Waarnemer/account: PIN/ww: Login vergeten? Registeren Nieuwe melding

Skywarn nieuws

Periode: / / t/m / /
Reset Toepassen

Berichten 61 t/m 65 van 76:

Servicebericht: Moodle-deel scholingscentum buiten gebruik


22-02-2015 - Redactie

I.v.m. volledige herinrichting is het Moodle deel van het Skywarn scholingscentrum de komende weken niet beschikbaar.

Skywarn NL meldingoverzicht 2014


01-02-2015 - Hans Stans

Beste mensen, onder het motto "beter laat dan nooit" hier het meldingenoverzicht 2014. Dit met de uitdrukkelijke opmerking dat de gebruikte gegevensstand 24 januari 2015 is, er komen meestal nog meldingen na - sterker nog voor 2014 weet ik dat zeker. :-)
Mochten er nog veel of erg belangrijke meldingen bijkomen zal dit overzicht worden bijgewerkt.

De opmerkingen hierbij:

 • De belangrijkste dagen van 2014:
  9 juni, de veelbesproken 2e Pinksterdag met in de nacht supercellen over zuid-NL, tegen de middag een belangrijk onweerscomplex en dan op de vroege avond het geweld in het zuidoosten. Deze dag leverde 5 meldingen op: extreem onweer, zware windstoten, zware neerslag/wolkbreuk, grote hagel en schade.
  28 juli was een dag met veel zware en georganiseerde buien die erg veel neerslag brachten; 6 meldingen kwamen binnen, 3x wallcloud, 2 x zware neerslag/wolkbreuk en 1 x grote hagel.
 • Actieve waarnemers en actualiteit:
  2 opvallende zaken: 3 waarnemers waren in totaal goed voor de helft van de meldingen - en dat waren ook nog eens actuele en betrouwbare meldingen! Het zal duidelijk zijn dat we meer zo'n actieve en gemotiveerde waarnemers kunnen gebruiken.
  Ander feit is dat vaak meldingen pas achteraf worden gedaan. Nu is het zo dat we liever wat later een inhoudelijk goede melding krijgen dan onbetrouwbare meldingen op het moment zelf, maar m.b.t. de doelstelling van Skywarn is dit natuurlijk minder gunstig. In de diverse voorlichtingsmaterialen en communicatie zal hieraan extra aandacht worden besteed.
 • Over de status van meldingen:
  Alleen heel belangwekkende of twijfelachtige meldingen worden in onderzoek genomen. "Niet bevestigd" wil niet meteen zeggen dat de melding afgekeurd o.i.d. zou zijn; het betekent alleen dat we niets konden vinden v.w.b. aantoonbaarheid.
 • Over de verschijnselen:
  In 2014 zijn zware sneeuwval, ijzel of ijsregen en zeer dichte mist toegevoegd aan de te melden weersverschijnselen waarvan we vooralsnog alleen de dichte mist terugzien op het overzicht. Meest gemeld werd zware neerslag/wolkbreuk en dat rijmt met het feit dat de zware onweersbuien afgelopen jaar ook (z)ware waterbommen bleken, wat op flink wat plaatsen heeft geleid tot overlast en schade.
 • Groei en relevantie Skywarn NL:
  Het is mooi om aan de aantallen meldingen en waarnemers te zien dat de inspanningen vanaf eind 2011 om Skywarn nieuw leven in te blazen resultaat blijken te hebben, maar er moet meteen worden bijgezegd dat om de betrokken meteo- en partnerorganisaties waaronder het KNMI, goed te bedienen meer waarnemers, meer spreiding over Nederland en meer meldingen nodig zijn. In 2015 zal hard worden gewerkt om dat te bereiken met o.a. binnenkort een nieuwe website, nieuwe, meer toegankelijke en snellere meldmethoden en veel nieuwe of vernieuwde trainingsmaterialen en voorlichting. Ook gaan we geleidelijk middels kennistoetsen het aantal gecertificeerde waarnemers uitbreiden.

Dat was 2014 en nu 2015! Nieuwe waarnemersregistraties zijn alweer binnen en ook de eerste 10 meldingen - en dat in januari al. Het zou mooi zijn om zowel het aantal waarnemers als het aantal (correcte) meldingen dit jaar te kunnen verdubbelen. Dat is zeker haalbaar als we met zijn allen de schouders eronder zetten!

Eens zien wat 2015 verder aan extreme weergebeurtenissen brengt - en hopelijk kunnen we met Skywarn Nederland ertoe bijdragen dat door tijdige(re) en preciezere berichtgeving de kans op leed, overlast en schade daarbij afneemt.

Belangwekkende eerste melding van 2015!


31-01-2015 - Redactie

De eerste melding van dit jaar kwam 6 januari even over zessen 's-ochtends binnen en het was er meteen eentje die aantoont dat ondanks alle moderne techniek je het opmerken van extreem weer vaak niet beter kunt doen dan waarnemers ter plaatse.

Voor deze ochtend waren er geen verwachtingen noch waarschuwingen m.b.t. mist gepubliceerd en op de diverse actueel weeroverzichtkaarten op de bekende sites was niets of amper wat te zien. Een enkel forumbericht maakte (later) gewag van mist zonder dat het om bijzondere omstandigheden zou gaan.

Toch ging het om een extreem te noemen situatie in het havengebied te Vlissingen en om 06:12 in de ochtend kwam de melding van zeer dichte en aanvriezende mist met zicht tot +/- 80 meter binnen! 

Een sprekend voorbeeld hoe een geoefende en gemotiveerde waarnemer in het veld het verschil kan maken als het gaat om het tijdig en goed signaleren van gevaarlijke weersomstandigheden! En waarmee - hahum - de relevantie van het Skywarn-waarnemers netwerk maar weer eens aangetoond is. Met dank en hulde aan de betrokken waarnemer!

Voor details zie de melding.

de beste wensen voor 2015!


01-01-2015 - Redactie

Skywarn Nederland wenst iedereen een voorspoedig en gezond 2015, en voor de weervolgers en stormchasers een jaar met hopelijk veel interessante weersverschijnselen - liefst zonder dat dat leidt tot schade en/of leed natuurlijk. Ook komend jaar zullen we ons met ons allen ervoor inzetten dat er tijdig(er) en exact(er) kan worden berichtgegeven over actuele extreme weersverschijnselen!

Skywarn meldingen en het KNMI


16-11-2014 - Hans Stans

Conform haar doelstelling benadert Skywarn Nederland actief meteo-organisaties om te zien of en hoe het waarnemersnetwerk een bijdrage kan leveren aan tijdige berichten en waarschuwingen m.b.t. extreme weersverschijnselen. N.a.v. een presentatie over Skywarn gegeven op de VWK ledenvergadering afgelopen april 2014 is constructief vervolgoverleg tot stand gekomen met het KNMI.

N.a.v. dit overleg is het volgende persbericht opgesteld:

Het KNMI ondersteunt het Skywarn-initiatief waarbij aanvullende waarnemingen van (de gevolgen van) extreem weer beschikbaar komen voor de meteorologische vakwereld. Met behulp van - onder andere – deze waarnemingen hoopt het KNMI sneller en beter inzicht te krijgen in de gevolgen van zwaar weer in de maatschappij. Op korte termijn kan een verbeterd inzicht leiden tot aanpassing van uitstaande waarschuwingen; op langere termijn tot aanscherping van de waarschuwingscriteria en daarmee verbetering in de meteorologische waarschuwingen ten behoeve van het algemeen publiek.

In de nabije toekomst zal Skywarn ook contact opnemen met andere meteo-organisaties. Het spreekt hierbij voor zich dat meldingen actueel en betrouwbaar moeten zijn, Skywarn zal daartoe zelfstudiemateriaal, seminars en kennistoetsen aanbieden aan de waarnemers en de kwaliteit van meldingen actief bewaken. Skywarn roept weervolgers, -hobbyisten en stormchasers die wel eens gedacht hebben "kunnen onze waarnemingen helpen om overlast, schade of zelfs leed door extreem weer te beperken of zelfs te voorkomen" op om zich te registreren als waarnemer - het is nu mogelijk om met uw melding direct bij te dragen aan berichtgeving over mogelijke gevaren of overlast door extreme weersverschijnselen.

© Skywarn Nederland - Met het oog op het weer sinds 2007