Waarnemer/account: PIN/ww: Login vergeten? Registeren Nieuwe melding

Skywarn meldcentrum

Nieuwsberichten, media en links

(weergave beperkt; log in met een waarnemer- of data-account om alle gegevens te zien.)

Periode: / / t/m / /
Bron:
Reset Toepassen

Meldingen - Berichten 1 t/m 5 van 899 - Spotteralerts

Guidance en weerkaartjes per 08:00lt


11-11-2018 - KNMI - m.b.t. 11-11-2018 t/m 12-11-2018

Guidance modelbeoordeling
Modellen algemeen tot +48 uur, geldig tot maandag 12 november 2018 24.00 locale tijd

Guidance modelbeoordeling voor Nederland, de Nederlandse kustwateren en de Noordzee, gebaseerd op de HIRLAM run van 06 UTC en de overige genoemde modellen en gidsen met bijbehorende runtijd.Modelbeoordeling door meteoroloog

Synoptische situatie:
Een omvangrijk lagedrukgebied zuid van IJsland zorgt voor een zuidelijke stroming boven omgeving. Kortgolvige hoogtetroggen zorgen voor oplevende buienactiviteit en het aanslaan van golven in een frontale zone ten zuiden van ons land. Actueel ligt er een trog boven het noorden van het land en een volgende trog boven het midden van het land. Beide troggen trekken de komende uren noordwaarts het land uit. Een golf in een frontale zone (van oorsprong een ontwikkeling in de koude lucht) ligt boven het westen van Frankrijk en trekt vanmiddag en vanavond over het zuidoosten van het land. We bevinden ons dus in van oorsprong polaire lucht, hoewel getransformeerd en met tamelijk hoge dauwpunten (9°C). Een volgende golf in deze frontale zone ligt actueel ten westen van Portugal en trekt morgen over ons land, waarbij er mogelijk een secundair laagje in ontstaat. Achter de golf trekt morgenavond een rug over.

Modelbeoordeling:
De modellen hebben moeite met de situatie. De actuele neerslag zit maar matig in de modellen. De buien boven zee zitten het beste in de Harmonies, de neerslag bij de frontale golf zit het beste in Hirlam en EC. We gaan uit van frontale, stratiforme neerslag in het zuidoosten en meer buiige naar het westen toe en boven zee. De frontale golf voor morgen zitt nu wat eenduidiger in de modellel, hoewel Hirlam wat westelijker is dan de andere modellen. Het zwaartepunt van de neerslag ligt boven het westen van het land. Een ander aandachtspunt is de STdie vannacht boven zee en boven land kan ontstaan. Gekoppeld aan wat hogere dauwpunten die vanuit het zuiden binnenlopen.

Aandachtspunten

Temperatuur:
Voor vandaag geen bijzonderheden. Maandag verandert er in het grootste deel van het land weinig, het zuidoosten van het land echter komt in de middag tijdelijk aan de warme kant van de golf. In combinatie met enkele opklaringen zou het daar dan zomaar 17 graden Celsius kunnen worden terwijl het kwik elders in het land rond 13 graden blijft steken.

Wind:
Actueel seinen voor 6-7 Bft in de kustdistricten. De zware windstoten bij buien blijven beperkt tot boven de Noordzee, boven land komen de uitschieters in met name de kustprovincies uit rond 30 kn, langs de kust mogelijk 35 kn. Bij de golf morgen weinig wind, aan de zuidoostkant morgenmiddag mogelijk wel vrij veel wind. Modellen met 5 Bft en windstoten. Achter de rug morgen in de kustprovincies opnieuw 6 Bft.

Bewolking:
Boven zee vooral (veel) convectieve bewolking met geïsoleerde en vooral nabij de troggen duidelijk geclusterde CB's tot FL200-250. Boven land is het minder uitgesproken onstabiel en is er meer sprake van een mix van convectieve en stratiforme bewolking en dus ingebedde CB's. Tegen het NW van de FIR een gebied met ST, blijft een aandachtspunt voor die hoek. Bij de golf van vanmiddag gelaagde bewolking, naar het noordwesten op hoogte onstabiel (ingebedde CB). Vannacht achter de trog tonen de modellen wat ST boven zee, maar ook boven land. Progtemps zijn ook tamelijk vochtig onderin. Bij de golf van morgen in de neerslag ook kansen op ST. Verder gelaagde bewolking.

Neerslag:
De buien van vandaag manifesteren zich vooral boven de Noordzee en in de kustgebieden met kans op onweer. De MUCAPE bedraagt 400-700 J/kg en de schering ca. 15-20kn, convectiemodus single cell, vooral bij de troggen deels geclusterd. Verder landinwaarts is de atmosfeer duidelijk minder onstabiel en gaat het meer om buienrestanten met buiige regen. Bij de twee frontale golven perioden met regen uit stratiforme bewolking, vandaag in de zuidoostelijke helft, maandag in het hele land. Op maandag ligt het zwaartepunt van de neerslag boven de westelijke helft van het land. Daar kan 10-20 mm neerslag vallen.

Zicht:
Overwegend goed, in wat intensievere neerslag mogelijk matig. Aan het begin van de nacht naar maandag in opklaringen landinwaarts mogelijk teruglopend, kans op nevel, ook onder/bij turbulentiestratus.

Paraaf meteoroloog: berge
Uitgifte: 11/11/2018 10.11 uur LT.

Actuele grondwaterstand verzorgingsgebied Aa en Maas


10-11-2018 - Redactie - m.b.t. 10-11-2018

Update grondwaterstand Brabant. Een maand geleden schreven we:

"De droogte heeft nog steeds veel impact in het Zuid-Nederlandse. Zo gelden in het verzorgingsgebied van waterschap Aa en Maas nog maatregelen i.v.m. de lage grondwaterstand".

De neerslag van de laatste tijd was onvoldoende om betekenisvol effect te kunnen hebben op de grondwaterstand, de plot per 10 november:

De bijbehorende legenda:

  • Rood - De grondwaterstand is veel lager dan normaal voor deze periode van het jaar.
  • Oranje - De grondwaterstand is lager dan normaal voor deze periode van het jaar.
  • Groen - De grondwaterstand is normaal of gebruikelijk voor deze periode van het jaar.
  • Lichtblauw - De grondwaterstand is hoger dan normaal voor deze periode van het jaar.
  • Donkerblauw - De grondwaterstand is veel hoger dan normaal voor deze periode van het jaar.
  • Wit -  Geen data beschikbaar.

 

Op de kaart zien we een aantal grijze markeringen, bij doorklikken b)lijken deze eigenlijk ook rood te moeten zijn. Volg de actuele stand via "Grondwater in Beeld" op de site van het waterschap.

Hydrologische droogte zet door


30-10-2018 - KNMI - m.b.t. 30-10-2018 | Open artikel

Droogte heeft vele gezichten. Of er sprake is van droogte en of die droogte negatieve gevolgen heeft, hangt af van het perspectief. Droogtemaatregelen worden per gebied en per sector bepaald, zo worden eventuele negatieve maatschappelijke gevolgen zoveel mogelijk beperkt. De meteorologische droogte van deze zomer zet nu door in een hydrologische droogte: op dit moment staan de rivieren extreem laag.

Guidance en weerkaartjes per 08:00lt


30-10-2018 - KNMI - m.b.t. 30-10-2018 t/m 31-10-2018

Guidance modelbeoordeling
Modellen algemeen tot +48 uur, geldig tot woensdag 31 oktober 2018 24.00 locale tijd

Guidance modelbeoordeling voor Nederland, de Nederlandse kustwateren en de Noordzee, gebaseerd op de HIRLAM run van 00 UTC en de overige genoemde modellen en gidsen met bijbehorende runtijd.Modelbeoordeling door meteoroloog

Synoptische situatie:
Een hoogtelaag boven Frankrijk trekt vandaag via ons land noordwaarts naar de Vissersbank en zorgt voor het noordwestwaarts trekken van een grondlaag laag wat nu boven het Alpengebied (984 hPa) ligt. Bijbehorende frontale systeem is aan het occluderen. Ons land krijgt vandaag met de (ingedraaide) occlusie te maken. Het laag wordt vanochtend (06 UTC) boven ons land verwacht en koerst waarschijnlijk in WNW-richting midden over ons land. Het aanvankelijk symmetrische laag krijgt in de loop van de dag een wat meer langgerekte vorm met een knijpzone en ingedraaide occlusie aan de zuidflank. De aangevoerde lucht bij het laag blijft aanvankelijk koud, pas na passage van de ingedraaide occlusie wordt met een zuidwestelijke stroming zachtere lucht aangevoerd.Deze knijpzone lijkt aan het eind van de middag het zuidwesten van het land binnen te trekken en dan in de avond over het land heen te trekken. Op woensdag trekt een doorstroomde rug over het land, waarna een warmtefront vanuit het zuiden het land binnen trekt.

Modelbeoordeling:
Belangrijkste aandachtspunt is de ontwikkeling van het diepe laag (minimumdruk 983 hPa boven onze omgeving). Synoptisch geven de modellen hetzelfde beeld te zien: actieve neerslag aan de westflank van het laag en nabij de ingedraaide occlusie. De wind(stoten) bij de knijpzone zijn nog steeds een nadrukkelijk aandachtspunt. De wind komt er bij deze knijpzone ook fors inzetten, deze zone is in de nieuwste runs nu qua timing vrij eenduidig, rond 14 UTC komt deze bij Zeeland binnen. Alle modellen hebben nu 41+ windstoten voor het kustgebied en nog wat forser voor het Waddengebied. Hirlam is het meest rustig. De neerslaghoeveelheid varieert in de modellen tussen 5-10 mm in het noordoosten en 20-40 in het zuidwesten en/of zuiden. De aangevoerde lucht bij het laag blijft aanvankelijk koud, pas na passage van de ingedraaide occlusie wordt met een zuidwestelijke stroming zachtere lucht aangevoerd. Verder zijn ST en slechte zichten een aandachtspunt tot na passage van de ingedraaide occlusie aan de zuidflank van het laag.

Aandachtspunten

Temperatuur:
Tx rond 6°C. De warme lucht aan de grond bevindt zich (ver) in Duitsland. Achter de ingedraaide occlusie zachtere lucht van circa 10°C.

Wind:
Aan de noord/westflank van het naderende laag 6 tot 7 Bft langs de noordkust te staan, richting noordelijke Noordzeedistricten 8 Bft, Vissersbank 9 Bft. Aandachtspunt hierbij is eventuele zware windstoten in het Waddengebied aan het eind van de nacht in het Waddengebied. De kans hierop is in de nieuwste runs wat kleiner geworden. Een ander belangrijk aandachtspunt is dus de wind bij de knijpzone aan de zuidflank van het laag. In de verwachtingen 7 tot 8 Bft langs de kust met uitschieters tot 75/90 km/u. Harmonie36 doet dit nu in een groter deel van het land. Deze wind komt er ook zeer fors inzetten; dit is ook iets om in verwachtingen te benadrukken.

Bewolking:
Modellen varieren per run en t.o.v. elkaar sterk qua lage bewolking. Harmonie40 zit er actueel goed op. Nabij het laag/occluderende golf op grote schaal stratus, waarschijnlijk ook onder 500 vt. Pa na passage van de ingedraaide occlusie stijgt de basis naar Sc-niveau. Daarachter enkele TCU's, toppen tot FL080/FL090. Woensdag bij het warmtefront gelaagde bewoling.

Neerslag:
Neerslagstructuur bij de occluderende golf ziet er in de modellen hetzelfde uit. Ha40 produceert ook nog neerslag aan de oostzijde van het laag, andere modellen doen dit niet. Accumulaties variëren in de modellen tussen 5-10 mm in het noordoosten en 20-40 in het zuidwesten en/of zuiden. Na passage van ingedraaide occlusie nog een enkele ondiepe bui mogelijk (Toppen tot FL080-FL100). Aandachtspuntje is een eventuele vlok natte sneeuw tussen de neerslag. Progtemps koelen op enige hoogte behoorlijk af, met name in Hirlam. Woensdag bij het warmtefront opnieuw wat regen.

Zicht:
Bij het laag waarschijnlijk slecht zicht. Alle modellen (Ha40 veruit het sterkst, ook in de vorige runs) geven signaal voor zeer slecht zicht in met name de neerslag, maar mijn beeld is dat ook in het laag waar de wind wegvalt en er flink veel neerslag gevallen is en een deksel het zicht beneden de 1000m kan zakken.

Paraaf meteoroloog: berge
Uitgifte: 30/10/2018 04.07 uur LT.

Grond- en oppervlaktewaterstanden herstellen zich komende winter waarschijnlijk


29-10-2018 - Waterschappen - m.b.t. 29-10-2018 | Open artikel

... onvoldoende

De grond- en oppervlaktewaterstanden zullen voor het voorjaar 2019 niet genoeg herstellen, tenzij het de komende maanden heel veel gaat regenen. Er is op sommige plekken wel 500 tot maximaal 700mm neerslag nodig om weer op normale waarden te komen. Dit blijkt uit berekeningen die het waterschap heeft laten uitvoeren specifiek voor haar grondgebied.

Om de grondwaterstanden weer op niveau te krijgen is regen nodig, veel regen. Er moet komende winter net zoveel regen vallen als er normaal in een heel jaar valt. Gebeurt dit niet dan zal dit volgend voorjaar jaar direct merkbaar zijn.

« Eerste « Vorige | Pagina: 1 van 180 | Volgende » Laatste »

© Skywarn Nederland - Met het oog op het weer sinds 2007