09/05/2021 (niet ingelogd)

KNMI Guidance

Valid: 2021-05-02 06:05:03 - 2021-05-03 24:00:00

Issued: 02-05-2021, forecaster: homan
KNMI - Disclaimer

Synoptische situatie:

Een actief lagedrukgebied boven Tsjechië beweegt noordoostwaarts richting de Baltische Staten, alwaar het in de nacht naar maandag aankomt. Aan de noordwestflank van dit laag bevindt zich om 06 UTC nog een kleiner secundair laagje boven het uiterste zuidoosten van de Duitse Bocht. Dit laagje is aanvankelijk stationair, maar beweegt vanaf later vanmiddag en vanavond geleidelijk in oostwaartse richting weg. Om dit laag heen bevinden zich occlusierestanten, welke nog tot vanmiddag over het uiterste noordoosten van ons land blijven slepen. Een N-Z georienteerde hoogtetrog (met T500 hPa ca. -32°C) ligt om 06 UTC recht boven ons land en beweegt vandaag geleidelijk richting Duitsland. Met een noordwestelijke stroming wordt maritiem polaire lucht aangevoerd. Later in de middag en avond trekt er van het westen uit een rug over onze omgeving, deze verlaat het oosten in de loop van de nacht naar maandag. Aan de westflank van deze deze rug zien we aan het einde van de nacht de restanten van een oude occlusie de westkust bereiken, deze structuur is in het theta-w patroon duidelijk zichtbaar. Maandag overdag blijft dit theta-w bandje in een dan zuidwestelijke stroming nog enige tijd NO-ZW georienteerd over ons land slepen. Later op maandag neemt de zuidwestelijke stroming in kracht toe op nadering van een actief lagedrukgebied boven de Britse Eilanden. Het bijbehorende frontale systeem bereikt ons land in de nacht naar dinsdag.

Modelbeoordeling:

Qua synoptische ontwikkeling komen de modellen goed met elkaar overeen, ook qua wind en neerslag. Wel lijkt de Cu/Sc-bewolking boven land wat te worden overschat, in werkelijkheid zijn er m.u.v. het noordoosten brede opklaringen. De mist/stratus die HAP1 voor de zuidwestkust laat zien zit er niet.

Wind(stoten):

Aan de westflank van het laagje boven de Duitse Bocht zien we seinen voor NW 6 Bft, deze reiken tot over onze kustdistricten Rottum en Delfzijl. Deze seinen zullen in de loop van de middag oostwaarts ons aandachtsgebied verlaten. Overdag zien we vooral boven de noordoostelijke helft van ons land een vlagerige wind met uitschieters van 20-25 kn. Vervolgens wordt het eerstvolgende aandachtspunt de aantrekkende wind op maandag op nadering van het actieve laag boven de Britse Eilanden, in de avond zien we op de zuidelijke Noordzee seinen voor ZZW 7-8 Bft verschijnen.

Bewolking:

Op de ingedraaide occlusie veelal Cu/Sc met boven de Noordzee lokaal ook een verscholen Cb, de bovenlucht is a.g.v. van de hoogtetrog nog steeds koud. Elders zien we in de polaire lucht lokaal Cu/Sc en boben de Noordzee ook TCu/Cb met toppen tot ca. FL120. In de loop van de ochtend ontstaat boven land ook weer Cu-bewolking die lokaal kan uitgroeien tot een TCu/Cb met toppen tot FL120. In de loop van de middag wordt de onstabiliteit steeds meer onderdrukt op nadering van de rug. In de nacht naar maandag neemt in het westen van de FIR de bewolking weer toe op nadering van de volgende oude occlusie. Ook deze occlusie bevat Cu/Sc-bewolking met lokaal en verscholen Cb's. Deze bewolking breidt zich later in de nacht en maandagochtend ook over land uit, daarboven zien we ook al en toename van middelbare bewolking. Maandagochtend vroeg zien we zowel in HAP1 als Hirlam in het noordwesten een smalle band met stratus, de lucht is wat vochtiger en met een zuidwestelijke wind treedt er mogelijk wat kustconvergentie op. Maandag overdag wordt de opbouw onstabiel en ontstaan er Cb's met toppen tot FL150. Maandagmiddag en -avond een verdere toename van de frontale bewolking.

Zicht:

In de vroege ochtend in het zuiden lokaal nog een enkele mistbank, verder hebben we in de polaire lucht uitstekende zichtcondities. De buitjes zullen niet zo heel veel invloed hebben op het zicht.

Neerslag:

Op de ingedraaide occlusie af en toe lichte regen of een enkele bui. Verder zien we actueel ook boven het westen van de FIR enkele lichte buien die richting de west- en noordwestkust. Overdag zien we op dagelijkse gang ook elders in het land plaatselijk een bui tot ontwikkeling komen. In de loop van de middag wordt het geleidelijk overal droog. De eerstvolgende neerslag zien we in de nacht naar maandag op de volgende occlusie, deze lijkt lokaal ook wat convectief van karakter te zijn. Deze neerslag trekt in de nacht ook over het noorden van het land. Overdag ontstaan op de theta-w zone enkele matige buien, deze lossen aan het einde van de middag weer op. In de avond nadert van het westen uit de frontale neerslag op nadering van het actieve laag, aan het einde van de avond bereikt de eerste neerslag de noordwestkust.

Temperatuur:

Overdag maxima van 8°C op de Wadden tot 12°C in het zuidoosten. Minima in naar maandag minima landinwaarts dichtbij het vriespunt. Maandag Tx ca. 2 graden hoger dan vandaag.

Sluiten