24/06/2021 (niet ingelogd)

Spotterbericht 703

DISCLAIMER: het Skywarn Nederland spotterbericht is geen accurate weersverwachting noch bedoeld als waarschuwing richting het publiek en mag niet als zodanig gebruikt worden! Het attendeert onze waarnemers op mogelijk te verwachten extreme weersverschijnselen welke de Skywarn meldcriteria kunnen halen of overschrijden tijdens, of direct na, de aangegeven geldigheidsperiode.

Geldig 02-06-2021 17:30 - 04-06-2021 18:00

Uitgifte 02-06-2021 17:27 Update: 04-06-2021 10:00

Voor vandaag 2 juni: in de avond een bescheiden kans over het uiterste zuiden op enkele onweersbuien die eerder zijn ontstaan op een vore ten zuiden van ons land en vanuit het zuiden binnenkomen. Zware bijverschijnselen worden hierbij niet verwacht. De meeste kans voor Zeeland en de zuidelijke helft van Limburg.

Voor morgen geldt dat na passage van de genoemde vore van zuid naar noord veel vochtigere lucht wordt aangevoerd. Over de oostelijke helft kan gezien de stroming de temperatuur het meest stijgen en aldaar worden dan ook pittige onweersbuien verwacht met kans op (forse) hagel, windstoten en (vooral) veel neerslag.
In de loop van de dag speelt invloed van hogedruk vanuit het zuidwesten meer en meer een rol, de vraag is daardoor of de buien voor de hele oostelijke helft zijn of alleen het uiterste oosten/noordoosten zullen betreffen.
Voor de buien is ruime MUCAPE beschikbaar en voor neerslag beschikbaar water (PW) tot > 35mm. Over het noordoosten windschering voldoende voor vorming van multicells, elders zal het gaan om single cells. De combi van lage treksnelheid, PW en organisatie maakt vooral over het noordoosten overlast door grote hoeveelheden neerslag mogelijk.

Ook voor vrijdag worden in de verwachtingen onweersbuien voorzien, al zullen die van minder gehalte zijn. Ook lijken ze vooral voor de zuidelijk provincies te zijn. Zonodig zal hiervoor een update worden geplaatst. Verder lijkt ook voor de nacht naar, en de ochtend van, zaterdag 5 juni een mogelijk interessant scenario in de maak, waarvoor een spotterbericht zal worden geplaatst.

Skywarngewijs is natuurlijk weer schade door blikseminslag aan de orde maar de hoofdrol is voor de mogelijke overlast door veel neerslag of het voorkomen van wolkbreuken over het noordoosten. Van de windstoten wordt niet verwacht dat met meldcriterium (90 km/u) gehaald wordt. Verder is lokaal hagel >2cm steengrootte mogelijk en meldenswaard.

Her KNMI waarschuwt (Code Geel) voor morgen 3 juni: "Morgenmiddag en -avond komen er in het oosten van het land enkele stevige onweersbuien voor. Plaatselijk gaan deze buien gepaard met hagel, veel neerslag in korte tijd en mogelijk ook windstoten tot ca. 60 km/uur."

UPDATE 3/6 11:15 - De meer fijnmazige modellen laten de buien inderdaad over het uiterste oosten trekken met de nadruk op het noordoosten als eerder aangegeven waarbij ook de aandachtspunten hetzelfde kunnen blijven. Estofex tekent een ruime Level-1 area over o.a. NL m.u.v. het westen: "A level 1 was issued across central and north-eastern France, Benelux, and western Germany for extreme rainfall."

UPDATE 4/6 10:00 - Als in eerdere verwachtingen voorzien zijn de buien vanmiddag en vanavond voor de zuidelijke helft met de nadruk op de meest zuidelijke provincies. Het gaat opnieuw om traagtrekkende buien in een setting met amper dynamiek maar ruime onstabiliteit, zodat het meest zal gaan om single cells die fors kunnen uithalen met onweer, hagel, windstoten en veel neerslag - lokaal zelfs extreem veel neerslag zoals gisteren kon worden waargenomen. In de komende nacht trekt de zone met buien langzaam in noordelijke richting verder.

V.w.b. de Skywarn-meldingen opnieuw kans op schade door blikseminslag, windstoten of grote hoeveelheden neerslag, wolkbreuken en hagel die het meldcriterium (minstens 2cm steengrootte of dikte gesloten hageldek) haalt. Van de windstoten wordt niet verwacht dat het meldcritrium (90 km /u) gehaald zal worden.

Het KNMI waarschuwt (Code Geel): "In de loop van de middag en avond ontstaan er in het zuiden van het land enkele stevige onweersbuien, plaatselijk met veel neerslag in korte tijd en/of hagel. Ook zijn zeer lokaal windstoten rond 60 km/uur mogelijk." Estofex komt met een Level-1 area over o.a. zuidoost NL: "A level 1 and level 2 are issued for parts of BeNeLux, Germany, France and the Alpine region mainly for excessive convective precipitation and to a lesser degree for large hail and severe convective wind gusts."

Tags: Hagel(-schade) | Onweer/blikseminslag | Wateroverlast/(zware) neerslag

Media (20)Meldingen (15)Sluiten