Waarnemer/account: PIN/ww: Login vergeten? Registeren Nieuwe melding

Skywarn nieuws

Periode: / / t/m / /
Reset Toepassen

Berichten 1 t/m 5 van 76:

Schadebeelden tornado Roetgen (Dld) 13 maart jl.


31-03-2019 - Redactie

In de namiddag van woensdag 13 maart jl. werd het dorpje Roetgen in de Voor-Eifel getroffen door een krachtige tornado. Na de tornado nabij Viersen mei 2018 dus de tweede krachtige tornado bij de oosterburen maar net over de Nld/Dld grens!

Waarnemers Maickel Althuizen, Lynette Rensen en Sven Simcic zijn diezelfde avond ter plaatse gegaan om schadebeelden vast te leggen en per vrijdag 15 maart nog eens om e.e.a. bij daglicht te kunnen bekijken.

Hieronder een kleine selectie uit gemaakte foto's met erop zichtbaar de typische kenmerken van door een hoos veroorzaakte schade als:

  • Het binnendringen van op hoge snelheid rondvliegende voorwerpen in andere objecten, hier o.a. in de grond en bomen;
  • Grote schadeverschillen op zeer korte afstand, waarbij bv. een kant van een woonhuis veel zwaarder is getroffen dan de andere zijde;
  • Bomen die zijn ontworteld / afgebroken en in verschillende (soms zelfs volslagen tegengestelde) richtingen zijn gevallen of waarbij aan stammen of takken is te zien dat ze a.h.w. afgedraaid zijn;
  • E.e.a. verder geillustreerd door beelden van zware windschade zoals zware objecten die zijn omgevallen of verplaatst zijn.

In de meeste Duitse berichtgeving wordt over een tornado van F2 niveau volgens de klassieke Fujita-schaal gesproken. Voor deze dag werd Skywarn spotteralert #554 uitgegeven. Er was in de UK, Nederland, België en Duitsland de nodige overlast en schade door (soms zeer) zware windstoten. Verdere info is te vinden via de newsfeed m.b.t. 13-3-2019.

Moeder eist 125 miljoen dollar van Amerikaans weerbedrijf


27-03-2019 - Weerplaza | Open artikel

In Amerika is stormchasing steeds populairder geworden de afgelopen jaren. Met de opkomst van social media en het steeds makkelijker kunnen streamen van live-beelden is het achtervolgen van tornado's (stormchasen) een steeds lucratievere bezigheid. Als jij het ultieme shot kan maken, ben je in een klap beroemd.
Veel grote weerbedrijven in de Verenigde Staten hebben contracten met stormchasers. Deze chasers maken dan exclusief beelden voor het weerbedrijf. Ook Kelley Williamson en Randall Yarnall hadden een dergelijk contract en werkten voor The Weather Channel.

Opnieuw chasen en veiligheid als onderwerp. Veel aandacht vandaag in het Nederlandse weerwereldje over de tegen TWC aangespannen rechtszaak die gisteren bekend werd en waarover vandaag ook op Weerplaza bericht werd. 

De "Storm Wranglers" (team van Williamson en Yarnall) kregen ook van andere chasers de nodige kritiek op hun verkeersdeelname. En terecht, verkeer is toch al vaak het gevaarlijkste aspect van een stormchase zoals ook bij dit ongeval zo tragisch bleek. Gezien het bewijs op veel video gemaakt tijdens hun TWC tijd lijken de eisers te kunnen winnen, al zal  het dan over een veel lager bedrag gaan. De vraag blijft wel in hoeverre dit team werkelijk onder supervisie van TWC stond, of m.a.w. in hoeverre TWC zeggenschap had of kon hebben. (red.)

Safety (altijd) first!


13-03-2019 - YouTube

Denken aan je eigen veiligheid en die van anderen is altijd belangrijk bij het waarnemen van extreem weer. Bij onze oosterburen kregen deze reporters te maken met stormschade ... Merk op dat in deze straat en bij het gebouw er op het moment van inrijden eigenlijk nog niets aan de hand is - waarmee aangetoond is hoe onverwacht je in de problemen kunt komen. Veiligheid is daarom terecht een van de belangrijke onderwerpen binnen Skywarn!

Veel wind vandaag met mogelijk gevaarlijke condities ook landinwaarts


10-03-2019 - Redactie

Vandaag bij passage van een storing over ons land veel wind met kans op westerstorm voor het zuidwesten en zeer zware windstoten over het zuiden - ook verder landinwaarts waar dit in de regel extra overlast en kans op schade betekent. Zie voor meer info de update op spotteractivatiebericht #552.

Er is in de berekeningen voor deze dag inmiddels de nodige overeenstemming bereikt v.w.b. het merendeel van de weermodellen maar er blijven natuurlijk ook detailverschillen. Puur ter illustratie een aantal weerkaarten m.b.t. de berekende luchtdruk en windstoten. Eerst het luchtdrukverloop volgens Hirlam 00z voor vandaag 08:00 - 20:00lt, gekozen omdat Hirlam wel heel precies op de actualiteit zat per 08:00.

Een voorbeeld van relevant detailverschil is te zien op de Weerplaza weergave van WRF 00z en Harmonie 00z, Harmonie spaart het oostelijk deel van Brabant maar WRF niet!

Sommige modellen als ECWMF en COSMO berekenen wel erg zware windstoten - als dat zo gerealiseerd wordt komt het zeker tot gevaarlijke toestanden en overlast voor Zeeland en landinwaarts in het zuiden. Hier de weergaven via Kachelmannwetter.de:

Het KNMI heeft vanmorgen een waarschuwing ("code Oranje") uitgezet: "Vanmiddag komen er in het westen en zuiden van het land (provincies Zeeland, Zuid-Holland, Noord-Brabant en Limburg) zeer zware windstoten voor van 100-110 km/uur, langs de zuidwestkust mogelijk tot 120 km/uur. Later vanmiddag neemt de wind in het zuiden af, vanavond echter kunnen er langs de kust en boven het IJsselmeer geleidelijk wederom zware windstoten van 80-100 km/uur optreden."

Opnieuw storing in data-aanlevering...


10-03-2019 - Redactie

... en dat helaas op alweer een zeer interessante weerdag. Tot hoos/tornado-vorming kwam het niet (althans voorzover bij Skywarn bekend) maar bij de buien soms zware neerslag en vooral: zware windstoten, zie het bijgaande Weerplaza kaartje. Meldingen op basis van weerstationsgegevens zijn naderhand handmatig toegevoegd, althans voor die stations waarvan de 10-minuten gegevens nog te achterhalen waren.

« Eerste « Vorige | Pagina: 1 van 16 | Volgende » Laatste »

© Skywarn Nederland - Met het oog op het weer sinds 2007