18/08/2022 (niet ingelogd)

Spotterbericht 765

DISCLAIMER: het Skywarn Nederland spotterbericht is geen accurate weersverwachting noch bedoeld als waarschuwing richting het publiek en mag niet als zodanig gebruikt worden! Het attendeert onze waarnemers op mogelijk te verwachten extreme weersverschijnselen welke de Skywarn meldcriteria kunnen halen of overschrijden tijdens, of direct na, de aangegeven geldigheidsperiode.

Geldig20-07-2022 00:00 - 21-07-2022 13:00
Uitgifte19-07-2022 21:16
Update20-07-2022 09:55

Spotterbericht #765 voor 20/21-7-2022

Het hoog waarmee we te maken hadden beweegt in oostelijke richting van ons vandaan en geeft daarmee ruimte aan lage druk ten westen van ons land. We krijgen vanaf morgen voormiddag achtereenvolgens te maken met passage van zuidwest naar noordoost van een occlusie, gevolgd door een laag voorafgegeaan door een trog. De warmte wordt hiermee verdreven maar voor de occlusie uit is natuurlijk nog steeds de warme luchtmassa aanwezig zodat het in de noordoostelijke helft nog best warm kan worden, misschien tot wel 30°C.

Hoe het v.w.b. de (onweers-)buien zal verlopen is nog onzeker, modellen lopen uiteen v.w.b localisatie en timing. In grote lijnen zien we eerst buien op de occlusie maar die lopen de droge lucht in en zullen naar verwachting over ons land snel in betekenis afnemen. Setting is tot 500 J/Kg MUCAPE en niet genoeg schering voor organisatie. Tegen de avond en in de nacht naar donderdag dan de trog/laag passage met op de trog georganiseerde onweersbuien met >1000 J/Kg MUCAPE en 30 tot 40 kts diepe schering, i.i.g. voldoende voor multicellen. Bij deze buien kans op veel neerslag op korte tijd en forse hagel. Op sommige kaarten is de grootste activiteit voor de oosterburen maar dit is ook aandachtspunt voor de hele zuidoostelijke helft.

Onzeker is wat er tussen de passages van deze systemen mogelijk is. Als de temperatuur na de occusiepassage voldoende kan herstellen zijn ook voor de trog uit pittige buien mogelijk in dezelfde setting als bij de trog. Harmonie doet hier veel minder mee dan EC. Tot slot laten beide modellen de buienzone in de nacht naar donderdag vanuit Duitsland indraaien over het noordoosten wat gezien de hoeveelheid voor neerslag beschikbaar vocht (PWAT initieel > 40mm) en de duur en omvang van de buienzone tot neerslagsommen van meer dan 50mm kan leiden.

V.w.b. betreft Skywarn-meldingen aandacht voor schade door blikseminslag of wateroverlast. (Grote) hagel of gesloten hageldek (steengrootte of dikte van het dek minstens 2cm) en het optreden van zware neerslag/wolkbreuken. Windstoten zijn mogelijk maar er wordt niet verwacht dat het meldcriterium (90 km/u) gehaald wordt. Bij de occlusie voordat deze NL bereikt enige signalen voor waterhooskansen, mogelijk aandachtpunt over het zuidwesten op de donderdagochtend?

Het KNMI heeft vooralsnog eerst en alleen een Code Oranje en daarna Code Geel uitstaan voor de hitte.

UPDATE 20/7 09:55 - Het KNMI heeft een Code Geel uitgegeven voor de onweersbuien: "Vanaf het einde van de middag kunnen er in het zuiden en oosten enkele onweersbuien voorkomen die lokaal gepaard gaan met hagel en veel neerslag. Deze buien kunnen zich in de loop van de nacht mogelijk ook op andere plekken voordoen."

Hagel(-schade) | Onweer/blikseminslag | Wateroverlast/(zware) neerslag

Media (4)Meldingen (0)Sluiten