26/09/2023 (niet ingelogd)

KNMI Guidance

Valid: 2021-01-05 13:13:30 - 2021-01-06 24:00:00

Issued: 05-01-2021, forecaster: homan
KNMI - Disclaimer

Synoptische situatie:

Tussen hogedruk boven Scandinavie en Schorland en lagedruk boven het Zuid-Europa staat is onze omgeving een oost- tot noordoostelijke stroming koude en vrij vochtige lucht wordt aangevoerd. Een lagedrukgebied boven het zuiden van Polen beweegt noordwestwaarts en wordt later op woensdag stationair boven het noordoosten van Duitsland. Om dit laag zit een ingedraaide occlusie die ons land woensdagavond op enige hoogte van het noordoosten uit over ons land uitbreidt.

Modelbeoordeling:

Het valt op dat alle Harmonievarianten een hele graad te koud zijn onder de aanwezige bewolking, dit lijkt weinig, maar is voor de neerslagsoort wel relevant. Het zou kunnen dat er te weinig wolkenwater aanwezig is waardoor de tegenstraling van de bewolking kleiner is dan in werkelijkheid. Ook EC en Hirlam zijn te koud, maar ligt het verschil in de ordegrootte van enkele tienden tot een halve graad. In de NESO-plaatjes van met namen HAP1 en Hirlam is het signaal voor natte sneeuw te zwaar aangezet. Alleen indien de neerslag iets intensiever is kan de neerslag even overgaan in natte sneeuw. De Tw ligt in het oosten rond 2°C en we hebben in de waarnemingen al gezien dat de temperatuur even richting de Tw wordt getrokken. De lichte neerslag in het oosten en noordoosten valt derhalve gewoon als lichte regen of motregen. Het sneeuwsignaal dat komende nacht voor het zuidoosten wordt berekend zal bij geringe neerslagintensiteit ook grotendeels uit lichte (mot)regen vallen, wellicht alleen in de hoger gelegen gebieden wat lichte sneeuw. Opvallend is ook de accumulatie waar de harmoniemodellen mee komen, vooral HAP1 is daarin veel te enthousiast. Interessant wordt het later woensdagmiddag en -avond wanneer de neerslag intensiveert op nadering van de retrograde occlusie. In het oosten en zuidoosten wordt dan op steeds meer plaatsen droge sneeuw berekend, ook nu zal de neerslagintensiteit bepalend zijn of dit ook echt gaat gebeuren of dat het alleen bij natte sneeuw blijft indien de temperatuurafwijking t.o.v. van de modelwaarden dan nog steeds aanwezig zijn. De sneeuwaccumulaties waar de Harmoniemodellen mee komen zijn mijns inziens onrealistisch, ook omdat ik verwacht dat een deel van de sneeuw door de bodemwarmte eerst zal wegsmelten. Voor de hoger gelegen delen is droge sneeuw wat waarschijnlijker en mogelijk dat daar wat accumulatie optreedt, vooral de Limburgse heuvels. EC en Hirlam lijken hierin wat realistischer.

Wind(stoten):

Aanvankelijk in het noordelijk kustgebied nog seinen voor NO 6 Bft, deze verdwijnen aan het einde van de middag.

Bewolking:

Vandaag aanhoudend aanvoer van Sc- en Ac-bewolking met op veel plaatsen ook stratus net beneden de 1000 vt. In eventuele natte sneeuw kan de wolkenbasis even zakken naar hoogtes lager dan 500 vt. Boven het relatief warme zeewater TCu/Cb, toppen rond FL100. Vanavond en komende nacht mogelijk enkele opklaringen in het noorden van het land, gezien de vele bewolking in het aanvoergebied zullen het geen brede opklaringen zijn. Woensdag in de loop van de middag van het oosten uit dikkere gelaagde frontale bewolking op nadering van de occlusie. Boven de Noordzee zien we aanhoudend de aanmaak van Cu/Tcu, welke op een gegeven moment steeds meer ingezaaid gaat wordt de door de gelaagde frontale bewolking die er overheen gaat schuiven.

Zicht:

Zichtverminderingen door neerslag, met name in eventuele (natte) sneeuw zal het zicht slecht zijn.

Neerslag:

Actueel af en toe motregen of lichte regen, bij intensievere neerslag mogelijk ook een vlok natte sneeuw. In het noordwestelijk deel van de FIR op de Noordzee enkele lichte buien. Vanavond wordt het op de meeste plaatsen droog, op de Noordzee aanhoudend kans op een bui. Later komende nacht in het zuidoosten af en toe lichte (mot)regen, in de hoger gelegen delen mogelijk ook (natte)sneeuw, elders boven land dan meest droog. Later woensdagmiddag en -avond van het noordoosten uit toenemende frontale neerslag met in het oosten en zuidoosten ook op steeds meer plaatsen natte sneeuw, in de hoger gelegen delen mogelijk ook droge sneeuw. Zie modelbeoordeling voor onzekerheden, het ijzelsignaal dat in sommige modellen zichtbaar is negeren we, de bodem is daarvoor te warm en er is in de progtemps nergens een ijsdriehoek te vinden. Boven de Noordzee worden de buien a.g.v. inzaaing door frontale bewolking intensiever, doordat ook de stroming onderin naar noord draait gaan deze buien ook steeds meer de kustprovincies binnentrekken.

Temperatuur:

Modellen zijn een halve tot een hele graad te koud, zie ook modelbeoordeling. Mochten er komende nacht in het noorden toch opklaringen komen kan het toch weer even wat verder afkoelen, de kans hierop lijkt niet heel groot.

Sluiten