Waarnemer/account: PIN/ww: Login vergeten? Registeren Nieuwe melding

Skywarn nieuws

Periode: / / t/m / /
Reset Toepassen

Berichten 31 t/m 35 van 38:

-50 jaar: Tornado's over België en Nederland


25-06-2017 - Hans Stans - m.b.t. 25-06-2017

25 juni 1967 is een dag die in het geheugen van alle weervolgers gegrift blijft staan, de zware tornado's die over Oostmalle (B), omg. Chaam en Tricht trokken met alle bekende schade en menselijk leed. Hierbij nog maar weer de link naar het achtergrond artikel van het KNMI hierover: Zware windhozen van 25 juni 1967.

Bijzonder nog: ik zag gisteravond de docu van Michel Brands hierover in eetcafe "Klein Amerika" op de weg tussen Chaam en Baarle dat destijds zo zwaar getroffen werd.

Première en vrijkaarten Dag van de tornado's


28-05-2017 - Redactie - m.b.t. 28-05-2017

25 juni 1967 is een dag die zeker bij alle betrokkenen, maar ook bij alle extreem weer volgers in Nederland in het geheugen gegrift staat: de Benelux werd getroffen door meerdere tornado’s die in Nederland (vooral) te Chaam en Tricht veel schade aanrichtten en waarbij helaas ook een aantal slachtoffers te betreuren waren.

Over die dag maakte Michel Brands een documentaire die komende 3 juni in première zal gaan. Skywarn Nederland is (begrijpelijkerwijs) een van de sponsoren van de totstandkoming van de documentaire en kreeg daarom een aantal vrijkaarten ter beschikking. Al onze geregistreerde waarnemers werden per mail uitgenodigd om mee te doen aan verloting van 2 sets van 2 vrijkaarten voor de première.

De winnaars zijn Dylan Kuipers en Hein Dingemans. Dylan en Hein, gefeliciteerd, jullie krijgen ieder 2 stuks vrijkaarten voor 3 juni aanstaande. E.e.a wordt nog per mail bevestigd!

IJzeldriehoek


05-01-2016 - Meteogroup - m.b.t. 05-01-2016 | Open artikel

(red.: interessant artikel Meteogroup m.b.t. ijzel en ijsregen)
Deze merkwaardige winter laat zich in het noordoosten nu van een heel andere kant zien. Extreme gladheid door ijzel. De ijzeldriehoek…

Skywarn meldingen en het KNMI


16-11-2014 - Hans Stans - m.b.t. 16-11-2014

Conform haar doelstelling benadert Skywarn Nederland actief meteo-organisaties om te zien of en hoe het waarnemersnetwerk een bijdrage kan leveren aan tijdige berichten en waarschuwingen m.b.t. extreme weersverschijnselen. N.a.v. een presentatie over Skywarn gegeven op de VWK ledenvergadering afgelopen april 2014 is constructief vervolgoverleg tot stand gekomen met het KNMI.

N.a.v. dit overleg is het volgende persbericht opgesteld:

Het KNMI ondersteunt het Skywarn-initiatief waarbij aanvullende waarnemingen van (de gevolgen van) extreem weer beschikbaar komen voor de meteorologische vakwereld. Met behulp van - onder andere – deze waarnemingen hoopt het KNMI sneller en beter inzicht te krijgen in de gevolgen van zwaar weer in de maatschappij. Op korte termijn kan een verbeterd inzicht leiden tot aanpassing van uitstaande waarschuwingen; op langere termijn tot aanscherping van de waarschuwingscriteria en daarmee verbetering in de meteorologische waarschuwingen ten behoeve van het algemeen publiek.

In de nabije toekomst zal Skywarn ook contact opnemen met andere meteo-organisaties. Het spreekt hierbij voor zich dat meldingen actueel en betrouwbaar moeten zijn, Skywarn zal daartoe zelfstudiemateriaal, seminars en kennistoetsen aanbieden aan de waarnemers en de kwaliteit van meldingen actief bewaken. Skywarn roept weervolgers, -hobbyisten en stormchasers die wel eens gedacht hebben "kunnen onze waarnemingen helpen om overlast, schade of zelfs leed door extreem weer te beperken of zelfs te voorkomen" op om zich te registreren als waarnemer - het is nu mogelijk om met uw melding direct bij te dragen aan berichtgeving over mogelijke gevaren of overlast door extreme weersverschijnselen.

Nieuwe ESWD meldcriteria per 1 mei 2014


13-06-2014 - Hans Stans - m.b.t. 01-05-2014

Per afgelopen 1 mei 2014 hanteert de European Severe Weather Database (ESWD) nieuwe meldcriteria. Voor de volledige info zie deze ESWD publicatie.
E.e.a. komt erop neer dat enkele fenomenen niet meer gemeld mogen worden en voor enkele andere verschijnselen wat strengere criteria van toepassing zijn.

Wat betekent e.e.a. voor Skywarn? Als bekend worden Skywarn meldingen door Skywarn doorgezet naar de ESWD zodat onze waarnemers niet dubbel hoeven te melden (zie swmpenv.php). Kijken we naar de Skywarn NL meldingen vanaf 1 mei:

01 09-06-2014 20:30 Schade
02 09-06-2014 12:50 Zware windstoot (vanaf 90 km/u)
03 09-06-2014 12:50 Zware neerslag/wolkbreuk
04 09-06-2014 04:35 Hagel (vanaf 20mm en/of gesloten hageldek)
05 09-06-2014 04:15 Onweer (vanaf 60 ontl./minuut)
06 26-05-2014 10:33 Hoos/tornado (contact oppervlak)
07 20-05-2014 22:15 Wallcloud/sokkelwolk
08 20-05-2014 22:05 Funnel/Tuba (>10% afstand wolk-oppervlak)
09 20-05-2014 22:01 Wallcloud/sokkelwolk
10 14-05-2014 11:52 Funnel/Tuba (>10% afstand wolk-oppervlak)
11 12-05-2014 13:25 Funnel/Tuba (>10% afstand wolk-oppervlak)
12 10-05-2014 17:11 Schade
13 06-05-2014 16:26 Wallcloud/sokkelwolk

Het was al zo dat wallclouds en intens onweer niet gemeld mochten/konden worden, dus tot 1 mei zouden deze meldingen worden doorgezet:

01 09-06-2014 20:30 Schade
02 09-06-2014 12:50 Zware windstoot (vanaf 90 km/u)
03 09-06-2014 12:50 Zware neerslag/wolkbreuk
04 09-06-2014 04:35 Hagel (vanaf 20mm en/of gesloten hageldek)
06 26-05-2014 10:33 Hoos/tornado (contact oppervlak)
08 20-05-2014 22:05 Funnel/Tuba (>10% afstand wolk-oppervlak)
10 14-05-2014 11:52 Funnel/Tuba (>10% afstand wolk-oppervlak)
11 12-05-2014 13:25 Funnel/Tuba (>10% afstand wolk-oppervlak)
12 10-05-2014 17:11 Schade

Nu worden ook funnelclouds niet meer gemeld.

Voor zware neerslag (03 in de lijst) geldt nu dat er een intensiteitsmeting moet zijn of bewijs van wateroverlast en/of schade. Dat ontbreekt in dit geval (alleen verminderd zichtcriterium gehaald) en dus kan deze melding niet worden doorgezet.

De hoos/tornado melding nummer 06 betrof een tweetal -of- zwakke spouts -of- stofhozen die zeer hoogreikend waren waarbij de hoogte van de wolkenbasis wel werd gehaald. Aangezien ze niet ontstonden vanuit een convectieve wolk en er niet door windmeting of beoordeling van schade is aangetoond dat windsnelheid > 25m/sec bedroeg kan dit volgens de nieuwe opvatting noch als een "lesser whirlwind" noch als tornado gemeld worden. Ik voorzie persoonlijk dat over hoosverschijnselen nog wel de nodige, strikt genomen niet meer geldige, meldingen zullen worden ingediend bij de ESWD ...

Dit betekent dat nu alleen de volgende meldingen zijn doorgezet:

01 09-06-2014 20:30 Schade (als "heavy wind")
02 09-06-2014 12:50 Zware windstoot (vanaf 90 km/u)
04 09-06-2014 04:35 Hagel (vanaf 20mm en/of gesloten hageldek)
12 10-05-2014 17:11 Schade (als "heavy wind")

Is dit erg? Nee hoor, de ESWD vraagt en wij bedienen ze van de gevraagde info. Maar het is wel belangrijk dit te weten als je jouw Skywarn melding naderhand niet terugvindt in de ESWD.

Deze aanpassing door de ESWD heeft geen gevolgen voor de Skywarn NL meldcriteria! Die blijven onveranderd, al zijn een paar tekstuele aanpassingen later niet uitgesloten mocht dat in de nieuwe situatie duidelijker zijn. Wij vinden dat de verschijnselen die nu niet meer in de ESWD worden opgenomen, wel belangrijk genoeg om te melden (mits criteria gehaald worden natuurlijk) en wel (1) omdat ze wel degelijk gevaar kunnen opleveren, (2) belangrijk zijn voor dossiervorming over opgetreden zwaar weer en "last but not least" (3) waarnemers kunnen helpen om het waarnemings- en beoordelingsvermogen van buiensituaties te trainen en te verbeteren.

© Skywarn Nederland - Met het oog op het weer sinds 2007