Nieuwe melding Registreren Log in

Privacy verklaring

1. Waarom Skywarn persoonsgegevens nodig heeft

Om het waarnemersnetwerk en meldcentrale effectief te laten zijn is het nodig dat:

  • Skywarn contact kan zoeken met waarnemers tijdens het optreden van zeer extreme weersverschijnselen.
  • Een van de aan de Skywarn-meldcentrale aangesloten meteo-organisaties contact kan opnemen over een melding die is ingediend t.b.v. van analyse achteraf.
  • Belangrijk Skywarn nieuws of aankondigingen bekend gemaakt kan worden aan waarnemers en/of de bij de meldcentrale aangesloten organisaties.

2. Welke persoonsgegevens worden vastgelegd

  • Bij registratie als waarnemer naam, e-mailadres en telefoonnummer incl. landcode. Optioneel te vermelden is de provincie waarin  de waarnemer woonachtig is.
  • Bij registratie als meteo-organisatie of partnersite naam van de organisatie, e-mailadres en telefoonnummer incl. landcode van de gewenste compersoon of -afdeling.
  • Bij voor gebruik in de Skywarn Beeldenbank ingezonden foto's worden - los van een eventuele waarnemerregistratie - naam en, indien van toepassing of beschikbaar, het website-adres van de fotograaf vastgelegd.

Door het invullen van de persoonsgegevens in het registratieformulier geef je toestemming voor het gebruik van je persoonsgegevens als onder punt 3 beschreven en verklaar je 18 jaar of ouder te zijn.

Gebruikmakend van geldende beveiligingsstandaarden neemt Skywarn alle redelijke, passende beveiligingsmaatregelen om de bij Skywarn vastgelegde persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige toegang, wijziging of openbaarmaking. Als het desondanks zou komen tot een beveiligingsincident dat mogelijk nadelige gevolgen heeft voor de privacy van een of meer geregistreerde waarnemers of contactpersonen, zal Skywarn zo snel mogelijk informeren over het incident en, indien van toepassing, genomen maatregelen.

3. Gebruik van de persoonsgegevens

  • In zeer uitzonderlijke gevallen kan het voorkomen dat Skywarn telefonisch contact zoekt tijdens het optreden van zeer extreme weersverschijnselen. Hierbij kan - indien beschikbaar - ook de woonregio/provincie gebruikt worden om te bepalen welke waarnemer(s) benaderd worden.
  • Als een meteo-organisatie t.b.v. analyse contact wil opnemen over een melding die is ingediend zal het verzoek tot contact via Skywarn moeten verlopen aangezien de meldingen volledig geanonimiseerd worden weergegeven. Skywarn zal de betreffende waarnemer dan de contactgegevens van de meteo-organisatie zenden zodat de waarnemer, indien daartoe bereid, de meteo-organisatie kan benaderen. De waarnemer blijft dus zelf de controle behouden of zo'n contact zal plaatsvinden (waarbij dus enige persoonsgegevens bekend worden).
  • Bekendmaking van Skywarn nieuws gebeurt per e-mail (-adres) en daarnaast via de Skywarn Nieuws sectie op de website.

Kortom: bij weergave van meldingen worden geen persoonsgegevens getoond en je persoonsgegevens zullen niet worden doorgegeven. Let wel, door het plaatsen van foto's (beeldmerk), toelichtingen of artikelen het kan zijn dat een waarnemer of auteur zelf zijn of haar identiteit prijsgeeft. Let hierop als dat niet gewenst is!

Voor contactgegevens van aangesloten meteo-organisaties en/of partnerwebsites geldt impliciet hetzelfde, zij het dat het in deze gevallen veelal om zakelijke gegevens zal gaan.

Bij foto's ingezonden voor gebruik in de Skywarn Beeldenbank wordt standaard de naam van de fotograaf en, indien van toepassing of  beschikbaar, het website-adres getoond. Bij het inzenden van foto's, maar ook m.b.t. reeds ingezonden foto's, kan per e-mail aan info@skywarn.nl worden aangeven of dat niet gewenst is.

4. Verstrekking van persoonsgegevens aan derden

Persoonsgegevens zullen nooit door Skywarn aan derden worden doorgegeven. Door de gevolgde werkwijze zullen de persoonsgegevens uitsluitend op initiatief van de waarnemer zelf bij derden bekend kunnen worden.

5. Cookies en hyperlinks op de Skywarn website

De Skywarn website bevat uitsluitend een session-cookie om je login-status te bepalen. Er worden geen verdere cookies, statistieken, advertenties of enig inhoudelijk verband met sociale media waardoor je internetbezoek en/of -voorkeuren vastgelegd of gevolgd kunnen worden, gebruikt. De kosten van de Skywarn website en meldcentrale worden geheel uit particuliere middelen gedekt, er is geen sprake van enig winstoogmerk of commerciƫle binding.

N.B.: de Skywarn website bevat links naar websites van andere partijen. Skywarn is niet aansprakelijk voor de inhoud, privacybeleid en het gebruik van cookies op of door websites van andere partijen.

6. Rechten m.b.t. de persoonsgegevens

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien en aan te passen.* Daarnaast heb je het recht om je gegevens te laten verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of gegevensoverdraging van je persoonsgegevens sturen naar info@skywarn.nl. Het is mogelijk dat Skywarn contact met je opneemt om te verifieren dat het verzoek ook daadwerkelijk door jou ingediend is.

*) Zie de profiel-pagina. Login-gegevens vergeten?

© Skywarn Nederland - Met het oog op het weer sinds 2007