Waarnemer/account: PIN/ww: Login vergeten? Registeren Nieuwe melding

Skywarn nieuws

Periode: / / t/m / /
Reset Toepassen

Berichten 6 t/m 10 van 38:

Servicebericht 2018/3


07-08-2018 - Redactie - m.b.t. 07-08-2018

Belangrijk voor: waarnemers

We ondervinden momenteel problemen met de toepassing van Google Maps in het Skywarn meldsysteem. Er was op een aantal (vnl. mobiele) platformen al geen automatische locatiebepaling meer mogelijk en ongelukkigerwijs verandert nu ook het service-model van Google juist terwijl het meldsysteem gewijzigd wordt. Dit alles zal op korte termijn worden opgelost maar wat betekent het voor nu?

Automatisch plaatsbepaling lukt nu dus niet, maar je kan nog steeds een adres invoeren of een locatie op de (beperkte weergave van de) kaart kiezen, alleen komt het systeem dan terug met alleen de coordinaten. Kies dan voor "doorgaan met alleen de coordinaten" en dien vervolgens de melding gewoon in.

Als het allemaal niet lukt of je het te omslachtig vindt mail dan je waarneming gewoon naar info@skywarn.nl maar gebruik daarbij dan wel je het bij Skywarn bekende mailadres! Denk daarbij aan de 4 W's:

  • Wie (duidelijk via het mailadres);
  • Wat (welk verschijnsel);
  • Waar (plaats van waarneming);
  • Wanneer (zo precies mogelijk de tijd van waarneming).

 

Bij hozen en funnelclouds graag zichtrichting meegeven en of het verschijnsel over water of land plaatsvond.

Code Geel i.v.m. aanhoudende hitte


02-08-2018 - Redactie - m.b.t. 02-08-2018

Er is per 10:00 opnieuw een weerwaarschuwing Code Geel door het KNMI uitgegeven i.v.m. hitte: "Voor de provincies Drenthe, Overijssel, Gelderland, Utrecht, Noord-Brabant en Limburg is het Nationale Hitteplan van het RIVM van kracht. Conform daarmee is voor de betreffende provincies code geel wegens aanhoudende hitte van kracht."

Huishoudelijke mededeling ...


30-07-2018 - Redactie - m.b.t. 30-07-2018

I.v.m. de vakantieperiode verschijnen de spotterberichten de komende weken met wat mindere regelmaat en/of kunnen een langere periode betreffen dan gebruikelijk.

Geen nieuw temperatuurrecord


28-07-2018 - Redactie - m.b.t. 27-07-2018

Opnieuw een bijna onvoorstelbare warme dag gisteren, op de bijgaande Weerplaza-kaart met de maxima maar liefst acht 36'ers, twee 37'ers en twee 38'ers! Er was kans dat het oude Nederlandse temperatuurrecord van 38.6°C (gemeten te Warnsveld op 23 augustus 1944) zou worden verbroken maar dat is dus niet gelukt.

Er is overigens het nodige te doen over zowel de betrouwbaarheid van sommige huidige metingen als de metingen uit het verleden, waaronder het Warnsveld-record. Op de kaart bijvoorbeeld een afwijking naar beneden voor het station te Ell, het bleek dat op het naburige perceel werd beregend 's-middags ...

De Skywarn meldcentrale berekende 77 hitte-meldingen vanaf 11:40 tot 17:00. Overigens per vandaag enige verkoeling, zie het spotteractivatiebericht!

Over afgelopen dag ...


27-07-2018 - Redactie - m.b.t. 26-07-2018

Wat voor volstrekt unieke en spectaculaire weerdag hebben we achter de rug! De Skywarn meldcentrale ontvangt - uiteraard - meldingen van waarnemers maar genereert ook zelf meldingen op basis van de per 10 minuten meetresultaten van de officiele weerstations. Sinds eind 2015 zijn daar ook meldingen van hitte bijgekomen, te weten:

  • Hitte I: de gemeten temperatuur op 1,5 meter hoogte is 35°C, of meer.
  • Hitte II: dit is een rekenresultaat op basis van de relatie van temperatuur en relatieve vochtigheid. Iedereen weet en voelt, hoe vochtiger ("drukkend", "benauwd") het is, hoe meer belasting door de temperatuur ervaren wordt. Ook hierbij geldt dat bij een resultaat van 35°C of meer een melding gegenereerd wordt. Gebruikt wordt de Amerikaanse rekenmethode volgens de NWS. (i.t.t. de Canadese "humidex" die je wel tegenkomt op sommige weersites).

 

Als van een station een bepaalde melding is gegenereerd mag - om overvloeding te voorkomen - pas een meting van een uur later worden gebruikt om hetzelfde fenomeen opnieuw te melden, m.a.w. het gaat om uurmeldingen. Nu: de zomers van 2016 en 2017 samen leverden 1 hitte-I melding op en 25 stuks hitte-II, met de kanttekening dat het begin van de meteorologische zomer 2016 is gemist. Gisteren werden er vanaf 13:10 maar liefst 93 (!) meldingen gegenereerd, 38 x hitte-I en 55 x hitte-II.

Ongelooflijke weerdag zo! En hulde voor de diverse modellen en opgestelde verwachtingen, want we zagen het aankomen, al waren de hoogst gemeten maxima toch nog een verrassing. Metingen van 35 of meer graden zijn zeldzaam op de officiële stations, althans tot nu dan ... Op naar morgen, als wolkenvelden niet tegenzitten nog hogere temperaturen en wellicht een nieuw NL record? Brabant had alvast een nieuw record te pakken met de 37.6°C te Gilze-Rijen.

De maxima van 26 juli weer op de vertrouwde Weerplaza-kaart:

Het KNMI had waarschuwingsniveau Code Oranje voor hitte uitstaan over heel NL, voor de Wadden was het een Code Geel. Voor de drie meest zuidelijke provincies nog een Code Geel voor onweer: "Lokaal onweersbuien met kans op hagel tot 2 cm en windstoten tot 60 km/uur". Dat bleek terecht, want de pulse-type buien produceerden een aantal microbursts die i.i.g. in Brabant op diverse plaatsen de nodige schade aanrichtten:

© Skywarn Nederland - Met het oog op het weer sinds 2007