24/06/2021 (niet ingelogd)

Weer in het nieuws

Guidance en weerkaarten

23-01-2021 05:19 | KNMI | m.b.t. 23-01-2021 t/m 24-01-2021

Valid: 2021-01-23 05:19:38 - 2021-01-24 24:00:00
Issued: 23-01-2021, forecaster: boonstra

Synoptische situatie:

We bevinden ons in de maritiem polaire lucht. Een groot complex hoogtelaag ten noorden van Schotland zakt de komende periode langzaam zuidwaarts af en ligt zondagmiddag boven noordwestelijke Noordzee. In het hoogtepatroon zijn meerdere troggen aanwezig, waaronder aan de grond zo nu en dan kleinschalige laagjes ontstaan. Een hoogtetrog, actueel boven het noorden en noordoosten, trekt noordoostwaarts. Boven de westelijke Noordzee is onder deze trog een laagje ontstaan (CAD), dit laagje trekt noordoostwaarts en trekt in de ochtend en middag ten noordwesten van de Waddeneilanden richting Denemarken. Een volgende N-Z georienteerde trog in het hoogtepatroon bereikt het westen in de loop van vanavond en trekt in de nacht van west naar oost. Boven Frankrijk is in het verlengde van deze trog aan de grond een kleinschalig lagedrukgebied ontstaan, waarvan de kern ruimschoots ten zuiden van ons blijft, echter de ingedraaide occlusie van dit laag schampt vanavond het uiterste zuidoosten. Zondagmiddag en -avond passeert een rug. In de avond bereikt een volgende hoogtetrog, waarin boven Het Kanaal een gesloten laagje (CAD) ontstaat en uiteindelijk interactie aangaat met een barocliene band. De bijbehorende trog bereikt in zondagavond het zuidwesten en blijft daarna enige tijd boven het uiterste zuiden liggen.

Modelbeoordeling:

Synoptisch gezien zijn de modellen redelijk consistent en bruikbaar. Bij de troggen en laagjes zijn kleine timingsverschillen waarneembaar, maar dit is beperkt. Voor het restant van de nacht is vooral de neerslag bij de passerende hoogtetrog van belang, boven zee zijn dit vooral buien, maar boven land is dit in de vorm van een band met lichte regen. In vooral HIR/EC zien we een NW-ZO georienteerde band met lichte neerslag van zuidwest naar noordoost bewegen. De timing van deze band is relevant, want opklaringen aan de voorzijde hebben ervoor gezorgd dat de wegdektemperaturen onder nul zijn. Ook achter de neerslagband kan in opklaringen de wegdektemperatuur nog rond nul uit komen in de nanacht. Voorgaande leidt mogelijk tot gladheid in de nanacht. In de (noord)westelijke kustprovincies kunnen de buien vannacht lokaal vergezeld gaan met wat natte sneeuw. De bovenluchttrog die het westen vanavond bereikt gaat ook met buien vergezeld waarbij op natte sneeuw mogelijk is, en landinwaarts met kans op droge sneeuw. Tevens schampt de occlusie morgenavond het uiterste zuidoosten, waardoor ook daar kans is op (natte) sneeuw, aandachtspunt. Bij de trog die zondagavond het zuidwesten bereikt zien we hogere sneeuwkansen (kans op neerslag ca. 50%, indien neerslag, kans op sneeuw ca. 80%), echter in de EC-EPS lijkt deze trog langs de zuidgrens oostwaarts te trekken. Dit in tegenstelling tot Hirlam, deze komt veel noordelijker uit maar is hierin een uitbijter.

Wind(stoten):

Zuid van het laagje dat vannacht ontstaat en ten noordwesten van de Waddeneilanden noordoostwaarts trekt tijdelijk 6 Bft.

Bewolking:

Velden Sc/Ac en boven zee ook Cu, toppen rond 4000 vt. In buien tevens kans op Cb's, toppen tot ca. FL200/-30C. Dieper landinwaarts zien de profielen er overwegend stabiel gelaagd uit. Wat verder opvalt is dat alle modellen op en na passage van de neerslag een sterk St-signaal geven. Bij de buien zelf lijkt dit overdreven en we zien het actueel ook nog niet, na passage zou dit mogelijk zijn door een vochtiger wordend en afkoelend profiel. Na passage van de (hoogte)trog cumuliforme bewolking Sc/Cu en enkele TCu, toppen tot FL150/-20C. Vanavond bij de hoogtetrog wederom Cb's, toppen tot rond FL200/-30C. Zondagavond van het zuidwesten uit geleidelijk toenemende gelaagde Sc/Ac bewolking in het zuidwesten.

Zicht:

Goed, in neerslag matige zichten, in winterse neerslag mogelijk slecht.

Neerslag:

Zie ook modelbeoordeling. In het restant van de nacht vooral boven zee en in de kustgebieden kans op een bui (single cell-regime), mogelijk met natte sneeuw en kans op onweer. Landinwaarts meer stratiforme bewolking. Met name in HIR zien we voor het restant van de nacht boven het noordoosten een 'ijzel'signaal, actueel zien we dat de wegdektemperaturen daar net rond of onder nul liggen, er wat lichte neerslag valt, maar dat de temperaturen heel rap stijgen, dus het is erg kortdurend. Er staat een kortdurende code geel uit voor gladheid in dit gebied. Ook in het zuiden waar enkele opklaringen binnentrekken is er vanochtend nog kortdurend gladheid mogelijk. In de middag zien we wat zwakke neerslagsignalen uit TCu's boven vooral het noordwesten. Vanavond en komende nacht tijdens de trogpassage wederom buien, mogelijk met (natte) sneeuw. Nabij de naderende trog op zondagavond stratiforme bewolking en kans op sneeuw, grootste kansen in het uiterste zuiden.

Temperatuur:

Komende nachten in opklaringen rond of net onder nul. Door bevriezing of winterse neerslag is er zowel vannacht en de vooral de nacht naar zondag kans op gladheid.

Tags: Verwachtingen/waarschuwingen | Winterse neerslag/gladheid

Sluiten