Waarnemer/account: PIN/ww: Login vergeten? Registeren Nieuwe melding

Skywarn meldcentrum

Nieuwsberichten, media en links

(weergave beperkt; log in met een waarnemer- of data-account om alle gegevens te zien.)

Periode: / / t/m / /
Bron:
Reset Toepassen

Meldingen - Berichten 1 t/m 5 van 278 - Spotteralerts

Waterschap Vechtstromen: Updates over droogte


21-07-2018 - Waterschappen

Onttrekkingsverbod oppervlaktewater en grondwateronttrekkingsverbod kwetsbare natuur: Per 9 juli is het verboden water te onttrekken uit oppervlaktewater in een groot deel van ons gebied. Deze gebieden zijn weergegeven op de geactualiseerde kaart.

Geplaatst 22-07-2018 - m.b.t. 21-07-2018

Guidance en weerkaartjes per 08:00lt


20-07-2018 - KNMI

Guidance modelbeoordeling
Modellen algemeen tot +48 uur, geldig tot zaterdag 21 juli 2018 24.00 locale tijd

Guidance modelbeoordeling voor Nederland, de Nederlandse kustwateren en de Noordzee, gebaseerd op de HIRLAM run van 00 UTC en de overige genoemde modellen en gidsen met bijbehorende runtijd.
Modelbeoordeling door meteoroloog

Synoptische situatie:
Een centrum van hogedruk ligt noord van de Wadden en handhaaft zich daar tot en met zaterdagochtend. Een zwakke vore ligt ZZO-NNW georienteerd van de kop van Noord-Holland naar Noord-Limburg. Overdag verscherpt deze iets en komt iets oostelijker te liggen. Aan de noordflank van de vore heeft de noordelijke wind een oost-component, aan de zuidflank juist meer een west component. Een vore met hogere theta-w waardes (15 a 16 graden) boven het westen van Frankrijk trekt langzaam noord-noordoostwaarts, ontwikkelt zich tot een (thermisch) lagedrukgebied en bereikt vanavond mogelijk net het (uiterste) zuiden van het land. Op 500 hPa ligt een kortgolvige hoogtetrog bij Bretagne, deze trekt langzaam noordoostwaarts en vult op. Een grootschaliger trog, 06 UTC bij Schotland, verscherpt overdag en trekt ZZO-waarts. Vanavond snoert er in deze trog nabij Wales een apart hoogtelaagje af, dat in de nacht naar zaterdag naar noordwest-Frankrijk trekt. De zuidelijke helft komt dan onder invloed van enige cyclonaliteit aan de noordoostflank van het laag. Zaterdag overdag bouwt boven het noorden van Nederland een hoogterug op, het hoogtelaag verwijdert zich dan van ons in zuidoostelijke richting. Boven het uiterste zuiden blijft de cyclonaliteit nog het langst aanwezig.

Modelbeoordeling:
Het belangrijkste aandachtspunt wordt dan de neerslag van vanavond en de nacht naar zaterdag. Er is best nog enige onzekerheid, vooral ingegeven door de onzekerheid over de precieze interactie tussen het afsnoerende hoogtelaag en de kortgolvige trog boven noordwest Frankrijk in de nacht van vrijdag op zaterdag. HIR en EC komen eind middag/avond met zwakke signalen, beide Harmonies komen pas in de nacht naar zaterdag met enkele zeer geïsoleerde buien in het uiterste zuiden. We gaan voorlopig uit van het HIR/EC scenario met lokaal wat buiige regen in het zuid(west)en vanavond. Vooral ook omdat het buien(restanten) zijn die enigszins dynamisch worden geforceerd aan de flank van het hoogtelaagje. EC/Hirlam zijn dan vaak een redelijke indicatie.

Aandachtspunten
Temperatuur:
Iets grotere dagelijkse gang dan in de modellen, dat geldt vooral voor Hirlam en EC.

Wind:
Vooral de richting is sterk afhankelijk van de positie van het thermische laag en de vore. In de middag steeds een toename van de wind in het noordelijk kustgebied door drukdalingen ten gevolge van opwarming boven land. In het algemeen 5 Bft.

Bewolking:
Vrijdag in de loop van de avond van het zuiden uit toenemende AC bewolking en in het (uiterste) zuid(west)en mogelijk een Cb met hoge basis. Zaterdagmiddag is in het uiterste zuidoosten een Cb vanaf de grond niet helemaal uit te sluiten. Toppen kunnen dan wel tot FL350 of niet iets hoger als alles meezit.

Neerslag:
Vanaf vanavond in het zuiden iets toenemende neerslagkans. Buien kunnen in België lokaal vanaf de grond ontstaan en advectief mogelijk ons land bereiken. De grootste kans lijkt weggelegd voor het zuidwesten en zuiden, waar de hoogtetrog nog de meeste invloed heeft. Het zal dan waarschijnlijk gaan om buiige regen, buienrestanten en mogelijk ingebedde CB's vanaf middelbaar niveau. Heel veel forcering lijkt er in de bovenlucht niet aanwezig. De kans hierop blijft gedurende de nacht naar zaterdag en ook zaterdagochtend nog bestaan, hoewel de activiteit er dan waarschijnlijk uit gaat. CAPE waardes liggen volgens HIR en H40 in het uiterste zuid(west)en overwegend tussen 200 en 400 J/kg. Onweerskans is niet groot, INDECS komt met hooguit 20-30%. Zaterdagmiddag in het uiterste zuidoosten mogelijk een bui vanaf de grond. Weinig schering, maar in de vore wel vrij veel CAPE, 1500-2000 J. De meeste activiteit zit waarschijnlijk echter boven de Ardennen en Duitsland, samenhangend met het oostwaarts trekkende thermische laag.

Zicht:
In de nacht naar zaterdag vooral in het zuidwesten van het land nog kans op een plaatselijke (grond)mistbank. De lucht is daar wat vochtiger wegens de aanvoer die aanvankleijk van zee komt.

Paraaf meteoroloog: buscher

Uitgifte: 20/07/2018 04.52 uur LT.

Geplaatst 20-07-2018 - m.b.t. 20-07-2018 t/m 21-07-2018

HDSR.nl: Vaarverbod op Leidsche Rijn en beperkte doorvaart sluis Bodegraven


19-07-2018 - Waterschappen

Vanaf dinsdag 24 juli 9.00 uur stelt Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden tot nader order een vaarverbod in op de Leidsche Rijn, tussen de Haanwijkersluis in Harmelen en het Amsterdam-Rijnkanaal in Utrecht. Dit gebeurt om de aanvoer van extra zoetwater naar West-Nederland mogelijk te maken. De sluis Bodegraven in de Oude Rijn is beperkt gestremd; daar wordt met ingang van 24 juli met bloktijden gewerkt.

Geplaatst 19-07-2018 - m.b.t. 24-07-2018

Regionaal veel vraag naar water, droogte neemt toe


18-07-2018 - Rijkswaterstaat

De zomer van 2018 kenmerkt zich nog altijd door warm en droog weer. In de afgelopen periode is er bijna geen neerslag gevallen, hierdoor is het neerslagtekort in Nederland verder toegenomen. In de hoger gelegen delen van Nederland is sprake van toenemende lage grondwaterstanden en droogval van watergangen. De waterstanden van de grote rivieren Rijn en Maas dalen, terwijl de watervraag nog altijd zeer hoog is en blijft.

Geplaatst 19-07-2018 - m.b.t. 18-07-2018

Droogte nu erger dan in 2003


18-07-2018 - KNMI

Het neerslagtekort bedraagt per vandaag gemiddeld over Nederland 230 millimeter. Daarmee is het nu officieel droger dan tijdens de meest recente zomerdroogte in 2003. Daarvoor waren echter nog vijf veel drogere jaren: 1911, 1921, 1947, 1959 en 1976. Er is geen trend te bespeuren in de reeks. De droogte wordt veroorzaakt door weinig regen in combinatie met warmte en veel zon waardoor het water dat er is sneller verdampt.

Geplaatst 18-07-2018 - m.b.t. 18-07-2018

« Eerste « Vorige | Pagina: 1 van 56 | Volgende » Laatste »

© Skywarn Nederland - Met het oog op het weer sinds 2007