Waarnemer/account: PIN/ww: Login vergeten? Registeren Nieuwe melding

Skywarn nieuws

Periode: / / t/m / /
Reset Toepassen

Berichten 56 t/m 60 van 69:

Belangwekkende eerste melding van 2015!


31-01-2015 - Redactie

De eerste melding van dit jaar kwam 6 januari even over zessen 's-ochtends binnen en het was er meteen eentje die aantoont dat ondanks alle moderne techniek je het opmerken van extreem weer vaak niet beter kunt doen dan waarnemers ter plaatse.

Voor deze ochtend waren er geen verwachtingen noch waarschuwingen m.b.t. mist gepubliceerd en op de diverse actueel weeroverzichtkaarten op de bekende sites was niets of amper wat te zien. Een enkel forumbericht maakte (later) gewag van mist zonder dat het om bijzondere omstandigheden zou gaan.

Toch ging het om een extreem te noemen situatie in het havengebied te Vlissingen en om 06:12 in de ochtend kwam de melding van zeer dichte en aanvriezende mist met zicht tot +/- 80 meter binnen! 

Een sprekend voorbeeld hoe een geoefende en gemotiveerde waarnemer in het veld het verschil kan maken als het gaat om het tijdig en goed signaleren van gevaarlijke weersomstandigheden! En waarmee - hahum - de relevantie van het Skywarn-waarnemers netwerk maar weer eens aangetoond is. Met dank en hulde aan de betrokken waarnemer!

Voor details zie de melding.

de beste wensen voor 2015!


01-01-2015 - Redactie

Skywarn Nederland wenst iedereen een voorspoedig en gezond 2015, en voor de weervolgers en stormchasers een jaar met hopelijk veel interessante weersverschijnselen - liefst zonder dat dat leidt tot schade en/of leed natuurlijk. Ook komend jaar zullen we ons met ons allen ervoor inzetten dat er tijdig(er) en exact(er) kan worden berichtgegeven over actuele extreme weersverschijnselen!

Skywarn meldingen en het KNMI


16-11-2014 - Hans Stans

Conform haar doelstelling benadert Skywarn Nederland actief meteo-organisaties om te zien of en hoe het waarnemersnetwerk een bijdrage kan leveren aan tijdige berichten en waarschuwingen m.b.t. extreme weersverschijnselen. N.a.v. een presentatie over Skywarn gegeven op de VWK ledenvergadering afgelopen april 2014 is constructief vervolgoverleg tot stand gekomen met het KNMI.

N.a.v. dit overleg is het volgende persbericht opgesteld:

Het KNMI ondersteunt het Skywarn-initiatief waarbij aanvullende waarnemingen van (de gevolgen van) extreem weer beschikbaar komen voor de meteorologische vakwereld. Met behulp van - onder andere – deze waarnemingen hoopt het KNMI sneller en beter inzicht te krijgen in de gevolgen van zwaar weer in de maatschappij. Op korte termijn kan een verbeterd inzicht leiden tot aanpassing van uitstaande waarschuwingen; op langere termijn tot aanscherping van de waarschuwingscriteria en daarmee verbetering in de meteorologische waarschuwingen ten behoeve van het algemeen publiek.

In de nabije toekomst zal Skywarn ook contact opnemen met andere meteo-organisaties. Het spreekt hierbij voor zich dat meldingen actueel en betrouwbaar moeten zijn, Skywarn zal daartoe zelfstudiemateriaal, seminars en kennistoetsen aanbieden aan de waarnemers en de kwaliteit van meldingen actief bewaken. Skywarn roept weervolgers, -hobbyisten en stormchasers die wel eens gedacht hebben "kunnen onze waarnemingen helpen om overlast, schade of zelfs leed door extreem weer te beperken of zelfs te voorkomen" op om zich te registreren als waarnemer - het is nu mogelijk om met uw melding direct bij te dragen aan berichtgeving over mogelijke gevaren of overlast door extreme weersverschijnselen.

Wijzigingen Skywarn meldproces


08-11-2014 - Redactie

Met onmiddellijke ingang zijn er een tweetal wijzigingen te melden in het Skywarn meldproces:

1. Uitbreiding te melden weerfenomenen

N.a.v. gesprekken met professionele meteorologen en de kettingbotsingen op de A58 in Zeeland tijdens de dichte mist van 16 september jl. zijn de volgende weersverschijnselen aan het meldsysteem toegevoegd:

  • Dichte mist met een zicht van 100 meter of minder. Let op, het gangbare criterium voor dichte mist is zicht van 200 meter of minder, maar voor een Skywarn melding moet het dus 100 meter of minder zijn!
  • IJzel en ijsregen. IJzel: onderkoelde regen die bevriest zodra het gevallen is, ijsregen: regen die tijdens het vallen bevriest en dus als ijsbolletjes valt. Beiden soorten kunnen vastvriezen en gladheid veroorzaken. Alleen melden als het vallen ervan waargenomen wordt - dus tijdens het vallen en niet de gladheid achteraf.
  • Zware sneeuwval (zicht 200 meter of minder). Zware sneeuwval leidt tot verminderd zicht en kan snel leiden tot overlast/gevaar voor het wegverkeer. Let goed op de werkelijke zichtafstand, we zijn dit in Nederland niet gewend en denken (te) snel dat het om zware sneeuwval gaat.

De web-site en meldcentrale zijn hiervoor aangepast, maar nog niet alle hulpdocumenten zijn bijgewerkt met de nieuwe informatie!

2. Wijziging registratie "premium-ontvangers"

Het huidige systeem hiervoor voldoet niet om de volgende redenen:

Het (direct) verzenden van e-mail werkt vertragend op het vastleggen van een melding en dat is natuurlijk ongewenst. Bovendien blijkt helaas dat de mail vaak in de spamfolders/-filters belandt (een eenvoudige mail met een link erin kan kennelijk vaak al niet meer worden vertrouwd).
De allerbelangrijkste afnemers willen andere (meer directe) toegang om meldingen actueel te ontvangen.

Het is daarom vanaf nu niet meer mogelijk om via de site aan te melden als ontvanger en ook zullen meldingen niet meer per mail worden verzonden. De reeds geregistreerde ontvangers zullen hierover in kennis worden gesteld.

Skywarn gepresenteerd op het VWK congres


27-10-2014 - Hans Stans

Een woord van dank aan de organisatoren van het congres "Weer en Maatschappij" op 25 okt. 2014 jl. bij gelegenheid van het 40-jarig bestaan van de Vereniging voor Weerkunde en Klimatologie. Een bijzonder geslaagde dag en via een tweetal gehouden lezingen de nodige aandacht kunnen vragen voor Skywarn Nederland en verder ook behoorlijk kunnen "netwerken"!

© Skywarn Nederland - Met het oog op het weer sinds 2007