Waarnemer/account: PIN/ww: Login vergeten? Registeren Nieuwe melding

Skywarn meldcentrum

DISCLAIMER: het Skywarn Nederland spotteralert is geen accurate weersverwachting noch bedoeld als waarschuwing richting het publiek en mag niet als zodanig gebruikt worden! Het attendeert onze waarnemers op mogelijk te verwachten extreem weer verschijnselen welke de Skywarn meldcriteria kunnen halen of overschrijden tijdens, of direct na, de aangegeven geldigheidsperiode.

Spotteralert voor 23-02-2017

Details | Media & Web (15) | Meldingen (99)

Uitgegeven22-02-2017 22:55 Update: 23-02-2017 10:15 (LT)
 Spotteractivatiebericht #419 voor 23-2-2017: Een opvallende en in potentie gevaarlijke weersituatie in de verwachtingen. Op een golf in een uitgestrekte frontale zone is een storing ontstaan welke zich momenteel ten NW van Ierland bevindt. Deze kern diept verder uit en trekt vannacht als een stormdepressie over de UK.

Morgen trekt de kern ten noorden van ons land oostwaarts.
Rond het middaguur bereikt het bijbehorende koufront de westkust om vervolgens van west naar oost te passeren. Voor het koufront neemt de wind al snel toe. Op het koufront kans op buien (waarbij enige onweerkans) met de eerste zware windstoten. Na passage krijgen we te maken met het venijnige windveld aan de west- en zuidkant van de lagedruk, op zee mogelijk zware storm, een uitgesproken kans op storm over de westkusten en ook landinwaarts veel wind (tot 8Bft).

De windstoten kunnen aan de kusten wel tot 130 km/u halen maar ook landinwaarts kan het behoorlijk spoken. Enigszins afhankelijk van het precieze traject van de storing geldt voor een groot deel van het binnenland vanaf de namiddag kans op windstoten tot ruim over het Skywarn meldcriterium (90 km/u). Op basis van de laatste berekeningen lijkt dit voor vooral het IJsselmeer, midden, rivierengebied en wellicht ook het zuiden het geval. Gezien de timing is er kans op behoorlijke last tijdens de avondspits. De situatie houdt aan tot juist voorbij middernacht naar vrijdag.

Oproep aan onze waarnemers: de Skywarn meldcentrale zal op basis van weerstationgegevens windmeldingen genereren bij passage van het windveld. Graag jullie extra aandacht voor de windstoten bij buien op het koufront welke (ook landinwaarts) mogelijk vervaarlijk kunnen uithalen. Bij windstoten geldt dat als je voor een windmelding niet voldoende zekerheid hebt over de exacte kracht maar je wel duidelijk overlast en (vooral) schade waarneemt je een schademelding kunt indienen (graag zelfs - zijn waardevolle waarnemingen). Wie de wind kan meten heeft het hierbij natuurlijk gemakkelijker.

Het KNMI waarschuwt ("code geel") voor de windstoten over heel NL.

UPDATE 23/2 08:19 - Estofex komt met een level-1 over o.m. Oost-NL voor windstoten bij de buien op het koufront: "A level 1 was issued for the Benelux countries and central Germany mainly for severe wind gusts." Actueel bevindt zich de depressie over het noorden van Ierse Zee met een kerndruk van 975hPa. Aan de Ierse en Engelse kusten worden windstoten ruim over 100 km/u gemeten.

UPDATE 23/2 10:15 - Het KNMI heeft per 09:33lt het waarschuwingsniveau opgeschaald naar code oranje voor de genoemde provincies: "In Noord-Holland, Zuid-Holland, Zeeland en het westen van Utrecht en Noord-Brabant is er vanaf de tweede helft van de middag kans op zeer zware windstoten van 100-120 km/uur. In de overige provincies is er kans op zware windstoten van 80-90 km/uur".

V.w.b. de eerder genoemde onweerkans: over de noordelijke helft de laagste bovenluchttemperaturen, daar de grootste kans op onweer en (korrel-)hagel bij de buien later vandaag.
! Login als sitebeheerder om te wijzigen of updates te plaatsen.

« retour overzicht | « meldcentrum | « home | naar boven

© Skywarn Nederland - Met het oog op het weer sinds 2007