26/09/2023 (niet ingelogd)

KNMI Guidance

Valid: 2021-01-05 15:52:45 - 2021-01-06 24:00:00

Issued: 05-01-2021, forecaster: wijs
KNMI - Disclaimer

Synoptische situatie:

Tussen hogedruk boven Scandinavie en Schotland en lagedruk boven Zuid-Europa staat in onze omgeving een oost- tot noordoostelijke stroming waarmee koude en vrij vochtige lucht wordt aangevoerd. Een lagedrukgebied boven het zuiden van Polen beweegt noordwestwaarts en wordt later morgenavond stationair boven het noordoosten van Duitsland. Om dit laag zit een ingedraaide occlusie die ons land morgenavond bereikt en zich op enige hoogte van het noordoosten uit over ons land uitbreidt.

Modelbeoordeling:

Het valt op dat alle Harmonievarianten een halve tot een hele graad te koud zijn onder de aanwezige bewolking, dit lijkt weinig, maar is voor de neerslagsoort wel relevant. HIR en EC wijken nauwelijks nog af. In de NESO-plaatjes van de Harmonies lijkt het signaal voor natte sneeuw daarom wat te zwaar aangezet. Tot en met morgenochtend gaan we uit van lichte (mot)regen, alleen indien de neerslag iets intensiever is kan de neerslag in het (zuid)oosten even overgaan in natte sneeuw, vooral in de Limburgse heuvels. Interessant wordt het later morgenmiddag en -avond en in de nacht naar donderdag wanneer de neerslag intensiveert op nadering van de retrograde occlusie. In het oosten en zuidoosten wordt dan op steeds meer plaatsen droge sneeuw berekend, ook nu zal de neerslagintensiteit bepalend zijn of dit ook echt gaat gebeuren of dat het alleen bij natte sneeuw blijft indien de temperatuurafwijking t.o.v. van de modelwaarden dan nog steeds aanwezig zijn. De sneeuwaccumulaties waar de Harmoniemodellen mee komen zijn mijns inziens onrealistisch, ook omdat ik verwacht dat een deel van de sneeuw door de bodemwarmte eerst zal wegsmelten. De Harmonies hebben actueel overigens al een virtueel sneeuwdek. Voor de hoger gelegen delen is droge sneeuw wat waarschijnlijker en mogelijk dat daar wat accumulatie optreedt, vooral de Limburgse heuvels.

Wind(stoten):

Aanvankelijk in het noordelijk kustgebied nog seinen voor NO 6 Bft, deze verdwijnen in de loop van de avond. In de nacht naar donderdag opnieuw 6 Bft, ditmaal in de zuidwestelijke districten en uit noordelijke richting.

Bewolking:

Vandaag aanhoudend aanvoer van Sc- en Ac-bewolking met op veel plaatsen ook stratus tussen 500-1000 vt. In eventuele natte sneeuw kan de wolkenbasis even zakken naar hoogtes lager dan 500 vt, indicatief te zien in met name de Harmonies. Boven het relatief warme zeewater TCu/Cb, toppen rond FL100. In de loop van de avond en nacht mogelijk enkele opklaringen in het noorden van het land, gezien de vele bewolking in het aanvoergebied zullen het geen brede opklaringen zijn. Morgen in de loop van de middag van het oosten uit dikkere gelaagde frontale bewolking op nadering van de occlusie. Boven de Noordzee zien we aanhoudend de aanmaak van Cu/Tcu, welke op een gegeven moment steeds meer ingezaaid gaat wordt de door de gelaagde frontale bewolking die er overheen gaat schuiven. Bij (natte) sneeuw wolkenbases van beneden de 500 vt.

Zicht:

Zichtverminderingen door neerslag, met name in eventuele (natte) sneeuw zal het zicht slecht zijn. Vannacht mogelijk ook teruglopende zichten in opklaringen in het noorden.

Neerslag:

Tot en met morgenochtend af en toe motregen of lichte regen, bij intensievere neerslag in het (zuid)oosten mogelijk ook een vlok natte sneeuw. In het noordwestelijk deel van de FIR op de Noordzee enkele lichte buien. Vannacht vooral in het zuidoosten af en toe lichte (mot)regen, in de hoger gelegen delen mogelijk ook (natte)sneeuw, elders boven land dan meest droog. Later morgenmiddag en -avond van het noordoosten uit toenemende frontale neerslag met in het oosten en zuidoosten ook op steeds meer plaatsen natte sneeuw, in de hoger gelegen delen mogelijk ook droge sneeuw. Zie modelbeoordeling voor onzekerheden, het ijzelsignaal dat in sommige modellen zichtbaar is negeren we, de bodem is daarvoor te warm en er is in de progtemps nergens een ijsdriehoek te vinden. Boven de Noordzee worden de buien a.g.v. inzaaing door frontale bewolking intensiever, doordat ook de stroming onderin naar noord draait gaan deze buien ook steeds meer de kustprovincies binnentrekken.

Temperatuur:

De Harmonies zijn een halve tot een hele graad te koud, zie ook modelbeoordeling. Mochten er komende nacht in het noorden toch opklaringen komen kan het toch wat verder afkoelen, de kans hierop lijkt niet heel groot.

Sluiten