de thermische vore opnieuw diepe convectieve bewolking, toppen tot ca. FL380. Ook deze Cb's ontstaan niet vanaf de grond. In de nacht naar maandag eerst weer enkele opklaringen, maar later in de nacht naar maandag en maandagochtend van het zuidwesten uit toenemende bewolking bij het koufront. Ook op het koufront zijn enkele ingebedde Cb's mogelijk. Wat ook opvalt is dat vanaf de nacht naar maandag boven het noordwesten van de FIR op de Noordzee, maar ook boven de noordwestkust, vooral in de Harmoniemodellen een sterk mistsignaal zichtbaar wordt in gebieden met weinig wind. Dit mistsignaal is te verklaren door de uitstroom van hoge dauwpunten over het relatief koude zeewater, Hirlam geeft hier ook een signaal voor, EC niet.

Zicht:

Actueel in matige frontale neerslag op de Noordzee en in het Waddengebied matige zichtcondities. Zondag in de intensieve buien waarschijnlijk kortdurend matige tot slechte zichten. In de nacht naar maandag in het noordwestelijk deel van de FIR op de Noordzee en boven het noordwestelijke kustgebied waarschijnlijk matige tot slechte zichten (mogelijke mist) a.g.v. de hoge dauwpunten over het relatief koude zeewater.

Neerslag:

Bij het warmtefront stratiforme neerslag. Zondagochtend en avond op het gebied met hoge theta-w waardes zien we stevige (onweers)buien. Met een MUCAPE van 700-1000 J/kg en lokaal een effectieve schering (1-6 km) van 20-30 kn kunnen er goed georganiseerde multicells ontstaan, mogelijk zelfs een MCS. Echte dynamische forceringen zijn lastig te vinden in de modelvelden, mogelijk speel sterke warmteadvectie bij het binnenlopen van de hoge theta-w waardes een rol. Bij de buien in de avond speelt convergentie bij de thermische vore zeer waarschijnlijk een rol, de MUCAPE is met 1000-1500 dan hoger dan in de ochtend, de effectieve schering blijft ongeveergelijk. De verscholen buien bij het koufront maandagochtend speelt PVA aan de voorzijde van een inkomende hoogtetrog mogelijk een rol. Onweer is bij deze buien zeer waarschijnlijk, de Harmoniemodellen komen met hoge bliksemintensiteiten en geven ook een signaal voor zomerhagel, bij de buien van zondagavond is dit signaal wat sterker dan bij de buien van zondagochtend.

Temperatuur:

Warmere maritiem tropische lucht stroomt nu van het zuiden uit het land binnen, komende nacht op veel plaatsen minima niet beneden de 10°C. Zondag overdag maxima van 18°C op de wadden tot lokaal 27°C in het zuidoosten. De temperatuurstijging in het westen en noorden zal aanvankelijk getemperd worden door bewolking en neerslag.

Sluiten